Kategorijos archyvas: Kategoriškai ir teisingai

Surask atvaizdą, kaip ryšį su gryno fašizmo pogrindžiu

Surask atvaizdą, kaip ryšį su gryno fašizmo pogrindžiu

 

NB: Pirmiausia, tam, jog apsiramintumėte ir suprastumėte, jog padėtis kontroliuojama ir ne vien pogrindiniams neo-naciams sekasi manipuliuoti atbukusia, degradavusia ir panaudota liberastine mėsa. Puikiai šia linkme dirba ir nemažas skaičius neo-komunistų, sudarančių pilną ryšių tinką atgimstančio Tamsos pavaldinio.

Bet šįkart įsivazduokite, jog stovite ties veidrodžiu ieškodami jame tuos bruožus, per kuriuos neo-nacistų tinklas ieško sau kandidatus į gretas.

Ir pradėkite akcentuoti ne tuos atrankos bruožus, kuriais kaidaise vadovavosi iki technologinio šuolio Hitleriniai filtraciniai organai, o imkite tiesiog elementarius asmeninius emocinius prioritetus.

a) Jums patinka GAMTA ? Gražūs miškai, ežerai, neužterštas vanduo upėse, mariose, saugios vandenų pakrantės, laukiniai gyvūnai. Jūs negalite pernešti skausmo dėl žmonių veiklos daromo poveikio GAMTAI.

b) Jums nepatinka sparti urbanizacija, kuri tuština kaimus, atitraukia žmones nuo tracidinio prisirišimo prie žemės apdirbimo darbų. Jums tampa aktualu, jog žmonių koncetracija miestuose nėra taisyklingas kelias Žmonijos raidoje.

c) Jums nejučia pradeda vaidentis, jog žmonių yra perteklius ir jų dauginimąsi reikia kokiu tai keliu sustabdyti – kas išgelbės pasaulį nuo žūties, kurią neša šie parazituojantys gyviai (virusai).

d) Jums jau nebesuprantamas technologinis lygmuo, kuriame pradėjo gyventi naujos kartos, praradusios suvokiamą apie vertybių egzistavimą, atsidavus pilnam hedonizmui (poreikių tenkinimui). Jums norisi grįžti prie protėvių, prie tų paprastesnių suprasti ir atlikti apeigų ir ‘tikėjimų’, kuriais slinko tūkstančiai metų neraštingo, apriboto praktinio patyrimo žmogaus gyvenimas.

e) Bet galbūt Jūs esate pažengęs, žinote apie globalinį sionistų sąmokslą, siekiant užmesti kilpa visai Žmonijai ir atiduoti pilną kontrolę išskirtinei žydyjai, vienintelei Dievo (tiksliau Velnio) apšviestai kuriuo keliu vesti paklydelius veršius. Ir Jūs nenorite šios lemties, rinkdamiesi įvairias tautines grupuotes, kurios propaguoja ‘neutralumą’, ‘savitumą’, įvairių principų schemas-sąrašus.

f) Bet veidrodyje galime rasti ir tuos, kurie užčiaupė ir atvira neo-nacistinę gyją, einančią informacinėje erdvėje kaip “Trečiasis kelias“, vedantis iš šiuolaikinio chaoso į atgimimą.

g) Kažkam, pabodę įvairūs priespaudos režimai, tapo artima anarchistinė savireguliacijos teorija, gebanti natūraliu atrankos keliu suderinti sudėtingus socialinius santykius tarp žmonių ir įnešti taip geidžiamą Taiką į mases.

i) Tretiems tiesiog nebesvarbu kas tame veidorodyje. Bet būtent šie abejingieji ir yra geriausia kadrai pradinei manipuliacijos bangai surengti. Juose yra lengviausia pasieti tas pasaulėžiūrines sėklas, duosiančias daigus. Juk taip paprasta įdėti į tuščią puodą, kaip ir lengva iš jo tai išimti – nesutinkant jokio pasipriešinimo.

