Kategorijos archyvas: Socialiniai parametrai

“Stukačiavimas“ – rusofobinio labuso sindromas

Demokratija“ Lietuvoje – tai “demokratų“, liberalų, “patriotų“, nusikaltėlių, sukčių, niekšų ir skundikų diktatūra.

Tokią “demokratinę“ santvarką JAV tarptautiniai nusikaltėliai įdiegia visose savo kolonijose, kur po JAV įvykdytų valstybinių perversmų susodina į valdžią proamerikietiškus fašistinius režimus.
Valstybės saugumo departamentas (JAV CŽV padalinys Lietuvoje) paskelbė savo “pasitikėjimo“ telefoną ir Lietuvoje atgaivino seną gerą smetoniškai “patriotišką“ tradiciją, kurią taip labai mėgsta konservatoriai/liberalai/socdemai ir visi kiti JAV 5 kolonos veikėjai.

VSD skatina visus megztaberečius “patriotus“ stuksenti ir skųsti savo kaimynus, pažįstamus, draugus ir gimines, jeigu šie kritikuoja valdančiųjų nusikalstamą politiką Lietuvoje, ragina priešintis NATO vykdomai Lietuvos okupacijai,reikalauja nutraukti Vakarų pasirengimus karinei agresijai prieš Rusiją, kas Lietuvą stato į padėtį “tarp kūjo ir priekalo“ ir reiškia neišvengiamą pražūtį, siekia nutraukti JAV vergų Lietuvoje savivalę, reikalauja parsidavusius elitinius šunis teisti už nusikaltimus prieš Lietuvą`. Gestapas darbuojasi.

“Kuo reikia prekiauti, kad susikrauti tokius turtus, kaip grybauskaitė, landsbergis, kubilius, kreivys, karbauskis, starkevičius ir pan? – Tėvyne…“ – VSD “pasitikėjimo“ linija tiesiog sprogsta nuo “patriotų“, jorkšyro elfų ir kitų dešiniojo zoologijos sodo gyvūnų skambučių…


Paveiksliukui sukako metai.

Propagandinis SIFILIS lietuvoje. Ar žinai kas platintojai ?

Nėra taip lengva JAUNIMUI gyventi šiame amžiuje, kai aplinkui tiek daug hienų, siekiančių apkrėsti JAUNIMO protus propagandiniu SIFILIU ir paversti JAUNIMĄ sisteminiu vergu arba Vakarų vergų, bet neleisti Jaunam žmogui mąstyti savo galva.

Įsukta labai didžiulė mašina, kurios tikslas paveikti visus visuomenės sluoksnius, užzombinti juos, priversti patikėti, jog egzistuoja “nepriklausoma lietuva“ (plačiai pasaulyje žinoma kaip – vergų gaidynas), kurioje gyvena laimingi ir viskuo patenkinti žmonės, europiečiai.

Šiam mechanizmui mokami didžiuliai pinigai , nes INFORMACIJA VALDO JAUNIMĄ, paverčia jį nemąstančiu socialiniu gyvuliu, kuris praranda bet kokį realų ryšį su realybe ir gyvena pagal populiarius žurnalus, video-klipus, TV laidas ar radijo linksmas programas.

Todėl kaip išgyventi Jaunimui ? Kaip nepavirsti į socialinį gyvulį ? Kaip išvengti šio propagandos voratinklio ? Kas žino ?

NB: Geras pavyzdys, kaip žmogus ištrūko iš voratinklio – tai buvusi žinoma sex-ekspertė Milda Bartašiūnaitė. Kuri sugebėjo išvalyti galvą nuo įveistų tarakonų ir dabar puikiai dorojasi su esama sistema. Jos FB profilį galite rasti žemiau pateikta nuoroda:

https://www.facebook.com/milda.bartasiunaite?fref=ts

1403731_1410001002568155_511283748_o

Rusofobai, rusakalbių nekentėjai. Rimgaudas Geleževičius (LRT)

Lietuvoje pakankamai daug rusofobų, kuriems be reikalo buvo suteikta teisė gyventi Lietuvoje. Tai socialiniai parazitai – dauguma jų miškinių banditų palikuonys, genetiniai parazitai, dirbantys biurokratinėje sistemoje, išnaudojantys darbo liaudį savo dykaduoniavimo egzistavimui, į kurį įtraukę plačias gimines.

