Kategorijos archyvas: Ateities konfliktai

Kas yra koronavirusas – kaip, kodėl, kur

Breksitas, Trampas, liberalių iškrypėlių pralaimėjimas JAV rinkimuose (neapykanta Trampui), Sirija ir Irakas JAV karių išvedimas, netekimas narkoprekybos, Išmetimas liberalaus princo iš Karališkos šeimos (liberaliems iškrypėliams nepavyko gauti valdymo svertų Anglijoje), Koronaviruso paplitimas, Italijos konkretaus regiono ataka, Naftos kainų smukimas, Artėjantis Trampo rinkimai…

Koronavirusas arba biologinis ginklas atsirado ne šiaip sau, o tuo metu, kai jo ypač reikėjo konflikte tarp liberalios gaujos, susitapatinančios su specialiosiomis tarnybomis, kurios laisvai pajėgus platinti biologinį ginklą (Skripalio nuodyjimas, Litvininenko nužudymas, Sirijos baltų kaskių cheminės operacijos prieš Asado pajėgas, ir daugelis kitų atvejų apie kuriuos masinė liberali žiniasklaida nutyli – kad ir nužudymas Venesuelos lyderio Hugo.Čaveso), ir tarp konservatyvių jėgų, kurias sudaro pramoninkai įvairių sričių bei karininkija (toji tikroji, vadinama armija).

Koronavirusas paskui save atvedė ir naftos kainų kritimą, kas vėlgi yra pavaldu tam pačiam liberaliam išisigimėlių sparnui, kuris valdo bankinį sektorių kartu su finansų akcijų rinkomis. Todėl visiškai nestebima, jog Italijoje virusas buvo paskleistas Milano regiono, kur dislokuota viena didžiausių spekuliatyvaus popierinio aktyvo kontora.

Virusas tikslingai paskleistas Kinijoje, kaip priedanga buvo pasirinktas gyvūnų turgus (taip užmuilinant akis media žiūrovams). Po to užkrėčiami Irano valstybės tarnautojai, kurie didžiausi JAV liberalinių jėgų priešai. Ir paskutinėje eilėje – Milanas, po kuriuo staigiai krenta naftos kainos.

Visa loginė seka paprasta. Liberalių iškrypėlių globalinė ataka prieš Trampą ir kitą konservatyvų pasaulį (pvz, Rusiją)

Liberalūs išsigimėliai paruošę ir apskaičiavę galimus padarinius kontratakuoja, bet tai daro labai nešvariu būdu. Praradus įtaka karinei jėgai JAV teritorijoje, netekus galimybės panaudoti JAV karinio biudžeto savo parazitavimui šioje žemėje, tenka jiems imtis nešvaraus žaidimo – biologinio ginklo panaudojimo. Kuris padėtų susigrąžinti liberaliems iškrypėliams įtaką ir tęsti GLOBALIZACIJOS projektą.

Todėl, pasirinkus biologinį ginklą (koronavirusą), tai dar vienas būdas apjungti visas instancijas į vieną globalų darinį, su viena bendra problema, kuriai spręsti bus reikalingi ypatingi ‘liberalūs menedžeriai’ pajėgia suvaldyti susidariusią krizę – o , galbūt, ir ‘menedžeriai’ su vakcinomis, kuriems prieinama kaina pavyktų išspręsti šią pandemiją.

Biologinis ginklas ir VAKCINA – štai du keliai manipuliacijai visuomenių, kurie puikiai kompensuoja neįvykusio KARO, kuriuo taip smarkiai vengia ir Putinas, ir Trampas.

Damąstykit …

Rusijos pajėgos naikina teroristus ir samdinius instruktorius iš įvairių šalių ( Sirija )

Nesenas įvykis, kai JAV nusikalstama teroristų kariuomenė, esanti Sirijoje ir netoliese, smūgiavo ir nužudė Rusijos specialiosios paskirties būrio “Vagner“ karius, sulaukė žiauraus atsako šiomis dienomis.

Vertinant ekspertų skelbtinus duomenis, Rusijos Federacijos pajėgos pagaliau pradėjo naikinti okupantus samdinius parazitus, žudančius Sirijos gyventojus ir veikiančius kartu su teroristais Sirijos teritorijoje.

Pagal ekspertų skaičius, Rusijos Federacijos pajėgų ataka 24 vasario mėnesį 2018 metų, tapo skaitlinga – buvo susidorota su virš 700 vienetais teroristų ir samdinių iš keturių šalių. Čia verta pažymėti praradimus tokių teroristinių grupuočių kaip amerikiečių privatinė karinė kompanija “ Greystone“ – 100 vienetų, Izraelio teroristinių samdinių iš “Sajeret Matkal“ – apie 50 vienetų, amerikiečių “Academi“ (gana žymi kaip “Blackwater“) – apie 300 aukų, taip pat prarado didelė skaičių samdinių ir Prancūzijos specialiosios pajėgos – virš 100 vienetų.