Aišku, sunku patikėti, jog kokia miela moteris, taip mylinti gyvūnus gali pasitarnauti neo-fašizmo įsitvirtinimui toje Korporacijoje, kuri valdys atitinkamą teritoriją. Tačiau tikrovė tokia, jog bet kur idealoginė sistema kovoja dėl kiekvieno potencialaus kadro pradinėje stadijoje, siekiant legalizacijos.

Pavyzdžių nebus pateikta, siekiant nesutaikti medžiagos konkurentams. Sklaidos Matrica suveiks arba nesuveiks Jūsų smegenyse.

Vasara. Sezonas. Artėja dar vienas teroristinis spec.tarnybų šou

Šįkart specialiosios tarnybos, kaip antai Saugumo Departamentai, rengia su gana didelių aukų skaičiumi teroristinį aktą, siekiant pritraukti dėmesį įvairių šalių auditorijas, paruošiant ilgesnę ‘baimės produkto’ reklaminę kampanija.
789

Keistai skamba? ‘Baimės produkto“ reklaminė kampanija. Bet vartotojus būtina šerti jų pačių mėsa – paverčiant juos savotiškomis žmogėdromis, vartojančiais emocinį pergyvenimą svetimų žmonių, skaniai ir jaukiai konstatuojant savo saugumą ir išskirtinumą netapus aukomis, nepatekus į šių spec.tarnybų spąstus, jų išskirtinius sąrašus.

NB: Pažymėtina, jog VASAROS metu, teroro aktų užsakovai atostogauja, nes puikus oras neišpuola visus metus, o ir ne visiems užsakovams tenka gyventi šiltuose kraštuose, bei turėti begales finansinių resursų. Skirtingi visi, skirtingi ir teroro akto biudžetai bei mastai

Tiesa, į šiuos sąrašus patekti nėra paprasta – tai grynai atsitiktiniai taikiniai, parenkami pagal regioninę vietovę, nelabai orientuojantis į asmeninę informaciją, o labiau į emocinį atgalinį ryšį – tai yra, kuo daugiau vaikų, moterų ir nėščių motinų – geriausi taikiniai specialiosioms tarnyboms, už kuriuos garantuojami dideli priedai.

Šiame amžiuje pinigai mokami ne vien už teroro aktus, ‘baimės produkto’ skleidimą, bet ir už daug sudėtingesnes kampanijas – kaip Holivudo lygmens karo lauko imitacija (simuliacija karo veiksmų)

Britanijos politinis chaosas tik prasideda

Įdomiausias vienas iš pirmiausių momentų dėl galimų pokyčių Konservatorių grupėje – tai anti-Brexit Vyriausybinės komandos formavimas, nors atrodytų turėtų viskas būti priešingai. Theresos May artima komanda papildė anti-Brexit ir pro-europietiškos orientacijos narys, kuris savo darbu gali tik toliau kenkti Konservatorių partijai (nepamirštant, jog ir Theresa May buvo anti-Brexit nusistačius).

O kaip tai nepavadinti, kaip sąmoningas Theresos May konfliktas su Karalienės programa, bandant iš nevilties gyvenant nesėkmių ir pajuokos ruože, keršyti Karalienės užsispyrimui.

Dėl tokių įvykių, siekiant išsaugoti Karalienės pasirikimą, vėl pradeda kooperuotis patriotiniai judėjimai Britanijoje, suvokiantys koks tyko pavojus, esant šiai “anti-Brexit“ asmenybei Konservatorių grupės lyderio vietoje.
48i

Bobiškas pyktis‘ arba ‘bobiškas konservatyvusis pasirinkimas’ tampa chaoso generatoriumi, pačia efektyviausia priemone į kurią dabartiniai globalistai nukreips savo liberastinę neapykantą. Liberastų emocinė neapykanta dėl Karalinės suruošto Brexito yra beribė, ir nėra nieko malanaus jiems, kaip pradėti seriją nuolatinių mitingų ir eilės provokacijų –  tai yra psichologinio karo, siekiant suskaldyt trapią platformą ant kurios stovi dabartinė Konservatorių partija.

