Kategorijos archyvas: Gyvenimas

Kiekvienas, norintis priimti Islamą (islamas.lt)

Taip yra ir su Islamu. Kiekvienas, norintis priimti Islamą, privalo iš pat pradžių besąlygiškai paklusti jo principams ir nuostatoms. Principai, kuriuos jis turėtų priimti, yra šie:


*        Šis materialusis pasaulis nėra žmogaus egzistencijos pabaiga ir gyvenimas šiame pasaulyje yra tik amžinojo gyvenimo dalelė;

*        Žmogaus siela egzistavo dar prieš jam gimstant ir egzistuos po jo mirties; Žmogus pats savęs nesukūrė, bet buvo sukurtas dar prieš jam suvokiant apie gyvenimą šiame pasaulyje;

*        Negyvieji objektai, kurie supa jį, negalėjo jo sukurti, nes jis yra pati save suvokianti būtybė, o jie-ne;

*        Viskas iš nieko šioje visatoje buvo sukurta Galingojo Dievo;

*        Dievas yra vienintelis, kuris duoda žmogui gyvenimą ir skiria mirtį. Tai Jo dėka viskas buvo sukurta. Ir jeigu Jis panorės, tai ir sunaikins tai, ką sukūrė;

*        Galingasis Dievas nepanašus nė į vieną iš savo kūrinių. Jis egzistavo prieš visą tai, ką yra sukūręs, Jis yra amžinas ir Jo žinios neribotos;

*        Jis neabejotinai teisingas;

*        Tai Jo dėka buvo sukurti Gamtos dėsniai;

*        Prieš kurdamas, Dievas labai tiksliai viską apskaičiavo. Štai kodėl viskas, ką mes matome (gyvūnus, augalus, negyvąją gamtą) yra aiškiai apibūdinami ir turi ribas, skiriančias juos;

*        Žmogui buvo duotas intelektas tam, kad galėtų atsakyti į jam kylančius klausimus bei teisingai esant reikalui, atlikti pasirinkimą;

*        Dievas sukūrė amžinąjį gyvenimą, todėl dorieji bus apdovanoti Rojumi, o nedorieji bus nubausti kančiomis Pragare.

Kuo daugiau moterų politikoje, tuo labiau degraduos valstybė

Kuo daugiau moterų politikoje, tuo labiau degraduos valstybė

Toks jau tas gyvenimas, kuriame negalima laužyti taisyklių ir būtina jomis vadovautis priimant bet kokius atsakingus žingsnius , turinčius didelę įtaką visuomenei.

Kiek nenagrinėtų istorijos žmonės, visais atvejais matyti valstybių degradavimas, jeigu valstybės politikos vystymo procese  atsiranda stabdymo mechanizmai – moterys. Taip užsikonservuojama visuomenės raida, sveika konkurencija vidaus rinkoje ir kituose srityse.

Moterims galima perleisti vadovavimą tik esant labai puikiai šalies situacijai, kuriai nereikia skatinimo ar radikalių permainų (reformų), nereikalaujančios atsakomybės ir rizikos. Bet to , šiais laikais,  neegzistuoja netgi išsivysčiusiame pasaulyje, kur dominuoja noras konkuruoti viskame – užsibrėžti tikslus ir juos realizuoti.

NB: Nereikia nieko išmąstyti, užtenka suvokti kokia yra pagrindinė moters funkcija šiame “žmonių“ gyvenime.

Ir bet koks neigimas šio pamato – tai tiesiog kompleksuotų moterų nepilnavertiškumo įrodymas, nenormalus noras kompensuoti vidinę nepagarbą sau (pačiai moteriai menkinti savo moteriškumą – reikia gi sugebėti).

Visuose šalyse, kur visuomenė praranda pasitikėjimą savimi, moterys pradeda užimti svarbiausias pareigas – kas veikia “nuskausminamai“ daugumą, emocijos nurimsta. Bet šalys toliau grimzta į bedugnę.

