Kategorijos archyvas: Globali politika

Gaisras Londone arba Spec.tarnybų padegimas atitraukti dėmesiui

Nėra nieko geresnio už šį gaisrą , kaip dėmesio atitraukimas nuo aršaus liberastinių iškrypėlių puolimo prieš Konservatorių partiją, ir Karalinės pasirinktą Theresa May. Smegenų centras teisingai apskaičiavo, jog sostinėje būtina nukreipti liberastinių švelnių sielų dėmesį į jiems artimą emociją pergyvent svetimą skausmą ir dar sykį nudžiugauti, jog liberastinė dvasia gyva ir jungia žmones nelaimėje.

Ką gi, operacija puiki. Galima teigti, jog daugiabučiai – tai lyg koziris kritiniais atvejais. Rusijoje spec.tarnybos sprogdino daugiabučius – ko rezultate šalis pradėjo karą Čečėnijoje (tai realybė – Rusijos spec.tarnybų išdavikai bendrauja su priešais ir dažnai aukoja savus žmones, tokia jų natūrą šių šiuolaikinių kapitalizmo parazitų).
greenfell_tower

Ir Theresa May jau šįsyk sugebėjo teisingai sustatyti poziciją ir pateikti nukentėjusiems žmonėms tai ko jie laukia – tai naujų valstybinių butų, šiuolaikiško dizaino, o ne senų daugiabučių blokinių lavonų. Papildomai – bus paleistas griovimas šių senų daugiabučių, kas atsilieps ekonomikos pagyvėjimui ir žmonių masių apkrovimu.

Štai liberastija tikrai nesitikėjo tokio posūkio. Tokiu metu, kai jau kaupėsi minios mitingams prieš Konservatorius, imta ir paleistas energijos slopinimo ritualas.

NB: Pastatai taip nedega. Staigiai ir per visą aukštą. Tačiau žiniasklaida gavo dozę dėmesio –  ir jai sotu su aukomis ir jų skausmais, jog imtų kapstytis apie daug realesnes priežastis.

 

Tad, liberastijos žydsifilitikai, viskas tik prasideda. Šis pastatas – yra liberastijos gaisras …

Taigi, taigi. NEpavyko žydsifilitikams įkišti pagalį į Karalienės mechanizmą

Sena svajonė, galutinai periimti Britanijos į žydsifilitikų rankas tampa neįgyvendinama, netgi pasitelkus viso pasaulio globalistus, kuriems tenka aukoti ne tik finansinius resursus, bet ir pradėti realiai dirbti manipuliacinėje srityje, siekiant pasinaudoti liberastinio užkrato paplitimu visuomenėje.

NEpavyko. Nors globalistų žydsifilitikai organizuotai suveikė Prancūzijoje, prakišimu iškrypėlio Makaro į Prezidentus, bet Britanijos sala tapo daug kietesniu riešutu, kur tikrasis konservatyvusis požiūris (nemaišykite su labusiniais, genetiniai vergais ir halopais, norinčiais vadintis partijomis, valstybe ar kt)

Trys teraktai ir jų generuota energija, kurių pasekmėmis nebuvo reikiamai pasinaudota Britų Konservatorių, perbėga į priešingą stovyklą. Baimės prekė buvo suvartota , paradoksaliai,  būtent radikaliausia mase, kuriai norėjosi įvairių represinių priemonių prieš terorą.

O gavosi tokia situacija. 3 000 000 rinkėjai(nemažas skaičius, kuris nuoplaukė nuo Konservatorių) radikaliausio sparno Britanijoje ( UKIP ), suvartoję baimės prekę, nubalsavo už Leiboristų kandidatus, kurie nesiūlo jokių represinių ar žmogaus teisių keitimo protokolų prieš teroristus. Tai įrodė, jog garsiai lojanti minia gerai vartoja baimės produktus, bet viduje nenori provokuoti realios jėgos prieš save – ir su mielu noru eina į kompromisą ( analogiškai būtų ir Labuslandijoje, kur garsiai rėkantys apie “Rusai puola“ grėsmę, taptų pačiais aršiausiais sąjungininais tam pačiam V.Putinui).