Ar pavyks ? Nepavyks, nes pasaulyje vyksta permainos, kurios grąžina šalių visuomenes atgal – ten kur nebuvo iškrypėlių judėjimų, nebuvo nekontroliuojamo dykaduoniavimo ir prazituojančių šalių per suteikiamas dotacijas.

NB: Ne šiaip įvyko per šiuos metus malonūs pokyčiai pačioje Amerikoje (Bžesinskio ir Rockefelerio mirtys)  ir netgi Pribaltikoje iškrypėliai keliauja anapus tinkamu laiku, nunešami anti-liberastinių vėjų/pokyčių.

Britanijos byrėjimas jau šiais metais. Arba kaip globalistai kooperuojasi suduoti smūgį Karalienei

Istorija neturi pabaigos, ir jos neįmanoma pasukti atgal, kad ir kaip norėtųsi pasaulio globalistams arba kitaip įvardinantiems – žyderomis, svajojančiomis nuleisti Žmoniją į tą pačią duobę, kurioje jai teko išbūt tūkstančius metų.

Ne, to jau nebebus. Bet bandymai tai pasiekti vyks ir toliau, netgi paliečiant ir vieną iš globalizmo idėjų pradininkų – Britanijos Imperiją.

Kaip gi taip daroma ? Visame pasaulyje jau šiandien dominuojančios Korporacijos svajoja įgyti neribotą valdžią virš esamų nacionalinių valstybių, kurioms yra pritaikytas socialinio genocido modelis, paleidžiant į visuomeninė apyvartą įvairias virusines programas, kurių konkrečios funkcijos nukreiptos į klasikinių institutų žlugdymą, jų tarpusavio (valstybės mastu) subordinacijos panaikinimą

e889

Pavyzdžiui, griaunama religinė platformą per iškrypėlišką įskiepį, verčiantį diskredituoti šią platformą ir atitolinti tikinčius žmones. Panašiai daroma ir su klasikinėm šeimom, kai naikinama ilgus tūkstantmečius visiems suprantama sąvoka “šeima“ ir ją vėl perleidžia per įvairių išsigimėlių girnas.

Analogiškas metodas pritaikomas ir socialinės sistemos griaučiams – tai yra politiniam valdymo institutui, surištam per atsakomybės perleidimo grandinę su visais visuomenės nariais atgaliu ryšiu. To rezultate, karinė infrastruktūra tampa valdoma moterų, o bevaikės asmenybės tampa vaikų interesų globėjais, iškrypėliai įgauna informacinės sklaidos įrankius, o aršūs svetimos kultūros mylėtojai kuruoja etnokultūrines sritis.

NB: Britanija – nėra tiek galinga, jog būtų pajėgi pasipriešinti žydsifiliniam virusui, kuris apkrėčia kiekvieną pasaulio vietovę, netgi ir tuos, kurie mano galį suvaldyti žydsifilinį virusą savo teritorijoje (Rusija tame tarpe)

Britanijos poreikis paleisti BREXIT buvo sąlygotas viena mintimi , jog artimiausiais metais prasidės karas Europoje ir efektyviausia priemonė – tai išdirbta izoliacija nuo Europos, jos pabėgėlių (kas pasiteisino II pasaulinio karo metu).

Šis karas, paleidžiamas kaip kontroliuojamo chaoso elementas, yra JAV žydsifilinės grupės idėja, siekiant atitolinti JAV finansinės jėgos praradimą bei tuo pačiu įgyti dar didesnę įtaką globaliu mastu.

Procesas paleistas iš neo-komunistinių masių tapo Karalienės gyvenimo užduotimi prieš gyvenimo pabaigą

Tokio karo Europoje Britanija nebūtų pajėgi nei sustabdyti, nei dalyvauti jame. Todėl izoliacija, kaip vienintelis kelias, buvo priimtas pačios Karalienės. Ir pirmieji žingsniai link to prasidėjo nuo konservatyvių jėgų sugrąžinimo į Parlamentą, kaip sprenžiamosios jėgos (2015 metais, konservatoriai laimėjo daugumą ir suformavo vyriausybę, galinčią priiminėti Karalienei reikalingus sprendimus). Pergalė buvo pasiekta minimali, žinant kiek svarbu išsaugoti socialinę pusiausvyrą ir nepakišti visuomenės po netikėtu stresu.

