Kategorijos archyvas: Religija – kvailių motina

Pagalvojus.. kunigų pedofilija išaiškėjo tik dabar, o kas buvo anksčiau ?

Pagalvojus.. kunigų pedofilija išaiškėjo tik dabar, o kas buvo anksčiau ?

Sunku įsivaizduoti kas buvo praeityje, kurioje religijos  bendruomenės visiškai nebuvo kontroliuojamos ir vykdė ne tik siaubingas egzekucijas nekaltų žmonių, bet ir masiškai be jokios baimės prievartavo mažamečius vaikus.

NB: Lietuvoje pedofilija tapo legali dėka kunigų, kurie iki šiol užstoja kitus pedofilus , garsiai rėkdami, jog žmonės privalo aukoti savo vaikus Dievo “išrinktiems“. Nes tik Dievo “išrinktieji“ turi teisę ištvirkauti su Jūsų vaikais Jums to nežinant.

Taip bėgo tūkstantmečiai iki kol atsirado televizija bei radijas – kurie buvo valdomi tam tikrų asmenų ir į eterį nepaleisdavo žinių apie beveik visų kunigų polinkį į vaikų tvirkinimą. Tačiau, atsiradus internetui, bei daug laisvesnei žiniasklaidai su skirtingais akcininkais bei mobilia jų administracija, žmonės pagaliau sužinojo kas yra tikrieji kunigai ir kokie tikri veidai to religingo atsidavimo.

Tik šiame amžiuje žmonės gali girdėti apie pedofilus kunigus, kurie tiesiog masiškai po šią dieną prievartauja vaikus, įbaugindami juos Dievo atvaizdu ir bausme.

NB: Ne šiaip bažnyčių langai yra nepermatomi, kad nuslėpti vykdomus nusikaltimus juose.

Lietuvoje klesti narkotikų gamybos fabrikai "tikėjimo žodžio" pastatuose. Kodėl policija jais neužsiima?

Lietuvoje klesti narkotikų gamybos fabrikai “tikėjimo žodžio“ pastatuose. Kodėl policija jais neužsiima?

Lietuvoje egzistuoja legalios laboratorijos, kuriuos gamina narkotines medžiagas Europos ir Rytų rinkoms. Fabrikai yra įvairių religinių bendruomenių teritorijoje (naujas atsiradę pastatai vidury miestų, atvertos tvoromis ir nuolatos uždarytais langais arba netgi neturintys tų langų kaip nuotraukoje). Tai daugeli žino, bet teisėsaugos struktūros leidžia ne tik vykdyti narkotinių medžiagų gamybą, bet ir jų platinimą per šiuo punktus.

Valstybėje neegzistuoja jokios priežiūros instancijos, galinčios kontroliuoti tuos “neaiškius“ pastatus bei juose vykdomą veiklą (jų paskirtis būna įvairi: nuo vaikų tvirkinimo, pervežimo iki nelegalių migrantų tranzito).

Ne paslaptis, jog rengiamos nuolatinės orgijos, tvirkinant vaikus ar teikiant tokias paslaugas išrinktiesiems.

Dykaduoniai kunigai laukia aukų iš tikinčiųjų

Dykaduoniai kunigai laukia aukų iš tikinčiųjų

Atėjus kasmetinėms žiemos šventėms, tam laikotarpiui , kai dienos pradeda ilgėti ir šaltos žiemos naktys pradeda po truputį trauktis nuošalin. Kunigai tariamuose Dievo namuose – bažnyčiose, pradeda sąmoningų runkelių manipuliavimo kampanija. Lygiagrečiai televizijos kompanijos paleidžia eterin visuomenės pasąmonę įtakojančius filmus, radijo stotys – vis dažniau pragroja primestinę šventinę melodiją, o teatrai pradeda iškreiptosios šiuolaikiškos kultūros programas – stengiantis perteikti savotišką pajuoką į pilkosios visuomenės minią.

Tačiau smagiausia dalis – tai kunigų ar kitokias pareigas einančių bandymas pritraukti kuo didesnį kiekį žmonių, naudojantis gamtos ypatumu. Kaip alkani šakalai pradeda giedoti giesmes, nenusileisdami paukščių čiulbėjimui, ir galiausiai maloniai ir nuoširdžiai paprašantys šventinių aukojimų. Stipriai nesigilindami į jų turinius, kiek vis labiau pabrėždami, jog stambesnė auka atneša didesnę grąžą.

Toks kasmetinis mulkinimas  – produktyviausias aukų rinkimo kelias, naudojantis euforijos pasekmėmis. Aišku, ne paslaptis, jog tie patys kunigai, besinaudodami proga, iš neturtingųjų aukų forma paprašo vaikų – savo apeigoms atlikti. Taip, per žiemos šventes, apgirtę kunigai tvirkina vaikus ir sočiai miegaujasi dykaduonių gyvenimu.