Antra niuansas – Konservatorių šaukliai perdėjo su terorizmo grėsme. Moters reakcija, jos vadovaujamai partijai, ir turėjo atnešti daugiau žalos dėl savo emocinio ir nelogiško elgesio, reaguojant į baimės terorą (nežinant užsakovų ir tikslų tų teraktų – NB: radikalūs britai nacionalistai – homoseksualai jų tarpe, Izraelio gerbėjai, valdomi žydų, nuolatos palaikomi konfrontacijoje su radikaliais islamistais). Perdėtas šūkavimas apie žmogaus teisių ribojimą tapo dar vienu uždegikliu liberastinės masės brautis link rinkiminių lapelių ir balstuoti prieš, už Leiboristų kandidatus.

Rezultatai

Rezultatai aišku nustebino pačius Konservatorius, kurie buvo metų bėgyje mulkinami apie visuomenėje esantį didesnį palaikymą jiems. Tokia nuomone, per masinę žydsifilitikų kontroliuojamą žiniasklaidą (TV, radiją, internetą) buvo sąmoningai palaikoma, kažkokiu tai keliu žinant apie rengiamą neužilgo naujus rinkimus.

Buvo nesudėtinga įtikinti Teresa May, kaip moterį, ir išprovokuoti jos aplinką surizikuoti naujais rinkimais.

Kas iš to gavosi ? Rezultatai 2017 metų rinkimai Britanijoje (pirma lentelė) ir palyginimas

i589
globalizmas
a) Prarasta pozicija, susilpnintas pasitikėjimas. Radikalizuotos jėgos iš liberastinio užkrato komandos, siekiančios Brexit sabotavimo arba Antrojo Referendumo. Tokia aktyvacija paskatins juos veikti, nes motyvuoja pokyčiams – pridavė pasitikėjimą savimi;

b) Verta atkreipti, jog Konservatoriams pavyko ( ir pačios Karalienės vizitas bei jos Dvaro darbas metų bėgyje nunuėjo veltui) Škotijoje numušti absoliučią daugumą SNP gretose, taip likviduoti pavojų dėl Škotijos atsiskyrimo (vėlgi referendumo), suskaldant ten mutavusį globalistinį liberastinį sifilį, užsimaniusį išduoti interesus salos;

c) Dėka tradicijų, išliko Konservatorių branduolys, kuriuo pakaks ateitinančiam 5 metų ciklui, nors dabar Parlamente teks formalizuoti įstatymus pasitelkus ir DUP kompanija (gerai, jog tai anti-iškrypėliška, anti-liberastinė komanda; Konservatoriams norint daugumos);

d) Karalienės parama tapo aiškesnė ir neutralinės pozicijos jau nebepavyks išlaikyti. Globalizmas suprato iš kur vėjai pučia ir koncentruos nebe į Konservatorių partijos branduolį smūgį, o į Karalienės Dvaro diskreditaciją ( kas yra tiesioginė personalinė Theresa May atsakomybė). Ir tai , turbūt, opiausia artimų metų problematika – kas liberastinis išsgimėlių globalizmas užsimanys kirsti per Britų salos šaknis;

e) Toks chaosas Britanijoje ne tik parankus liberastiniam globalizmui, bet ir suteikia ypač dideles galias Rusijos Federacijos Korporacijai , Kinų Liaudies Korporacijai  – kurie tampa absoliučiais lyderiais Euro-Azijos regionuose, apseidami be anglo-sakcinės konsultacijos. Tai ir politinė, finansinė ir militaristinė įtaka – ypač galimybėmis plėsti teroritorines ribas nesulaikant jokio pasipriešinimo iš tarptautinių organizacijų, nuo šiol nerizikuojančių remtis globalistų lobistais jų tarpe.

Vienos iš esminių Tarybų Sąjungos mirties priežasčių

Tarybinė Lietuva, tarybiniai laikai – tai unikaliausias periodas visoje Žmonijos istorijoje, kai pirmą kartą visuomenės nariai gavo priėjimą prie galimybės dirbti su savimi, o tuo pačiu nešti naudą artimiems ir aplinkiniams.

