Kategorijos archyvas: Socialinė aplinka

Rusofobija – kaip genetinių labusų priemonė apsisaugoti nuo Tautos keršto

Genetiniai labusai – tai didžiulis kiekis žydsifilinės genetikos užkrėstų lietuviakalbių asmenų, kurie tarnavo virš 400 metų žydsifilitikų elitui, apsgyvenusiam Baltijos teritorijoje  bėgant nuo represijų iš Senosios Europos į tolimesnius kraštus ( link Rytų pusės) ir tapus vietinių genčių vedliais, kultūros puoselėtojais bei viso socialinio ir ekonominio gyvenimo organizatoriais.
t8809
Genetiniai labusai – tai aptarnavimo aparatas, kuris atvykusiems svetimšaliams ne tik pristatinėjo savo jaunas lietuvaites dukras kaip prostitutes (kurios sparčiai gimdė genetiniškai apkrėstus labusus), bei už neblogą atlygį vykdė visus 400 metų represijas prieš vietinius kaimo žmones – paprastus lietuvius, žemaičius. Tai derliaus atėmimas, mokestinės rinkliavos surinkimas bei kitos represijos, neleidžiančios kaimo žmonėms pramokti skaitymo ar rašymo pradmenų, nekalbant jau apie platesnių žinių sprekto įgyjimo arba galimybės regėti kito krašto žmones.

Juos galima įvardinti tai kaip žydsifilitiniai policajai Baltijos šalyse, kurie turi šiomis dienomis pilną analogiją su Ukrainoje dominuojančiais banderovcais (lygiai tokie patys žydsifilitiniam elitui tarnaujantys vykdytojai).

Genetinių labusų klestėjimo metas – Tarybų Sąjungos laikotarpis

Genetiniai labusai (tremtyje užšaldytas užkratas), dalyje, buvo vežami į Sibirą ir ten, sveikatos sanatorijose išliko gyvais, nepaliestais II Pasaulinio Karo žiaurumų. Sibire genetiniai labusai tik sustiprėjo, saugiai daugino išsigimusią genetiką tarpusavyje, lygiagrečiai sotindami save Tarybinio mokslo laimėjimais – skaitė laikraščius, literatūrą, statė spektaklius, dalyvavo konkursuose. Tai paaiškina, jog didelė dalis iš Sibiro jau negrįžo, supratus, jog perdaug persisotino Rusų kultūra.

Kita dalis genetinių labusų (aktyvusis užkratas), apkrėstų žydsifilinio užkratu, liko Pribaltikoje ir atstatinėjo Pokario regioną. Ir čia nemaža dalis jų, gavus žydsifilinės genetinės porcijos, spėjo įsidarinti į biurokratines įstaigas, nes santykinai buvo labiau išsilavinusi negu ką tik iš kaimo išėjusi ir Karo nualinta intelegentija. Taip daugelyje organizacijų atsirado filtracijos nepraėję genetiniai labusai, kurie pasidavino komunistais, Tarybinės Sąjungos draugais ir Komunizmo siekėjais.

Deja, šitas genetinis aktyvusis užkratas, susiformavęs per 400 metų – jo kulminacinis periodas sustoja ties XX amžiaus pradžia, ka žydai apsigyveno visose Pribaltikos miestuose ir sudarė virš 90 procentų miestečių populiacijos – gavo superines sąlygas evoliucionuoti ir griauti iš vidaus Tarybų Sąjungos jauną socialistinį organizmą. Tarybų Sąjunga leido visoms religinėms, tautiniams bendrijoms gyventi draugystėje, pamirštant praeities nesuratimus ir stengiantis neprisiminti praeities nuoskaudų jokioje informacinėje priemonėje, ar literatūroje.

Tai buvo didžiausia klaida. Žydsifiliniai genetiniai labusai, apkrėsti genetiniame lygmenyje, tapo dar pavojingesni negu buvo prieš tai. Jų gamtos šaukšmas vertė skverbtis į tokias sritis(partiniai vienetai, švietimo įstaigos, bibliotekos), per kurias būtų galėję paprastus lietuvius eilinį kartą įverginti ir nuteikti prieš Tarybų Sąjungos korifėjus – tai yra prieš Rusus. O ir patys Rusai visados, kaip dydi ir stipri tauta, buvo žydsifiliniams protėviams nepatogūs, nes žydsifilitikams teko Rusijos Imperijos laikais paklusti Caro valiai – jo statytiniams, kurie niekinamai žiūrėjo į svetimtaučius.