Vienas tokių parazitų-rusofonų – tai žymus propagandistas, dirbantis su pensininkais, Rimgaudas Geleževičius.

rimgaudas_gelezevicius

Realybėje, valstybėje neegzistuoja vien Lietuvių tauta, o yra Lietuvos tauta (kurią sudaro skirtingi šioje teritorijoje gimę etnologiniai elementai)

Realybėje, valstybėje neegzistuoja vien Lietuvių tauta, o yra Lietuvos tauta (kurią sudaro skirtingi šioje teritorijoje gimę etnologiniai elementai)

Vienas tokių elementų ir yra – Lietuvių tauta, sudaranti tiesiog pagrindinį branduolį Lietuvos valstybės. Juk nuo senų laikų teritorinis pasidalijimas buvo sutapatinamas su toje vietovėje gyvenančiais asmenimis: ar ten skaidyti pagal žemaičius ar aukštaičius, ar lenkų apgyvendintą Vilniaus kraštą.

NB: Ar egzistuoja nors viena tauta žemėje nepermaišyta daugiatautiniu pagrindu? Neegzistuoja. Sudėtinga suprasti, bet reikia susimąstyti.

Visi etnologiniai elementai gyvenantys Lietuvos valstybėje formuoja bendrą Lietuvos tautą, kurioje subjektai vadinami lietuviais. Todėl “lietuvio“ sąvoka yra visai kiek kitokia, negu stengiamasi ją sutapatinti su Lietuvos Respublikos piliečiu ( lietuviu negalima tapti gimus užsienyje ir gavus vien pilietybę – žmogus priklauso tai žemei, kurioje išvysta dienos šviesą).

NB: Vertinant taip, galvon šauna gana įdomus supratimas, kodėl žydai “suvaro“ įvairiose šalyse gyvenančius žydus į Izraelį, kuriame gimsta jų vaikai, pasiruošę krauju ginti Tėvynę (Izraelį).

Tuo pačiu tas paaiškina, kodėl žyduomenė nuolatos stengiasi išskirti kokią nors etnologinę dominantę socialiniame sluoksnyje ir paryškinti jos svarbą valstybės gyvenime ( pvz, “lietuvių“ kiršinimas su lenkų etnosu; arba rusus kiršinant su totoriais Rusijos Federacijoje).

Pamenu šią akirmirką(berašant) vaikystę, kai lietuviškai kalbantys jaunimas buvo nuteiktas proamerikietiškai tėvų dėka, kurious prieš tai apdorojo žydas Landsbergis. Pamenu, negalėjęs suprasti , būdamas dvylikos metų, kaip vaikai gali parsiduoti svetimiems. Pamenu, dar Panemunėje, futbolo treniruotės metu atvažiavo užsieniečių(amerikiečių) autobusas ties tomis pradėtomis griauti kareivinėmis, o iš jų išlipę turistai padalijo vaikams saldainius ir , atrodo, kažkokius ten lankstinukus ( ale kaip Afrikoje ).

Pamąstymai.. Kurie atveria suvokimą kas yra fašizmas ar nacionalizmas besiremiantis į netvirtą pamatą, kokie jo tikslai – kam to reikia ir koks galiausiai rezultatas.

Lietuvos biurokratai – dykaduoniai ( visi be išimties ) – žlugdo Lietuvoje likusius žmones

Lietuvos biurokratai – dykaduoniai ( visi be išimties ) – žlugdo Lietuvoje likusius žmones

Deja, taip jau yra, jog biurokratai (visi valstybės tarnautojai) žlugdo ir galutinai griauna paskutines išlikimo viltis lietuvių tautos. Nes biurokratija (valdiškas darbas) atpratina nuo bet kokios asmeninės inicatyvos, nuo bet kokio noro kūrybai ar kitai veiklai, reikalaujančiai įdėti tam tikrų pastangų.

200 000 ( ir daugiau, netgi apie 250 000) tūkstančių valdiškų darbuotojų visoje Lietuvoje be jokio atsako išleidžia dirbančiųjų žmonių pinigus, gautus per mokesčių paskirstymo sistemą. Būtent šiuos biurokratinės dykaduonės žiurkės braunasi pro Akropolio “laimės vartus“, įsigyti atpigintą dalbajuobams skirtą prekę arba naudojasi “MAXIMOS“ paslaugomis, su pasitenkinimu bestoviniodami eilėje ir skaičiuodami būsimą pinigų pervedimą į sąskaitą.