Paprastas Žmogus pirmą kartą istorijoje tapo Tikru Žmogumi, gavusiu priėjimą prie mokslo, prie gamybos įrankių, prie galutinio gamybos produkto ir jo tobulinimo.

Paprastas Žmogus gavo teisę įgyti profesionalų parengimą ir sėsti į kosminį laivą apskristi Žemę. O eilinis gamyklos suvirintojas galėjo didžiuotis ir būti gerbiamu tarp aplinkinių, jog dalyvavo pirmo erdvėlaivio suvirinimo procedūruose.

Medicinos mokslininkai atsakingai ruošė vaistus, gydytojai rūpestingai juos skirstydavo pacientams, o chirurgai panaudodavo geriausius ir paskutinius metodus operacijose, grąžinant maksimaliai įmanomą sveikatą pacientui.

soviet_union_admin_1974

Kultūros ir meno žmonės laisvai koncentravosi į save ir ieškojo kuo nustebinti aplinką, netausojant savęs stengėsi įtikt ne sau, o bendruomenės skoniui – kiekviena meno kryptis rasdavo vietą muziejuje, teatre, scenoje ar paradoje.

Tai buvo DEIMANTINIS Žmogaus LAIKOTARPIS .. gimęs po Pirmo pasaulinio karo ir tęsiasis po Antro pasaulinio KARO SKAUSMO.

Žmonėms nesinorėjo regėti daugiau to SKAUSMO , lankytis kapinėse, regėti laidojimo procesijas ar šluostytis ašaras, vartant nuotraukų albumą.

….Žmogus vystėsi .. pramonė, įvairi gamyba, paslaugos, žemės ūkio veikla, karinė pramonė, mokslas .. Tarybų Sąjunga tapo GALINGIAUSIA ŠALIMI PASAULYJE visuose srityse… tai atsirado staiga, per sunkias įvairių amoralinių padugnių represijas, nuolatinius valymus, siekiant apsaugoti visuomenės daugumą nuo socialinių parazitų..

Šios Tarybų Sąjungos CENTRU buvo vienas Žmogus .. Josifas V.Stalinas ..kuris prisiėmė visą atsakomybę už represinio aparato sukūrimą, kovai su visuomeninėmis atmatomis, izuoliuojant jas lageriuose, įdarbinant ir mokinant juos dirbti ..

Vienas Žmogus atsisakė BESAIKIO MATERIALUMO, PRABANGOS SIEKIAMYBĖS, NUOLATINIŲ PRAMOGŲ ..

Tuo rodydamas kitiems pavyzdį, jog DARBAS ir minimalus materialinis rūpestis savimi yra GARANTIJA to, jog dauguma visuomenės gyvens priteklyje ir kiekvienas vaikas turės TĖVĄ, MOTINĄ, SENELĮ ir tolimesnę ateitį.

J.V.Stalinas suprasdavo, jog būtina tik asmeniniu pavyzdžiu skiepyti pavaldiniams asketizmą ir intelektualiais bei aukštos administracinės vadybos darbais įrodant, jog Tarybų Sąjunga pajėgi gyventi savarankiškai, eiti savu išskirtiniu socializmo keliu.

Vieno Žmogaus gyvenimas nėra amžinas . Vienas Žmogus nepajėgus nuolatos saugoti ir rūpintis visos Sistemos veikla ir neleisti jos išderinti.

Vienam Žmogui, būnant tik imituojamu pavyzdžiu, neįmanoma užkurti dvasinius, kūrybingus laužus kituose ir juos kūrenti, suteikiant Saugumo garantijas, reikiamus materialinius resursus ir reguliuoti jų nenutrūkstamą tiekimą.

Tai neįmanoma… nei J.V.Stalinas, nei V.I.Leninas neturėjo metodikos kaip palikti dalelę savęs kitiems, jog nenusilptų idėjinė kova už socializmą (galima teigti , kova už humanizmą)

Tikro Žmogaus industrinė visuomenė jau buvo gana stipriai pabėgus nuo Tikėjimo (Krikščionybės), ir Dvasinis Žmogaus Ugdymo BŪTINUMAS nerado vietos plintančiame ateizme.