Šis 2015 etapas nesibaigė vien to, bet lygiaigrečiai buvo bandyta suskaldyti pro-žydsifilinės pakraipos jėgų dominavimą saloje, per vidinį skaldymą konkurentų (jų diskreditavimu ir kiršinimu), apsisaugojant nuo jų galimos ir mėgstamos mobilizacijos prieš artėjantį antrąjį etapą – BREXIT paleidimą 2016 m.

NB: D.Trumpo atėjimas – tai ir konservatyvių baltųjų amerikietiškųjų anglo-saksų reakcija į Karalienės poreikį nesugriauti esamo pasaulio. Liberastinė mutacija pažeidė visas sritis kaip vėžys, ir jau nebeįmanoma toleruoti tokio masinio išsigimimo pačiose Vakaruose.

BREXIT tapo netikėtu daugumai, savo atsiradimu, rezultatais ir aršiu kovingumu pro-žydsifilinių jėgų (pro-amerikietiškų) , kurios nušoko galutinai nuo proto, suvokę, jog Britanizjos izoliacija neįtrauka į jų liberastinio regresinio modelio rėmus.
4-21.png

Bet vyksta šiuo metu ir trečiasis etapas, kaip kulminacinis (paskutinis) etapas Karalienės priimtos strateginės programos – priešlaikiniai 2017 vasaros rinkimai, kuriais bandoma suteikti dar didesnių galimybių konservatyviam aparatui, galinčiam efektyviai sustabdyti plitimą šalyje iškrypėliškos degracijos (liberastinės mutacijos, chaosinio globalizmo).

Tik šiam etapui gali smarkiai sukliudyti Prancūzijos įvykiai, kurie atvėdė liberastinius globalinius išsigimėlius į valdžią. Svarbu yra kaip greitai buvo parinktas kandidatas ir apdirbtos masės, dalyvaujančios rinkiminiame procese. Būtent šis niuansas šiandien ir gąsdina Karalienės dvarą, kai 2017 metų priešrinkiminė kampanija gali patirti fiasko – o tai ir pačios Karališkosios programos žlugimas.

NB: Galbūt sutapimas, bet teroro aktas Mančesteryje (būtent už Londono ribų, kur dominuoja liberastinio polinkio balsuotojai) įvyko geriausiu laiku, leidžiančiu apjungti balsus ir nukreipti juos Konservatorių kryptimi. Tai stiprus , gyvas ir laukiamas masių agrumentas, fiksuojant būtinybę kelti saugumą saloje, bet paradoksalu – tuo nesinaudojama, ir spec.tarnybų paslauga nueina niekais. Kas generuoja neigiamą energiją, kurios taip ištroškę liberastiniai fanatikai.

Todėl , paviršutiniškai prabėgus per situacinį paveikslą, galima lengvai numatyti artėjančią liūdną perspektyvą, jog toks Karalienės žaidimas iššauks visiškai priešingus rezultatus, reikalingus globalistams. Tampa realus Britanijos skaldymasis salos teritorijos ribose – vien ko verti Škotijos nuolatiniai išsišokimai. O greta ir Londono Korporacijos miesto poreikiai gyventi nevaldomiems Karalienės norų, o greičiau kooperuotis su globaliu kapitalu, ypač Saudo Arabijos subjektais.

O ir visuomenės supriešinimasis įvairiais klausimais generuoja anklavus, kur vieni nusistatę prieš ES, kiti – emigrantus, treti vedami kitų interesų. Bet visos grupės nenori turėti nieko bendro, ypač šio mutacinio liberastizmo laikotarpiu, kai bendruomeniškumas senokai yra apaugęs vėžiniu parazitu. Neleidžiantis eiti jokių komprmisų keliais ar turėti bendrų interesų.

Ir jokių Kremliaus agentų įtakos visame procese.

Su Pergalės diena, Draugai !

