Kategorijos archyvas: sausio 13

Savi šaudė į savus – TERORISTAI sausio 13

1991 metų Sausio 13 dieną beveik visus žmones nuo stogų nušovė mūsiškiai Lietuviai snaiperiai.Tai buvę Specnazo specialiosios paskirties kariai, buvę Afganistano karo veteranai sugryžę iš tarybinės armijos ir pasirinkę banditų gyvenimą. Dauguma jų-PANEVĖŽIEČIAI. Kai kurie jų buvę Tulpinių gaujos nariai. Vienas iš Sausio 13 tą dieną šaudžiusių banditų buvo Romualdas Čeponis, tarpininkais tarp banditų ir Sąjūdiečių buvo vėliau milžiniškus pinigus uždirbęs Dudajevo dukrą vėliau vedęs, Kirkilo aplinkos žmogus Rimantas Grainys, vienas iš snaiperių koordinatorių Viktoras Varnas-Čianga

Visa tai puikiai žinojo regioninių gaujų lyderiai Henrikas Daktaras ir Algimantas Vertelka, todėl jiedu ir buvo palikti gyvi,kad mainais už laisvę jie ateityje papasakos kaip viskas vyko.
teroristai_lietuviai

Tuometinis pokuroras Gintaras Jasaitis padarė įspudingą karjerą,užglaistydamas šią istoriją, o vėliau su naujai sukurtu VSD saugumiečių tinklu sunaikinęs Vilniaus Brigadą vos netapo Konstitucinio Teismo teisėju.

Kai kurie šiuose tamsiuose reikaluose dalyvavę kariškiai nusižudė, ypač po Jono Maskvyčio ir jo grupuotės pasitraukimo į miškus. Dalis iš tuometinių snaiperių perėjo į karinį eskadroną Aitvaras, ir kaip pasakojo visa tai iš vidaus matęs snaiperis, jie buvo paprasčiausiai išdurti. Buvo pažadėta kiekvienam po 1000 dolerių, už tą vienintelę naktį, o tai buvo tais laikais milžiniški pinigai,nes vidutinė mokytojo alga verčiant iš vagnorkių buvo vos 15$ per mėnesį.Snaiperiai gavo tik po 200$

Kiekvieno ir jų paskirtis buvo šaudyti išcentrinėmis kulkomis, į šalia tankų stovinčius taikius gyventojus.Landzbergisto Kaušpėdo, o ir jo kolegos Andriaus Tapino tėvo tuometinio LRT direktoriaus Laimono Tapino pastangomis, operatoriai iškart filmuodavo neva Sovietų karių nušautus mitinguotojus, ir specialiai visa tai būdavo kišama prieš kameras, kad didieji operatoriai kaip BBC,CNN tiesiogiai parodytų pasauliui tiesioginę Sovietų agresiją Lietuvos atžvilgiu.
mackein

JAV užkulisiuose buvo nuspręsta faktiniu šalies vadovu išrinkti Vytautą Landzbergį,o vėliau Prezidento estafetę perėmė Landzbergio vaikystės ir kiemo draugas Valdas Adamkus. TSSRS vadovybė jau 1989 metų lapkritį žinojo , kad Sovietų Sąjungos laukia neišvengiamas bankrotas ir griūtis. Buvo susitarta Baltijos šalis atiduoti JAV interesų globai, mainais už Rusijos įtakos zonų plėtimą Artimuosiuose Rytuose. Tas pats vyko ir Latvijoje ir Estijoje.

Masinė medija profesionaliai apdirbo visuomenę, nuteikinėjant prieš Rusiją, o JAV tuo metu siuntė amerikos Lietuvius kaip Liuciją Baškauskaitę, Ritą Dapkutę. Beną Gudelį, Kazicką, Bobelį ir kitus, kurių paskirtis buvo platinti minkštają galią. Čia ir Zuokas su pirmuoju Benetton ir Mc Donald, ir pamažu vakarietiška kultūra Lietuvoje paėmė viršų.

Lietuviai banditai , kitaip jų ir nepavadinsi šaudė į Sąjūdžio protestuotojus, o vėliau kaip man pasakojo Padniestrės buvusio prezidento Smirnovo aplinkos žmogus. Lietuvės snaiperės kovėsi ir Padniestrės kare.Kovėsi Moldovos pusėje. Vieną baltai apsirengusią snaiperę Padniestrės kariškis nupylė, ji iškrito iš trečio viešbučio aukšto, ir prieš mirtį pasakė, kas esąs o ir teko matyti jos paso kopijos nuorašą, bet dėl etinių sumetimų pavardės neskelbsiu, nors Lietuviškųjų mirties šaulių-moterų buvo ne vienas ir ne trys. Apie 37.