Keista.. iš tikrųjų

Keista.. iš tikrųjų

Žmonės į šį gyvenimą ateina su didžiuliu ryksmu ir didelėmis pastangomis, o palieka jį išsekę ir tyloje. Gyvybei reikia veiksmo, erdvės , o mirčiai nebūtina nieko.

NB: Beklausant liūdnų dainų per Lietuvos radiją, transliuojamų nuo 23:00.. Kažkam toje radijos stotyje stiprus emocinis kritimas, nes parinkti tik liūdesio persmelkti kūriniai..

Iš šalies tokiame gyvenimiškajame chaose , kuriuo daug kas matęs didžiuose miestuose centrinėse rajonuose, jaučiasi, jog šalia žmogiškosios rizikos kažkur netoliese klaidžioja kažkas negero. Galbūt todėl, pastoviai rytais, pabudę žmonės padrąsinami radijo bangomis skleidžiamais nutikimais keliuose. Galbūt taip intuityviai civilizacija saugo savo plėtimąsi.

NB: O iš tikrųjų, gražių apnuogintų moterų žurnalai teigiamai veikia vyrus, sukeliant emocinį pakilimą. Bet keista, moteris daugelio čia suvokiama ne kaip žmogus. Šiaip, bedirbant per pietus, permečiau anglo atsineštą žurnalą, kuriame figūruoja  top100 “apnuogintų“ moterų (ar žmonų) nuotraukos, moterys – tai antros pusės visų žymesnių futbolininkų. Grožio ten reta.

Kodėl gi tokia socialinė atskirtis..

Kodėl gi tokia socialinė atskirtis..

Dėl statybos sektoriaus , atrodo, esu minėjęs, jog pigia Rytų Europos jėga buvo reikalinga Britanijai, nes joje sėdinčios mąstančios ir daug ką reguliuojančios galvos vadovaujasi tokiu pat metodu kaip ir JAV – emigrantų “įplaukas“ reguliuojant per Žalią kortą (kuri, pastaruoju metu nebepopuliari).

Prabėgo šešetas metų ir statybos sektoriuje smarkiai krito darbo jėgos apmokėjimo potencialas, nors lygiagrečiai smarkiai atsinaujino statybos dirbančiųjų amžius ir pats darbo našumas.

Tarkim, šis klausimas gavo atsakymą – pokariniui laikotarpiui prabėgus ir prasidėjus ekonomikos sąstingio laikotarpiui, buvo protingas žingsnis išplėsti Europos Sąjungos veikimo zoną, lygiagrečiai atskirom šalims pritraukti į save kuo daugiau jaunesnio amžiaus žmonių. Taip išlošė ekonominiai rodikliai (kurie manipuliuojami daugelių bereikalingai veikiančių  , beje kaip tokių – neseniai veikiančių, biržų), kurie paskatino investicijų plitimą (kalbu tik apie UK) į nekilnojamo turto vystymą, bet tik didžiule sąskaita sumažinto darbo užmokesčio dirbantiesiems.

Kiek suprantu , visuose srityse darbo apmokėjimas smarkiai krito, ne tik statybose – todėl nekyla jokių abejonių, jog tai buvo elementari manipuliacija-sprendimas kaip pagrįsti nieko neveikiančio ir nesukuriančio didžiulio finansinio sektoriaus, dirbančio tik su spekuliatyvia informacija (ypatingai bankai).

NB: Reiškiąs , ateityje nusimato daug rimtesnės problemos, kurios išryškės kelių metų bėgyje (gal penkerių).

Tiesa, bukinimo ir amoralaus vystymosi programa – žmogaus siauro mąstymo ir nesigilinančio niekuo – labai puikiai realizuojama per vietinę spaudą, tendencingai brukant žmogaus primityviausius poreikius. Jokios analitinės medžiagos žmonės akyse nemato per visą gyvenimą, ypatingai vertinant stipresnės lyties žmonių domėjimąsi futbolu.

