Kategorijos archyvas: Rusijos korumpuota teisėsauga

Rusijoje pati demokratiškiausia milicija, nors ir korumpuota pati sistema (http://dymovskiy.name)

Rusijoje pati demokratiškiausia milicija, nors ir korumpuota pati sistema (http://dymovskiy.name)

Stebina mane kaip greitai Rusijoje keičiasi situacija esant valdžioje premjerui V.Putin ir prezidentui D.Medvedev, kuriems po truputį sekasi atlaikyti Vakarų Europos spaudimą, kuriuo vadovauja žydiškasis komitetas iš Jungtinių Amerikos valstijų.

NB: Kiek daug video siužetų ! Kiek nuoširdžių pasisakymų dėl neteisybės ir jau nustojama persekioti žmones už laisvą žodį. Ir tai tik kelių mėnesių progresas.


Nė velnio žydams nepavyks sugriauti atsigaunančią Rytų valstybę, kuri galėtų tapti atsvara visiems apsigimimams, kurie gimsta Vakarų Kultūroje. Nors ir deda interesų grupės gana stiprias investicijas, pasitelkdami RTV kanalą, radijo stotį “Amerikos balsas“.

NB: Krizė duoda vaisius Rusijos Federacijoje – sovietmečio sistemos žmonės po truputį išmiršta ir jų vietą užima pragramtiškai mąstantys subjektai, vertinantys nacionalinius interesus.

Nepavyks sunaikinti tos Rytų sielos, kuri persimaišė daugiatautėje aplinkoje – kai jau nebežinome kokie genai sudaro Rytų žmogaus asmenybę.

NB: Nebuvo ir nebus tos žydiškos kraujomaišos, kurios taip norėtų Izraeilis matyti Lietuvos valstybėje… Apie tai kitas įrašas.

Rusijos korumpuota teisėsauga kovoja prieš savo sistemos išdavikus. Video. http://dymovskiy.name

Rusijos korumpuota teisėsauga kovoja prieš savo sistemos išdavikus. Video. http://dymovskiy.name

Taigi antikorupcinis ir prieš betvarkę nukreiptas sąžiningų pareigūnų judėjimas tapo populiarus Rusijos Federacijoje, nors apie tai Lietuvoje nerašo nė viena žiniasklaidos priemonė (arba aš nepastebiu).

Mokantiems skaityti rusiškai ir suprasti – reikėtų nueiti į tinklalapį http://dymovskiy.name ir išgirsti apie tuos metodus, kuriuos plačiai taiko ir Lietuvos teisėsaugos pareigūnai. Taip bent blaiviau suprasite dabartinio gyvenimo trūkumus, kurių demokratinėse valstybėse nėra arba yra minimalizuoti.

Rusijos karinės prokuratūros "betvarkė" . Video. Kapitonas (tyrėjas). Kada Lietuvoje kas drįs?

Rusijos karinės prokuratūros “betvarkė“ . Video. Kapitonas (tyrėjas). Kada Lietuvoje kas drįs?

Štai dar viena video siužetas , bet jau ne apie miliciją, o karinės prokuratūros vykdomi nešvarūs darbai. Tas pats – reketas prie nekaltus, kyšininkavimas, fabrikuojamos bylos ir kitkas.

Laukiam nesulaukiam Lietuvos pareigūnų atviravimų viešoje erdvėje. Nėra ko bijoti, visi puikiai supranta kas vyksta toje Lietuvoje. Negalima gi gyventi pažemintojo vaidmenyje visą gyvenimą, juk vaikai vis vien sužinos kaip elgėsi su jų tėvu, motina ar giminaičiu. Tai ne tik drąsus poelgis būtų, bet ir sukeltų didelę baimę kam nors savo pareigomis įtakoti kitus.

Šiuo atveju gali būti, karinių dalinių darbas. Kyšių ėmimas už šauktinius, padirbinėjimas(klastojimas) dokumentų vardan gauti finansavimą ar kitką.

Dabar jau buvę Rusijos prokurorai viešina teisėsaugos korumpuotumą (video). Eilė Lietuvai?

Dabar jau buvę Rusijos prokurorai viešina teisėsaugos korumpuotumą (video)

(vertimas kol kas nėra)

Buvusio prokuroro Grigorij Cekalin kreipimasis į prezidentą Dmitrij Medvedev

Dar kartą klausiu, kada Lietuvos pareigūnai, esantys užsienyje , dirbę Lietuvoje. Tiek kurie vykdę nuorodymus viršininkų, pradėtų viešai skelbti video įrašus. Tiesiog galėtų papasakoti visai visuomenei kas yra kas.

Sekanti Rusijos vidaus reikalų pareigūno išpažintis (II) vertimas. Kada Lietuvos pareigūnai prabils?

Sekanti Rusijos vidaus reikalų pareigūno išpažintis (II) vertimas. Laukiam Lietuvos pareigūnų viešų video išpažinčių.

Atsirado dar viena skandalinga video juosta viešumoje, kurioje jau kitoje Rusijos federacijos respublikoje pareigūnas atvirai kalba apie nusikalstamą teisėsaugą. Kada tai atsitiks Lietuvoje? Juk daug pareigūnų išvažiavę į užsienį, juk galėtų papasakoti apie savo viršininkų machinacijas darbuose, konkrečiai nurodant pavardes ir taip toliau. Juk kad ir komercinė televizija, bet ji pradės tirti ir viešinti.