Kategorijos archyvas: Istorijos apibendrinimas

Istorijos tėkmėje susiformavusios išvados ir būtinos žinoti valstybės piliečiams. Detalūs ir konkretūs faktai – tai antraeilis dalykas šioje kategorijoje.

Paslaptis apie žydą Landsberg (-is): jaunimui verta žinoti

Paslaptis apie žydą Landsberg (-is): jaunimui verta žinoti

Žydai sukūrė tą “fašizmą“ Europoje, bet patys ir nukentėjo nuo jo..  Nesuprantu, kaip Adolfas Hitleris prarijo tą jauką.. Juk tiek žmonių mirė.. Išsiaiškinsiu.. O kol kas, istorinės nuotraukos apačioje

This slideshow requires JavaScript.

Nedaug kas žino apie istoriją – 1900

Nežinojimas menkina mūsų asmenybes

Man visada patinka išnagrinėti savarankiškai įvykius ir atrasti tikrąsias priežastis, kurios įtakojo tų metų įvykius. Bet aprašyti tai – nesukelia noro, nes nelabai kas ir besidomi tais įvykiais, gyvendami šioje kasdienybėje ir nesuprasdami, jog jų dienos galbūt jau suskaičiuotos.

Tačiau, būna tokie faktai, kurių nenuslėpsi, nes jais vadovaujantis rašomi ateities kartoms istorijos šaltiniai bei moksliniai darbai. Dažniausiai tam panaudojami išsilikę seni dokumentai, žemėlapiai ir kiti rankraštiniai dalykas. Apie vaizdo medžiagą nekalbu, nes imu periodą, kuriame neegzistavo joks radijas ir televizija.

Panagrinėjimui šimtas metų atgal – trijų žmonių kartų sugrįžimas atgalios į praeitį. Ir žvilgsnis į tą padėtį kokios jėgos kontroliavo Europą. Iki pirmo pasaulinio karo.

Tiesiog šįryt šovė galvon tokia mintis ir va, apačioje pateikiu žemėlapį, kuriuo pagalba kiekvienas galėtų suprasti tų metų tvyrojusią aplinką. Mėgstu, kai visiems būna aišku ir nekyla klausimų, nes demagogija užsiimti visalaik beprasmiška.

europe_map_1900 Čia galite rasti atskirų šalių padėti kitų atžvilgiu ir palyginti su dabartiniais laikais. Įvertinti ir suprasti per gana trumpą laiką kaip svarbu žinoti ir neklysti ar vertinti kitų pašnekovų kalbas..

Daugelio šalių tiesiog neegzistavo, kaip ir vyravo tendencija įvairių sąjungų – nukreiptų prieš kitas. Ypatinga karinga atmosfera atsispindi šiame žemėlapyje, bet ir akivaizdžiai įrodo, koks nuolankumas buvo tais laikais. Jokių revoliucijų – žmonės pakluso savo užkariautojams ir niekam nekildavo jokių rūpesčių.

Įdomiausia, jog visi pokyčiai įvyko tik Rytuose, o ne Vakaruose. Vakarai išliko stabilumo pavyzdžiu po visų tų karų ir nesutarimų. O rytų šalys – Baltijos regionas, Ukraina, Baltarusija ir kitos – buvo stipriai valdomos Rusijos imperijos. Absoliuti kontrolė ir pavaldumas neaprėpiamoje teritorijoje.

Gana sudėtinga interpretacija viso to turėtų būti, bet čia elementarus – užkariavimas naujų teritorijų ir jų paklusnumas užkariautojui. Kitaip sakant, imperijos klestėjimo metais – imperatoriški poreikiai ir nieko čia nepakeisi. Jeigu tų metų laikai leido tokiai padėčiai vyrauti.

Tad, pasauliniai karai perbraižė žemėlapius Rytuose, leido atsirasti naujom valstybėms su savu unikaliais veidai.

Pastaba

Mąstant plačiau, būtina atsižvelgti, jog tam tikri užkariauti regionai darė įtaką vieni kitiems. Vyko savotiški teritorijų persidalijimai tarp vietinių statinių ir jiems paklususių gyventojų. Dėl to ir kildavo nacionaliniu pagrindu paremti karai skirtinguose regionuose. Tarp žmonių nuolat buvo kurstoma neapykanta dėl menko pažinimo vienų kitų. Savotiška eilinė spekuliacija visuomene. Nes tais laikais sunku pagalvoti apie žemės išteklių svarbą kaip vietinių konfliktų inicijavimo priežastimi. Tiesiog provokaciniai žmonių veiksmai.

Ir šiaip, reikia įvertinti valstybių ribas, kurias išlaikė tų metų įtakingi žmonės, lyginant su dabartiniais žemėlapiais.

Šaltinis apsišviesti:  http://www.euratlas.net

Pagalvojus … na kam to reikia šiai dienai. Tų laikotarpių buvo tiek daug…


Ką turime žinoti bei nepamiršti

Istorijos įtaka šiai dienai ir ateičiai

Būtų įdomu trumpai(protingumo ribose) apibendrinti prabėgusių metų(dešimtmečių/šimtmečių) įvykius ir sudelioti taškus prieš žengiant į ateitį. Kaip ir įvertinti įtaka tų faktų vedant diskusijas kitomis temomis.

Istorijos žinovams(specialistams) daug lengviau paaiškinti dabartyje besiklostančių reiškinių priežastis ir galimas pasekmes skirtingose gyvenimo lygmenyse (politikoje, ekonomikoje ir kt.). O diletantams – proga įsitikinti ar visapusiškai teisingai anksčiau priimtų išvadų laikomasi.