Deja, tokia realybė. Ir todėl Lietuvos valstybė pasmerkta degradavimui iki tos akimirkos, kol likusi visuomenės dalis nesiims radikalių priemonių biurokratams sumažinti.

NB: Ir šiaip, labai geras metodas sunaikinti visuomenes, paskleidžiant juose daugiau kreditų ir verčiant didinti dykaduonių aparatą – įtraukiant kuo daugiau giminių (dalbajuobų dauginimasis). Žmonės patys atpranta ir nebekovoja už savo buitį. Tad tai puikiai paaiškina, kodėl Lietuvoje nevyksta jokie mitingai. Paprasčiausiai.. diebilavota visuomenė.

Jeigu jau esate užsienyje, tai apsipirkinėkite lietuviškuose, rusiškuose ar lenkiškuose parduotuvėse – palaikydami tautiečius rinkoje

Jeigu jau esate užsienyje, tai apsipirkinėkite lietuviškuose, rusiškuose ar lenkiškuose parduotuvėse – palaikydami tautiečius rinkoje

Šiaip turbūt kiekivienam suprantama, kodėl reikia uždirbtus pinigėlius nepalikti svetimos pardtuovės kasoje, o nunešti į artimiausią “savą“ parduotuvę. Aišku, atsiras vienas kitas subjektas, kuris gaidžio daina giedos kaip ten brangu ir kažko trūksta – ir tas pats gaidys tingės susirast kitą “savą“ parduotuvę, kurioje jam tiks kainos arba bus reikiama prekių pasirinkimas.

Tokia savotiška vienų kitiems pagalba išsaugos ir neleis pradingti santykių kultūrai, leis tuo pačiu pabendrauti su svetimais žmonėmis ir būti tikram  , jog už kampo nebankrutuos giminingų žmonių verslas.

Juk kiekvieno verslo šeimininkas anksčiau ar vėliau pereina prie kultūrinio (etinio) bendravimo su klientais , kad ir kokiu sugadintų buvo. O pastovūs klientai, kurie leidžia planuoti tolimesnes investicijas(ar veiklą) dovanos pasitikėjimą rytojumi ir gerą nuotaiką pačiai klientūrai.

Visai neseniai (prieš mėnesį) wordpress blogerių buvo arti 290 000 , o dabar jau virš 362 000. Ar tu turi savo blogą?

Visai neseniai (prieš mėnesį) wordpress blogerių buvo arti 290 000 , o dabar jau virš 362 000. Ar tu turi savo blogą?

Tikrai kažkoks labai staigus šuolis šį rudenį, kad visais 70 tūkstančiais padidėjo blogerių (žmonių, turinčių savo nuomonę ir gerbiančių save) skaičius wordpresse. Įvairiakalbė aplinka – žmonės iš skirtingų kraštų, skirtingos nuomonės ir požiūriai į pasaulyje vykstančius procesus bei asmeninių gyvenimų aktualijos – visa tai WORDPRESS, vienintelėje bloginimo standartus atitinkančioje bendruomenėje.

Daugiau nežinau jokių sistemų , kurios taip gražiai ir praktiškai pritaikytos čia. Visi anksčiau ar vėliau pereis į šią platformą, nes tai tendencija neturi jokio paneigimo.

Man tik klausimas vienas, kur diebilavota chebra , kurios pilna TV ekranuose? Kur šitų dalbajuobinių ekrano vergų asmeniniai pasisakymai įvairiomis temomis? Kodėl dalbajuobai nesiryžta išeiti į viešą diskusiją, kurioje būtų žeminami ir išjuokiami ? Štai čia ir gludi primityvumo propagavimas, kai TV ekranas sutraukia ir dalbajuobina jo stebėjimo auditorij (žiūrovus), kurie galiausiai taip pat neturi asmeninio žodžio, o tik tai ką pasakė “dėžė“.

O šiaip, nepavėluokite įsitraukti į bendruomenių kūrimąsi ir bendraminčių paiešką, nes vėliau bus sudėtingiau įsitvirtinti veikiant pricipu (jums dažniausiai taip sakys) “jog tai jau kažkur girdėta“.