1991 metais subyrėjo CCCP 1.0 projektas. Tarybinis projektas (jis gi – Raudonasis projektas) buvo diskredituotas dar anksčiau, taip vadinamos ‚perestroikos‘ laikais. Ir būtent pati subyrėjimą nulėmė šioji visapusiška diskreditacija – ji gi socialinis šokas, ji gi žiauri psichologinė-informacinė ataka, griaunanti pasaulėžiūros pamatus ir gyvenimo būdą. Vėliau , po subyrėjimo, prasidėjo taip gerai visiems žinomi ‚laukiniai devyniasdešimtieji..‘. Ir visas pasaulis pašaipiai stebėjo, kaip kankinasi visos post-tarybinės respublikos kartu su idiotine Rusija tuose traukuliuose, atsisakę nuo savo tarybinio identiteto, lygiagrečiai spjaudant į savo praeitį, istoriją, tarybinę metafiziką – visiškai nesuvokiant, jog tokiu keliu visi pasmerkti išnykimui.

Be to, verta įvertinti kaip tuo metu valstybę idiote (Rusija) buvo įvardijama ir vaizduojama holivudo filmuose. Didingi amerikos didvyriai, kartu su geranoriškai rusais (keistokai mylinčiais ameriką, ir visai panašūs į tuos pačius išnykusius amerikos indėnus), kovoja prieš rusų mafiją. Šie amerikietiški didvyriai atvykę į Rusiją, temato siaubingus vaizdus.. o siaube, o siaube… aplinkui viena blogis ir absoliutus chaosas. Ir tai aiškus požymis šios šalies priešmirtinės agonijos. Miršta ji , nelaimingoji.. O juk jai taip ir reikia!

Kaip gi nustėro visas pasaulis šiomis dienomis, matydamas, jog Rusija nemirus. Juk tiek buvo išreikšta ‚gailesčio‘ šiai šaliai idiotei su B.Jelcinu ir buvo pasiruošta toliau reikšti gailestį, bei siųsti humanitarinę pagalbą bulvių maišais, kad tik nelaimingi ir vargši rusai nemirtų nuo bado. Visi buvo pasiruošę gailėti jos .. Kaip vargšas Afrikos kolonijas.. Ir buvo pasiruošę nuolatos transliuoti Rusijos nelaimes per vakarų propagandines žiniasklaidas, rodydami lygiai tokius pačius afrikinius siužetus, kuriuose regime CNN, BBC kanaluose. Rodyti tas nelaimes ir tuo pačiu gerti skanią arbatą, atsikandant saldžios bulkutės.

Londonas 2015

Niekas nebuvo pasiruošęs tam, jog ji (Rusija) nenumirs. O ji ėmė ir nenumirė!

Kažkokiu keistu būdu ši šalis sugebėjo adaptuotis prie primesto kapitalizmo, nors ir laukinio, banditinio, oligarchinio… bet sugebėjo prisitaikyti. Su didžiulėmis netektimis socialiniame , dvasiniame, ekonominiame ir kitame rate. Nors ir iškreiptai, bet pradėjo funkcionuoti – egzistuoti.

Ši šalis nenuskendo toje pragariškoje pelkėje, į kurią buvo įstumta, įvesta esamų pseudo-komunistų karjeristų. Kurie visai būdais ‚perestroikos‘ laikais įtikinėjo, jog  toji pelkė – tai Rojus, tai europietiškas lygmuo, sustiprintas tarybiniu industriniu palikimu – vedantis visus žmones į šviesų rytojų. Tam panaudojant turimą žiniasklaidos aparatą, pateikiant visoms visuomenėms bealternatyvią ‚Naują Ameriką‘, ‚Naują Europą‘ – naują EUROPIETIŠKĄ/AMERIKIETIŠKA DEŠRĄ.

Aišku, viskas buvo melas, ir jokio net menkiausio atsinaujinimo neįvyko. Įvyko didžiulė deformacija visų elementų, kurie sudarė ( ir , beje, sudaro – ką parodė Pergalės tarptautinė diena) tarybinių žmonių identitetą.