Tarybų Sąjunga skubėdama pagerinti Žmonių gerovę ir išsiveržti mokslo laimėjimuose, pamiršo, jog DVASINIS UGDYMAS yra ESMINIS PAMATAS, o SIMBOLIAI, ISTORINIAI laimėjimai ir IDĖJOS – tai antraeiliai reiškiniai, kurie gana greitai užmirštami ir pakeičiami.

Po J.V. Stalino mirties .. SISTEMA negalėjo iš principo išlikti funkcionalia, nes neturėjo DVASINGUMO savyje, o ŠALTAS PRAGMATIZMAS ir “planavimas“ bei laikymasis taisyklių – nepersiduoda visuomenės nariams ir neformuoja naujo valdymo branduolio.

Vieno Žmogaus mirtis (J.V.Stalino) kaip tuometinės priežiūros SUBJETO tapo ženklu paleisti į visuomenę visas IŠSIGIMUSIOS ŽMOGAUS NATŪROS trūkumus:

a) prasidėjo KARJERIZMO siekimas dėl egoistiniu motyvų;
b) prasidėjo nuvertinimas BENDRUOMENIŠKO ir iškelimas individualizmo;
c) nustota laikytis priimtų normų , prasidėjo supaprastinimas ir atsisakymas nuo savo intelektualinių pastangų į kopijavimą idėjų/minčių iš svetimų šalių;
d) prasidėjo laipsniškas MALONUMŲ, PRAMOGŲ įteigimas kaip esminė būtinybė laisvalaikiui;
e) prasidėjo nešvankybių įterpimas į visuotinį kultūrinį švietimą – per filmus, dainas;
f) ir kitkas

Po J.V.Stalino mirties iš lagerių buvo paleistas VISAS PROFESIONALUS parazitavimo ATMATYNAS, kuriame genetiškai geriausiai buvo sukaupta toji BEDVASĖ antibendruomeninė pelkė, pasižyminti neribotu egoizmu.

Po truputi ir atėjo CCCP mirtis …

Neliko asmeninio pavyzdžio (J.V.Stalino), nebuvo perduodamo DVASINGUMO+tikro SOCIALIZMO(marksizmo žinių), neliko ir tarybinę visuomenę laikančių klijų(energetikos, išdžiūvo jie savaime)

Ir ką toliau daryti ?

Ar padės kriminalas , kuris turi DVASINGUMĄ(Tikėjimą), bet neturi idėjos(supratimo apie socializmą) suvaryti atgal tą PARAZITŲ ATMATYNĄ į NARVĄ ?

Ar suvokiate, jog prieš suvarymą, reikia pažinti SOCIALIZMĄ ( arba remtis profesionalais ) ?

Ar suvokiat, jog negalima būti VIENAM ŽMOGUI , o turi būti GRUPĖ ŽMONIŲ – tvirtas kumštis ( dvasišnis ir intelektualus ) ?

Negalima kartoti klaidų .. kurias padarė V.I.Leninas ir J.V.Stalinas

Pasaulio kitimai

Per nepilnus metus situacija pasaulyje smarkiai pasikeitė. Niekas netikėjo, jog tai įmanoma pasiekti, bet deja – įmanoma keisti globalinius procesus, nes civilizacijos vyksme nuolatos dalyvauja mažos grupės – iš vienos ir iš kitos pusės, kurios egzistuoja kiekvienoje šalyje su savo energetiniu potencialu.

Šiaurės Afrikoje “Broliai musulmonai“ jau nebekontroliuojami ir nereikalingi JAV spec.tarnyboms, nes diskreditavo save ir nepatraukė masių su savo radikaliuoju islamu.

Rusijos Federacijoje, tas pats, intesyvūs , stipriai finansuojami bandymai islamizuoti jaunimą – sustojo, teliko ir pavienių grupių chuliganiniai išpuoliai (padegimai, sumušimai ir kita smulkmė).