NB: žydsifilitikai nesiskverbė į Tarybinės Armijos vadovaujančią grandinę, nes Karinis mechanizmas, kaip silpniausias prioritetas valdymo metodikoje, niekados nebūna aktualus

Rusofobija kaip priemonė
Rusofobija – tai genuose, kuriuos paskleidė žydsifilitikai tarp Pribaltijos genčių, sėdinti laukimo režime funkcija, kurią šiandien visais įmanomais būdais bandoma sužadinti būtent Pribaltikos gyventojų kraujuje. Nes per 400 metų, didelis skaičius lietuvių yra apkrėstas žydsifiline bacila ir RUSOFOBIJA nesudėtinga įjungti, jeigu pavyksta nuslopinti kitus žmogiškus apsaugos aparatus, kaip – kitų tautybių genų slopinimą, kultūrinių normų bei moralės griovimą, performatavus pasaulėžiūrą ir sugrąžinti tikruosius vedlius (žydsifilitikus – kas daroma per DELFI, LRYTUS – pakišant lietuviams žydiariškus rašytojus, kurie kraipo žmonėms sąmoningumą).

Ir ilgainiui, nuolatos fokusuojant dėmesį būtent į tą genetinę sritį, kur randasi rusofobinė žydsifilinė genų grandinė (seka), galima įvaldyti RUSOFOBIJA kaip kontrolės priemonę.

Nuo tos akimirkos visa Tauta aklai vedama tik žydsifilitiniams labusams žinoma kryptimi, ir sustabdyt judėjimo tampa nebeįmanoma – nes žmonių psichika pradeda jau veikti žemesniam lygmenyje, prie gyvulinių instinktų. Ir jų reakcija tampa visiškai panaši į gyvulišką, kai pavyzdžiui rodama raudona spalva jiems kelia neigiamas emocijas, kai danguje plaukiantys debesys beformuojant kokią nors keistoką formą dėl turbulentinio judėjimo, jiems pradeda atrodyti pavojingais reiškiniais, kurie kelia grėsmę ir kaip tikrieji gyvuliai , pradeda drebėti, manydami, jog tai “Rusai puola“ darbas.

Tokia realybė ir tampa reikalinga genetiniams labusams, norintiems saugiau melžti įvergintus genetiniam lygmenyje Tautą ir atsiriboti nuo bet kokios atsakomybės. Būtent tai ir įvyko. Pribaltika virto fašistine rusofobinių žmogiškų išsigimėlių aprėsta žeme.

“sauksmas.lt“ – sąjūdinis antilietuviškas lohatronas, kaip diskredituojama MOTINOS sąvoka Vakarams

Jau vėl ir vėl kartojama, jog esami žaidimai yra daug sudėtingesni negu vien skaitymas teksto ar žiūrėjimas kokių nors laidų. Norint suprasti kas vyksta aplink mus, turite labai atidžiai kartais koncentruotis ir ieškoti tikrųjų priežasčių.

Bet kuris “Sąjūdietis“ yra kenksmingas bendruomenei vien savo egzistavimu, nes jų pasaulėžiūra yra iškreipta ir orientuota tik į save – į sau naudos ieškojimą, lipant kitiems per galvas, aukojant kitus.

Šįkart galite matyti, kaip panaudojama (jau minėtas asmuo) žaidime “lietuviška motina“, kuri nuoširdžiai norėtų tapti vaikų gynėja ir sugrąžinti atimtus mažamečius iš Juvinalinės Justicijos normų besilaikančių tarnybų užsienyje (Vakaruose).

Yra sąmoningas organizuojama operacija, kurios užduotas rezultatas bus neigiamas, nors eiliniams žmonėms jis nekelia jokių įtarimų ir atrodo pozityvus. Deja, manipuliacinės technologijos NIEKADOS nebuvo žinomos eiliniams žmonėms, kaip ir slepiamos iki šiol ( pvz, sausio 13, 1991 metų snaiperių technologija mitinguose, įkaitinant liaudį ir sarkalinės aukos ).