Bet ši deformacija nesugebėjo galutinai sukelti tokius procesus, kurie sugebėtų visiems laikams pakeisti įgyta genetinį tarybinį (bei imperinį, atskiros Civilizacijos) kodą. Ir šiame deformuotame gyvenime Rusija išsaugojo savo identitetą.

londone

Ir šiandien Rusija stovi prieš mus naujame pavidale, kuriuo, aišku, dar pakankamai nesižavim – nes suprantame kiek daug darbo teks įdėti , norint ištaisyti visas deformacijas. Tačiau šis pavidalas yra gyvybingas bei keliantis siaubą ir pagarbą Vakaruose, o tai didžiulis laimėjimas ir tuo pačiu pokytis.

Rusija neturėjo šio lygmens pasiekti, nes tiek planų ir pastangų buvo įdėta, jog Rusija nuskęstų ‚jelcinizmo girtuoklystėje‘, būtų iš vidaus išėsta oligarchizmo. Bet to neįvyko, priešingai visioms amerikiečių viltingoms prognozėms.

londonui

Ir nenuskendo tik dėka to, jog sugebėjo laiku užsikabinti už kai kuo. Taigi, už kuo ?

Kiekvienam šių dienų stebėtojui šio rusiško stebuklo aišku, už kuo gi spėjo užsikabinti Rusija ir nepradingti velniško kapitalizmo pelkėje. Už Pergalės. Štai už kuo. Jai pavyko ja pasiremti ir devyniasdešimtaisiais, kai įvairūs rusofobai-antitarybininkai smaginosi griaunant šalį ir išraipydavo viską, kas buvo susiję su Pergale. Bet kažkokia stebuklinga, nematoma jėga, iš lėto ir stebėtinu principingumu bei pasipriešinimu, per tuos metus traukė paskui save šią šalį – ir šis iš pradžių silpnas judėjimas su laiku virto į super-vertybę , apjungiančią Viską ir Visą.

Taip, visi mes turime vieną vienintelę bendrą šventę – tai Pergalės diena. Ir, pirmiausiai, džiaukimės, jog turime ją, jog ji yra. Antra, turime ginti šios šventės vertingumą nuo visų, kurie bando šiomis dienomis visaip šaipytis ir koneveikti šią dieną – kaip jie tą darė ‚laukiniais devyniasdešimtaisiais‘ kartu su iškrypėliais liberastais. Trečia, suprasti kaip stipriai deformuotas mūsų tikras identitetas ir kiek šios deformacijos nulemia Pergalės dienos šventimą (juk ne visi lietuviai, latviai ar kitų post-tarybinių respublikų žmonės išeina į gatves, parodydami savo laisvės supratimą – darbo dar daug). Ir tuo pačiu būtina nepamiršti, kaip intensyviai iškreipiama Pergalės diena – keičiant jos datas, nugalėtojų sąrašus bei kitus aspektus – bandant iškreipti žmonių pasaulėžiūrą ir šioje didingoje šventėje.

Aišku, tas koneveikimas ir iškraipymas Pergalės dienos atnešė mažiau blogio, negu būtų visiškai uždrausta ir nebešvenčiama ši diena. Juk nesinorėtų, jog agonijos būsena (su visais tais pasišaipymais, iškraipymais) taptų letalia ir niekas daugiau nebeprisimintų šios Pergalės.

meilecccr

Kartu, mes ištaisysime visas deformacijas. Mes ištaisysime ir įneštus į visuomenę identiteto iškraipymus. Tai padaryti labai sudėtinga. Sudėtinga – bet nereiškia, jog neįmanoma. O kol kas visi mes regime, jog Rusija išgyveno, atgimus ir nustojo teisintis prieš visus menkaverčius subjektus. Galima teigti, jog išgyveno nustojus teisintis ir atvirkščiai – nustojus eiti Vakarų keliu (teisintis), atgimė (išgyveno), pasirinkus savo KELIĄ.

Mes džiaugiamės tuo. Ir jokie esami masiškoje purvasklaidoje iškraipymai istorijos, dabarties (ypač buvusios Ukrainos atvejis) pateikimo subtilybės neatims to DŽIAUGSMO dėl Rusijos atgimimo. Tegu pyksta priešai – o mes, kartu su visomis tarybinėmis respublikomis pagerbsime šlovingą tarybinės tautos žygdarbį, kuriuo buvo išgelbėtas visas pasaulis nuo fašizmo.