Kataras , pagrindinis variklis tos islamizacijos, konflikte su JAV, nes galutinai sustojo SIRIJOS mechanizmas. Vakarai, o konkrečiai JAV, turėdama stiprų karinį jūsų laivyną prie Sirijos krantų, nepasinaudojo galimybe atlikti okupacijos. Tuo keliu, Saudo Arabijos šeichai prarado pasitikėjimą savimi ir JAV, nebežino kur pasiduoti.

Ukrainos “EuroMaidanas“, tesibaigęs neo-buržujų susitarimų – kaip kompromisu – išleisti žydaujos atstovą chodorkovskį (galbūt pastarasis sugebės pateikti naują puolimo taktiką? )

Totalus Lietuvos pseudo-valstybės sukompromitavimas Europos Sąjungos mastu, paliekant įvaizdį kaip nepatikimos narės, susidedančios iš nevykėlių pseudo-politikėlių gaujos.

Todėl.. būtina iš naujo apžvelgti, pergrupuoti mintis ir išryškinti planuojamą JAV žydaujos atnaujintą schemą.

// PS: // Bet paskelbti pagrindiniai terminai (iki 4 metų – permainų laikais) nekinta. Bus reikalingi Žmonės kovoje prieš neo-buržujus – tas neišvengiama

Amerikos žyduomenė 25.01.2011 apmokėjo teraktą Rusijos Federacijoje – kol kas žuvo 35 žmonės(sąrašas)

Amerikos žyduomenė 25.01.2011 apmokėjo teraktą Rusijos Federacijoje – kol kas žuvo 35 žmonės (sąrašas)

1. Бабарыкин Владимир Аркадьевич, 1966, г. Москва
2. Бабенко Марина Александровна, 1965
3. Бадрашов Кирилл, 1972, Великобритания
4. Байбуз Кирилл Юрьевич, 1987, г. Москва
5. Белоусов Валерий Иванович, 1962, г. Сергиев Посад
6. Гатаулин Ильдус Юнусович, 1974, г. Жуковский
7. Горкин Игорь Алексеевич, 1955
8. Джабаов Сабир Мухамеджанович, 1963, Таджикистан
9. Дубовицкий Виктор Иванович, 1972, г. Монино
10. Иванов Николай Иванов, 40-45 лет, Болгария
11. Измайлов Вадим Геннадьевич, 1964
12. Коусланд Гордон Кемпбелл, 1971, Великобритания
13. Кочергин Николай Павлович, 60-65 лет, Московская область
14. Лапшов Денис Анатольевич, 1973
15. Матвеев Александр Евгеньевич, 1976, г. Раменское
16. Машутина Анна Григорьевна, 1981, Украина
17. Миндероп Хэндрик, 1976, Германия
18. Момбетов Орикбай Рометович, 1965, Узбекистан
19. НЕИЗВЕСТНАЯ ЖЕНЩИНА
20. НЕИЗВЕСТНЫЙ
21. НЕИЗВЕСТНЫЙ
22. НЕИЗВЕСТНЫЙ МУЖЧИНА
23. НЕИЗВЕСТНЫЙ МУЖЧИНА
24. НЕИЗВЕСТНЫЙ МУЖЧИНА
25. НЕИЗВЕСТНЫЙ МУЖЧИНА, 50-55 лет
26. НЕИЗВЕСТНЫЙ МУЖЧИНА, 35-40 лет
27. НЕИЗВЕСТНЫЙ МУЖЧИНА, 40-45 лет
28. Пермятин Виктор Михайлович, 1961, г. Брянск
29. Предположительно Сигбатуллин Ринат Шафихович, 1966, г. Москва
30. Пустовалов Борис Владимирович, 1949, г. Москва
31. Хакназаров Мурат Худейназарович, 1987, Киргизия
32. Хрипанков Андрей Владимирович, 1967, г. Москва
33. Шишкин Константин Константинович, 1959, г. Москва
34. Шматко Виктор Трофимович, 1957, г. Москва
35. Юрашку Николай Васильевич, 1924, МО Серпуховской р-н, с. Липицы.