Ką tik pasirodė Landzbergį, Prunskienę, Brazauską, Ozolą, Kirkilą, Nijolę Oželytę, Juknevičienę, Abramikienę demaskuojantys video įrašai. Aurimas Drižius teisus. Sąjūdis yra KGB projektas su tikslu vos kelių žmonių grupelei paimti Lietuvos valdymą į savo rankas.
banderi

Taigi ne Rusai, bet savi saudė į savus, o vos tik nušautus lavonus intensyviai filmavo aplinkui zujančios užsienio medijos žurnalistų kameros.Apsidrausdami nuo valstybinio perversmo Konservatoriai įstatymu uždraudė visą slaptą informaciją susijusią su 1991 metų Sausio 13 įvykiais viešinti 75 metams.

Pradeda aiškėti užuomazgos, kad Abromavičius buvo nužudytas visai ne dėl pakaunės Savanorių maišto ar dėl Abromavičiaus dalyvavimo mazuto kontrabandoje iš Padniestrės į Rygą. Pasirodo, kad Abromavičius išsiaiškino,kad būtent generolas Arvydas Pocius organizavo snaiperių apmokymus ir vėliau pats su jais šaudė Vilniaus Televizijos bokšto gynėjus, o laisvu nuo darbo metu dalyvaudavo Vilniaus Brigados rengiamuose kariniuose apmokymuose, kuriuose instruktuodavo banditus, apmokydavo juos, ir plačiau apie tai galėtų papasakoti tuose mokymuose dalyvavęs Brigadinių smogiamosios grupės vadas Tadeušas Vasilevskis-Gibonas.

Savi šaudė savus.

sausio 13 – “savi šaudė į savus“ – arba baranų MĖSA labai reikalinga

sausio 13, 1991 metų žmogžudystės buvo nuotabaus plano sudėtinė dalis, siekiant pralieti kraujo ir tokiu būdu radikalizuoti BARANUS (MĖSĄ), kuri nesugeba protauti, bet puikiai tinka emocionaliniam proveržiui.

Kai BARANAI arba MĖSA pamato KRAUJĄ, ir šiuos baranus (runkelius) sąmoningai nukreipia link dirbtinės priežasties, jie reaguoja vienodai – juose atsiradęs chaosas galutinai pribaigia mąstymo mechanizmą ir MĖSA pasiruošusi toliau mirti, nes joje pradeda dominuoti gyvuliški instinktai. Ir esant šitai MĖSAI Bandoje jokie atskiri išskirtiniai gebėjimai nesuveikia.

Tą puikiai iliustravo Ukrainos įvykiai, kai žmonės paprasčiausiai aklai ėjo į mirtį, nes juos nukreipdavo iš nugaros. MĖSA surinkdavo kraujojančią kitą MĖSĄ ir vėl žygiavo link skerdymo fabriko – kur snaiperiai maloniai atšaudydavo bukius runkelius, kurie automatizuotai ėjo aukotis.

Tokių atvejų būta daugelio pasaulio šalyse, kur JAV CŽV agentūra turėdavo tikslus sukelti socialinius neramumus ir pakeisti nebenaudingą jai vietinę valdžią.

MĖSA arba runkeliai – puiki tam medžiaga. Ir apie tai puikiai 1991 metais žinojo žydiara landsbergis su savo parankiniais – miškinių banditų vaikais ir anūkais, kurie buvo pasiruošę žudyti lietuvius tiek, kiek reikėtų, kad visuomenė nekęstų CCCP valdžios ir kaltintų ją mirtimis.

Tam tereikėjo sukelti demonstracijas, surinkti MĖSĄ prie tarybinių kareivių ir nuo namo stogų ar kitų slaptų vietų pradėti atšaudymą šitos apgailėtinos , bukios MĖSOS.

O įtikinamesniam suvokimui tikrovės, šaudoma ir į tarybinius karius ir į minią – taip sukeliant abiejuose pusėse sužeistuosius, kas leidžia manipuliuoti ir tarybiniai kariais, kurie manytų, jog minia turi kovinių ginklų ir gali juos visus iššaudyti.

Taip, šios technologijos yra nuostabios, nes neišsilavinusi , buki MĖSA neturi tokių žinių ir puikiai atlieka AUKOS vaidmenį.

sausio 13 savi saude i savus

 

savi saude i savus