Grynai visuomenei primetama “protinio vystymo sulaikymo strategija“. Visi tie universitetai gana gražiai atrodo tik išoriškai, o faktiškai vertinti galima per paprastą pavyzdį apie klimato atšilimo problemą. Kai žymiausias oro stebėjimo mokslo bazė , esanti Anglijoje, falsifikavo stebėjimų rezultatus, veikiant išvien su JAV interesuotais žmonėmis.

Painoka kažkaip.

NB: Šiandien netyčia nugirdau, jog per Lietuvos radiją aiškiai buvo pasakyta, jog Lietuvoje teismai piktnaudžiauja savo padėtimi ir visiškai nėra kontroliuojami. Gerai, jog nužudė tą teisėją Kaune, kad daugiau tokių aukų atsirastų Lietuvoje. Savaime ir kontrolė su atsakomybe atsiras.

Gera matyti, jog vis daugiau žmonių suvokia kas dedasi aplink mus

Gera matyti, jog vis daugiau žmonių suvokia kas dedasi aplink mus

Viskam reikia laiko, netgi savęs pažinimui neužtenka viso pilno gyvenimo, neatrandant savo egzistavimo tikslo. Ir tik prieš pat mirtį žmogus susipranta , jog nė vienas žengtas žingsnis nebuvo veltui, o vedė prie bendros charmonijos jo asmeniniame kelyje.

Taip ir susivokti šiame suglobalėjusiame pasaulyje ir išmokti atsiskirti nuo kitų subjektų savo savitumu tautiškumo prasme , būtinas nedidelis periodas, pareikalaujantis šiek tiek drąsos pasipriešinti primetamomis manipuliacijomis, iškraipytiems istorijos faktams ir kitiems dalykams.

NB : Panagrinėjus delfi.lt komentarus, priėjau prie šios išvados. Žmonės tobulėja, ir seni ir jauni. Stebėtinai greitai. Kas gi išdrįs užstoti visuomenės vystymosi upei kelią? Ateiviai..kitos civilizacijos..

Dėka interneto žmonės daug greičiau “peršoka“ šį bereikalingą periodą, kuris vis iškraipomas svetimų suinteresuotų judėjimų. Ir už borto lieka tik jau fiziologiškai pakitę nuo alkoholio ir rūkalų asmenys, kuriems neduota savęs identifikuoti ir apginti savosios ir artimų garbės, esant bet kuriame kitame pasaulio taške.

Šiuolaikinis “internetinis skaitymas“ (pavadinčiau tai šio amžiaus švietimo koncepcija) tapo ne be laisvalaikio užsiėmimu, o ateities kartų nekontroliuojamu intelektualumo pagreičiu. Kuris tampa nepavaldus jokiems interesams ar technologijoms, kas anksčiau buvo manyta, galima per radiją ir televiziją.. deja…

Beskaitant , žmoguje gimsta pagarba sau, skaitomam žodžiui ir aplinkai – galiausiai, aplinkiniams ir savo tautai (bei kitoms).

Keistas tas žmogaus kodas, kai atsirenkama reikiama informacija ir ja vadovaujamasi be svetimos pagalbos. Keista..

Kaip "atsikratyt" mašinos, kuri pasidaro našta (netyčinė kvailystė)

Palikite mašina draudžiamoje sustoti ir stovėti vietoje ( dvi geltonos skiriamosios linijos). Ir ji bus nutempa. Išpirkimo minimali kaina – 250 poundų. Su kiekviena uždėlsta diena plius +40. Tad , jeigu mašinos savikaina nėra didelė, o manau, pateikta šiame tinklalapyje tikrai.. Galima lengvai nuspręsti ir nesigraušti.

Taip pat, jeigu Londone mašina statote pirmoje ar antroje, gal net ir trečioje zonose, tai akimirksniu, penkiolikos minučių bėgyje gausite baudą, jeigu nesusimokėsite už parkavimo vietą. Tokia tikrovė. Trys kartus nesumokat – mašina konfiskuojama.