Taigi, šiomis dienomis vyksta pilna forma III (IV) pasaulinis karas, kuriame kaunasi didžiausios Korporacijos pasaulyje, siųsdamos už pinigus karius į Sirijos karo zoną. Šiems samdiniams priešpastatyta esančios B.Asado patriotinė nacionalinė kariuomenė su sąjungininkais – Rusija, Iranu ir įvairiais patriotais, nuolatos atvykstančiais kapotis su amerikietiškais gruobinimis ir jų subinlaižiais

NB: Netekus tokio didžiulio skaičiaus samdomų už pinigus teroristų, Vakarų pasaulis (Jungtinės Tautos – UN) išmaldavo, jog draugas V.Putinas suteiktų malonę ir leistų atsikvėpti (tai yra pasprukti likusiems banditams iš mėsmalės zonos). Rezultate – V.Putinas paskelbė taikos laikotarpį nuo 9 ryto iki 2 pietų – per kurį taikūs gyventojai ir kiti gali palikti mėsmalės vietovę. 2018-02-26

Ką daryti ? Tai jau nuspręs vyrai, kurie nebijo kariauti ir naikinti priešus

Ką daryti ? Tai jau nuspręs vyrai, kurie nebijo kariauti ir naikinti priešus

a) Gyvenimas susideda iš įvairių etapų, kuriais nė visiems lemta (būtent lemta) praeiti ir nugyventi iki ramios senatvės, kaip dažnas tikisi pradinėse jo etapuose.

Neegzistuoja tokio tikslo – kaip sulaukt gilios senatvės ir kartu su gyvenimo palydove (žmona), prie anūkų ar proanūkių, atiduoti atgal Gamtai suteiktą užuomazgoje dvasios gyvybės energiją.

Daugelio likimas yra kitoks. Todėl tokia gyvenimo sąlygų įvairovė Žemės planetoje, ir tik stipresnės bei sumanesnės grupės subjektų, gebančios apsaugoti artimą visuomenę, geba stabilizuoti chaotišką vystymą ir leisti sau kelti progresą (technologinį).

Žmonėms tenka kariauti ir naikinti priešus – tai metodika, taisyklė, dėsnis, būtinybė ir daugelio vyrų genetinė koduotė, suveikianti prie reikiamų  aplinkybių.

Šiomis dienomis susidarė tos aplinkybės, kuo puikiausios pradėti visuotinį globalų KARĄ ir vyrams (gaila, bet į KARĄ įtraukiamos ir moterys) nukreipti savo energiją į tas priešiškas jėgas, kurios generuoja ‘neteisingumą’.

b) Globali žydauja nuo II pasaulinio karo visaip stengėsi slopinti genetinį poreikį kariauti už Teisingumą panaudojant įvairias liberastines metodikas (reformas), skiepijant į vyrus moterišką natūrą, platinant į berniukų pasąmones įvairias ‘gailestingumo, tolerancijos bei antiagresijos’ programas. Buvo ir yra dar iš inercijos bandoma atmesti berniukų domėjimąsi kariniais dalykais, koviniais menais ir poreikiu dominuoti kaip galia.

Šis globalios žydaujos ‘antivyriškas’ veikimas buvo parankus ir imperalistų uždaram ratui, kuris Hitlerizmo asmenyje pralaimėjo II pasaulinį karą Komunizmo alternatyvininkams. Jų statinis Adolfas Hiteris nesugebėjo užariauti Rusijos platumų, nesugebėjo nugalėti Komunizmo šalininkus nei intelektualinėje, nei tikro mūšio laukuose. Todė reikėjo kito kelio įveikti Rytų Civiizaciją – Rusus, bei gauti laiko atstatymui ir užauginimui naujų neonacistinių narių.

Buvo manyta, jog pasitelkus globalią žydaują, jos liberastiškumą, pavyks susilpninti daugelio šalių, o pagrinde – Rusijos Federacijos vidaus populiacijos berniukus, paversti juos ‘moteriškomis, silpnomis’ būtybėmis, atsisakiusiomis nuo kovos, nuo pasipriešinimo.

Deja, statymas ant globalios žydaujos/liberastų buvo klaidingas pasirinkimas.

Rusijos Federacijoje , atėjus V.Putin į valdžią,  vyriškumas ir poreikis naikinti priešus niekur nedingo, o tik sustiprėjo. Prasidėjęs Rusijos atgimimas, persiritęs į Čečėnų ir kitų Šiaurės Kaukazo teroristų naikinimą – atvėrė gyvybės jėgų šaltinį, kuris mobilizavo vyrus karius efektyviam veikimui.

Rusijos Federacija atsisakė nuo primetamos globalios žydaujos ‘taikos/tolerancijos politikos’, atsisakė tapti išsigimusia visuomene. Ir pradėjo formuoti KONTRAKTINĘ bei specialias PRIVAČIAS KARINES KOMPANIJAS ( prieš tai, tuo tik užsiėmė globalūs nacistai, ypač JAV, kur privačios kompanijos vykdė Centrinės Žvagybos Valdybos užduotis įvairiose šalyse, kur reikėjo sprogdinti metro, žudyti paprastus piliečius, organizuoti perversmus, šaudyti protestuotojus snaiperiniais ginklais ir t.t).