Bažnyčios našlaičių prieglaudos – tai pedofilijos irštvos

Bažnyčios našlaičių prieglaudos – tai pedofilijos irštvos

Tvirkinti vaikai, pasprukę iš tokių prieglaudų vis dažniau skelbia apie ten vykstančias kunigų orgijas. Šiomis dienomis Airijoje pradedami persekioti su vaikų tvirkinimų susijusieji kunigai.

Šis amžius atskleidė, jog skirtinguose valstybėse kunigai Vokietijoje, Ispanijoje, Italijoje, Prancūzijoje, JAV, Anglijoje pasinaudodami neišsilavinusių žmonių naivumu bei valstybės apatija (siekiant politinės naudos iš religijos) tvirkino tūkstančius vaikus.

Ir tai tik maža dalis tos pederastizmo ir pedofilizmo apie kurį sužinoma per žiniasklaidą. Mokslininkai jau prieina išvados, kad visi Dievo namai, seminarijos, vienuolynai – tai pedofilų sueigų vietos, kuriuose pasislepia kitos orientacijos žmonės. Taip pat čia vyksta vaikų prekyba, siunčiant iš vienos vietos į kitas geidžiamas aukas (slepiant nusikaltimų pėdsakus).

Tai akivaizdu, suprantant per amžius esantį tamsumą visuomenėje, neturėjimo galimybės pareikšti savo nuomonės bei sužinoti kas dedasi aplinkoje.

Bažnyčia – tai pedofilijos ir pederastijos židinys, tai tamsios visuomenės vietos iki kurių teisėtvarka nėra priėjus.

Religija ir TV serialai – analogija

Religija ir TV serialai – analogija

Visada kildavo toks smulkutis juokelis iš tų žmonių, kuriuos privertė  – tiesiogine prasme – eiti ir atsiduoti bažnyčios tarnams. Tarnams, kurių tarpe klesti pedofilai ir išsigimėliai, radę prieglobstį ir užnugarį visuomenės kvailinimo mechanizmo aparate.

Tikrai universalus aparatas(religija), veikiantis jau gerus šimtmečius, o kai kuriems ir tūkstantmetį su trupučiu. Tapęs vienu metu beveik kaip ir šiuolaikinis tikėjimas ateiviais, kurie lankosi Žemėje ieškodami informacijos neatrastame “tarpgalaktiniame“ žmoguje.

Kažin ar geresnė analogija nei TV SERIALAI

Leisiu sau pakritikuoti šitą idiotišką muilo burbulą, kuriuo tiki silpnavaliai ir gana gudrūs žmonės, bet pastarieji tik imituoja, vardan savanaudiškų tikslų.

Taigi, gana stipriai visuomenei buvo pritaikyta religinė terapija, kurią niekaip neišeina eliminuoti, pakeičiant ja grynu žmogaus proto mąstymu.

Nejučia atsirado visai netikėta psichologinė kryptis – tai televizija, kurios dėka galima lengvai formuoti žmonių nuomonę, įpročius, supratimą apie gyvenimo įvykius, net sapnus – kuriuose subjektas malonina save dalyvio vietoje.

Pats smagumas, TV SERIALAI – tai nepakartojamas atradimas, kuriuo spekuliavimai vis dar tyrinėtojų rankose. Juk į juos pasineria daugelis žiūrovų, nuolatos belaukdami sekančios dienos išvysti savo gyvenimo nerealizuotus vaizdinius. Taip atiduodami brangiausią gyvenimo laiką ir sunaikindami savo pačių galimybes įgyti kokių nors žinių arba atsipalaiduoti kurioje nors kompanijoje, arba kitaip – daug visko yra kaip pakaitalo.

Religija versus TV SERIALAI

Tikiu, jog kunigai nuolatos stebi tas laidas, nes bukapročiai tikintieji (tarkim, truputį be tolerancijos, o tiesiai šviesiai) atneša į savo tikėjimo namus neseniai matytus įvykius bei pergyvena dėl jų. Tie kunigai kartais ir pasinaudoja televizinių laidų informacija, kad įgautų dar didesnį tikėjimą jais. Kaip įrodymus visokių apreiškimų pagrįsdami, jog visas pasaulis įdėmiai stebi tuos serialus.

Tikras bet kokios religijos konkurentas baisūnas – populiarus televizijos serialas. Kuris tik dar kartą įrodo, jog didelę daugumą žmonių sudaro lengvabūdiški, silpnavaliai žmonės – neturintys savo vaizduotės ir pomėgių.

Tiesiog nenorintys realizuoti savęs realiame gyvenime, o gyventi kitų mintimis. Kaip ir religijoje. Žmogui primetamas mąstymas – taip ir televizijos rožiniame gyvenime parodomas pavyzdingas ir “tikrasis“ realybės atvaizdavimas.

…dar ilgai daugelio žmonių protas bus ribojamas mažumos kitų..