“Šauksmas.lt“ organizatorių parenkama (įtraukiama, motyvuojama) labai negeros biografijos motina, kurią įtikina, jog ji labiausiai tinkama vaikų gelbėjimo misijoms, nes liaudis ja pasitiki.

mildos_isnaudojimas

Moteris ignoruoja logiką ir besivadovaudama emocijomis pradeda dalyvauti žaidime, kuriuo metu įvyksta pirmieji sėkmingi etapai vaikų gynimo klausimais – ji tampa visų Lietuvos vaikų gynėja užsienio šalyse. O vėliau, “netyčia, internetu“ Vakarai sužino, jog Moteris turi gana amoralią biografiją.

Greitai Vakarai pakelia šiuos faktus į viešumą ir tuo būdu diskreditujamas “lietuviškos Motinos“ vardas. Kas tampa esminiu motyvu užsienio teismams žiūrėti neigiamai į bet kurią “mamą“ iš Lietuvos, bandančią apginti savo vaikus ir įtikinti teismus, jog ji padori ir pajėgi dorovingai auklėti vaikus.

rolandas_paulauskas_vel
Pirminis laukiamas teigiamas rezultatas virsta nepataisoma tragedija visoms lietuvių šeimoms, nes VISOS šeimos patenka į TARNYBŲ akiratį. Nes jau dabar tarnybų darbuotojai turės puikią motyvaciją (faktą) įrodyti, kokios gi tos “motinos“ iš Lietuvos.

Melas , skleidžiamas iš biurokratų dėl Ukrainos

Tarkime, paimkime ekonomiką palyginimui

Kodėl tokia IŠSIGIMUSI LERVA kaip lesbė grybauskaitė stengiasi užmauti ES kilpą Ukrainai ?

Šiai diena Ukrainoje apie 44 milijonų žmonių.

Ukrainos Valstybės skola – 56,718 mlrd dolerių – tai, įmant iš LB.lt svetainės kursą 1 doleris=2.5 lito

Gausime: 56,718*2,5=141.795 mlrd litų ( Ukrainos valstybės skola )

Lietuvos gi VALSTYBĖS SKOLA – 46.924 miljardų litų. Bet žmonių skaičius – tai 3 milijonai !

Tai, ką toji PADLA LESBĖ gali aiškinti Ukrainos valdžiai ? Ir be reikalo apgaudinėti žmones (ukrainiečius) ?

Paėmus santykį, gauname, jog Lietuva prasiskolinus 15 kartų daugiau ( 1500%) negu Ukraina ?

Hmm, rašiau apie kraujomaišos pavojų Lietuvai. BET JUK TAI DALIS STRATEGIJOS SUNAIKINTI TAUTĄ

Hmm, rašiau apie kraujomaišos pavojų Lietuvai. BET JUK TAI DALIS STRATEGIJOS SUNAIKINTI TAUTĄ

Emigracija atsiranda ne šiaip sau, ją sąlygojo įvairūs veiksniai, kuriuos apibūdinti dar niekam nepavyko ir nepavyks, esant tokiam dideliam faktorių skaičiui.

Šovė man dabar mintis, jog visai neblogas planas būtų keršyti, jeigu Lietuvoje nebeliktų pačio produktyviausio jaunimo, intelektualiausios visuomenės dalies, geriausio genofondo, racionaliausių  ir gabiausių specialistų.

Kas beliks? Ir taip aišku. O ką jie pagimdys? Irgi aišku. O kas po to ? Po to bus taip..

Emigravę žmonės nenorės turėti santykių su Lietuvoje likusiais, nes emigrantų vaikai jaus didžiulę prarają tarp savęs ir Lietuvoje užaugintų, dažniausiai kraujomaišos būdu, vaikų. Taip taps didžiuliu ir nekintamu barjeru visais atžvilgiais..

Eina sau… Nejaugi taip galima naikinti tautą…

NB: Kol kas laikau tai žydų darbų, nes kitos tautos nėra pajėgios išmąstyto tokių vingrybių, kurias tenka suvokti – gana spontaniškai ( nežinau iš kur mano galvoje tokie praregėjimai). Gal dėl to, jog vertinu suvedamas visus faktus, ieškodamas ir skirdamas tam pakankamai daug laiko… Reikės vėliau pradėti vartyti senus dokumentinius archyvus Anglijos bibliotekų.. bet kol kas..paviršutiniškai.