Rusijos Federacija suprato, jog išlikimas garantuojamas tik vienu atveju – jeigu vyrai nebijos vykdyti Teisingumą, naikinant negailestingai priešus.

Šioks požiūris atvėdė Rusijos Federaciją prie karinės pramonės atkūrimo ir jos panaudojimo Sirijos, Ukrainos banderinių teroristų naikinime.

Kodėl Latvija, Lietuva, Estija, Rumunija, Lenkija ir Bulgarija – JAV ginkluotės gavėjai

Kodėl Latvija, Lietuva, Estija, Rumunija, Lenkija ir Bulgarija – JAV ginkluotės gavėjai

Finansinė parama kreditų pavidalu yra teikiama šioms šalims už gana nedidelius procentus, verčiant pasirašyti įvairias sutartis įsigyti karinę techniką, rūpintis ja – palaikyti geram techniniam stovyje bei parūpinti apmokytą personalą.

Šis procesas yra gana vienodas visoms šalims, skiriasi tik santykiai gaunamos technikos, kas reguliuojama strateginiu kariniu išskaičiavimu – tai yra tikimybe prarasti techniką karinio konflikto metu. Kas gali atsitikti diversijos metu vidaus teritorijoje pačių nepatiklių vietos šalies kariškių dėka arba patekti į taikinį raketinio smūgio atveju.
Išlieka tik neaiški detalė, kodėl priverstinai ginkuojamos šios šalys, nors vietos politikai stengiasi pateikti gyventojams priešingą vaizdą – kuriame teigiama, jog tai pačių vyriausybių sprendimas.

Iš vienos pusės, šių šalių viduje ganėtinai daug liberalios pakraipos ištvirkėlių rusofobų, kuriems toks žingsnis yra priimtinas ir sveikintinas. Tik klausimas kitoks, karinio konflikto metu joks liberalas nebandys veltis į gyvybei pavojingą atrakciją. Šiam kritiniam reikalui, gerbiamieji liberalai arba , jeigu tiksliau, pogrindinė neo-nacių struktūra, paruošė žemesnės kvalifikacijos socialinę tarpinę, kuriai įdiegtos naujos vartotojiškojo pobūdžio vertybes, kuriomis nesudėtinga manipuliuoti ir pasodinti į sraigtasparnius, tankus, sunkvežimius šiuolaikinius subjektus, mažai suvokiančius apie pasaulines peripetijas, nežiančius savosios ir kaimynų istorijos, gebančius tik įžvelgti savo poreikius, ateities naudą – tai yra finansinio atlyginimo dydį ir perkamąją jo galią.

Būtent šių šalių vartotojiška tarpinė, senokai apribota nuo intelektualinės ir kultūrinės saviraiškos, panardinta į ekonominius ir socialinius sunkumus, virtualios rinkos stipriai motyvuota galimybe įsigyt materialių vartojimo produktų, gali tapti naująją Europos Kariuomene arba paprasčiau ‘karo lauko mėsa’ konflikte su Rusijos Federacija.

Nėra geresnio pasirinkimo, kaip kariauti svetimomis rankomis. Ir šių rankų pakankamai, ypač kai būsimos aukos nerodo jokio supratimo, o savanoriškai sparčiai apsikrečia rusofobijos bacila. Kuri kasdiena įdiegiama per įvairius ‘patriotinius būrelius’, ‘patriotizmo pamokas’, nekaltas pratybas savanoriniais pagrindais, nepastebimai aprengiant karine uniforma ir pristatant kokiams svečiui iš Senosios Europos..

 

Pagaliau ! Labusų gauja gavo “PATRIOT“ sistemą numušti Rusų keleivinį lėktuvą ir tada išnykti nuo žemės paviršiaus

Nėra geresnės dienos negu šiandiena, kai į labusinį gaidyną pagaliau amerikiečiai atvežė įranga, kuria įmanoma labusų teroristams numušti Rusų keleivinį lėktuvą ( ukrainoje, buvo savos sistemos ir nereikėjo papildomai gabenti ).

Realizuojasi geriausias scenarijus – tai yra KARAS prasidės ne Artimuosiuose Rytuose, o nuo Pribaltikos Gaidyno,  į karo gaisrą (mėsmalę) įveliant didžiausius nepagydomus rusofobus, kurie tikėjosi dar ilgus metus nebaudžiamai loti ant Rusijos.
df889

Lygiaigrečiai yra atvežti karo žaisliukai, kuriais naudotis apmokinami labusiniai teroristai, galintys sukelti kažkokį neblogą vaizdą pirmom dienom Vakarų TV auditorijai, ištroškusiai labusinio rusofobonio kraujo.

Be šios “PATRIOT“ sistemos buvo nerealu tikėtis kokio nors radikalaus postūmio 2017 metais. O dabar REALU !!! Labusinis šašlykas pagaliau pajus tai ko nusipelnė per savo parazitinį gyvavimą paskutinius 25 metus.