Su Pergalės diena ! Draugai !

Ale gera mano įžvalga. Siūlau paskaityti ką rašo spaudoje V. Romanovas , prieš tai nusipirkęs vieną saugumietį pidariuką-stukačių

Ale gera mano įžvalga. Siūlau paskaityti ką rašo spaudoje V. Romanovas , prieš tai nusipirkęs vieną saugumietį pidariuką-stukačių

NB: Neturiu ką komentuoti, perskaitykite, jeigu netingite sekti šio blogo pateikiamą informaciją (kantas)

Grįžęs iš atostogų, perskaičiau R.Valatkos straipsnį apie oligarchą, kurio jis ieško ir klausia prezidentės, gal aš tas oligarchas, kuris kaltas dėl visų nuodėmių ir dar „Žalgirį“ išgelbėjęs. Juk klubui sunaikinti buvo dėta daug pastangų, bet visos jos nuėjo šuniui ant uodegos. Gaila jaunojo vunderkindo, žadėjusio… už tris milijonus nustebinti Europą, bet kažkodėl nepamenančio nei buvusio premjero duotų 20 milijonų, nei ministerijų, departamentų ir verslininkų paaukotų krepšinio labui pinigų, kurie tikriausiai nukeliavo į propagandos šiukšlyną.

Nuolankiai jūsų meldžiu: liaukitės gąsdinę ir šaukę „laikyk vagį!“ Visi jau seniai žino, kas yra vagis. Pone Valatka, prieikite prie veidrodžio – tiktai kartu su G.Vainausku ir pranašaujamu į prezidentus generolu, kuris klausysis intymių pokalbių telefonu ir išdavinės jūsų žiniasklaidos priemonėms, kuriems doriems piliečiams rašyti vilko pažymas, kelti suklastotas bylas. Matyt, ne veltui tam generolui slapčia nuo tautos patikėjo statyti kalėjimą, skirtą nepageidaujamiems svetimšaliams, kadangi jis savuosius žiauriau „myli“, negu svetimuosius….

O dar geriau – pastatykite veidrodį savo ložėje „Siemens“ arenoje. Jame išvysite visus klounus, kuriuos prastūmėte į Seimą, Vyriausybę ir Lietuvos teisėsaugos organus. Tame veidrodyje pamatysite tuos, kurie tiek metų apgaudinėjo piliečius ir grobstė šalį dėl jūsų išsigimėlių, kad jie taptų kapitalistais, kuriems viskas leistina: tyčiotis, šantažuoti ir apgaudinėti savo tautą tarytum svetimą.

Kaip buvusiems komjaunuoliams jums turėtų būti žinomas mokslinis K.Markso darbas. Jame dar prieš 150 metų buvo parašyta tai, kas dabar vyksta mūsų šalyje – dėl pelno kapitalistas pasiryš bet kokiam nusikaltimui. Todėl jūs taip auklėjate savo vaiką ir mane restorane „Da Antonio“ bandėte mokyti, kaip reikia gyventi, kaip išduoti „Žalgirį“ be kovos – ir visiems bus gerai. Aš tada pagalvojau, kad ne sūnų reikia gydyti, o mokytoją. Visą gyvenimą apgaudinėti tautą – sunki profesija.

Skaityti toliau Ale gera mano įžvalga. Siūlau paskaityti ką rašo spaudoje V. Romanovas , prieš tai nusipirkęs vieną saugumietį pidariuką-stukačių

Kiek suprantu, žyduomenė pralaimi mūšį visame pasaulyje, bet informacinio karo mastai plečiasi

Kiek suprantu, žyduomenė pralaimi mūšį visame pasaulyje, bet informacinio karo mastai plečiasi

Visai atrodo neseniai , prieš metus, buvau pesimistas klausimu dėl “esamos globalinės žydiškosios politikos“, kuria siekiama įkinkyti visų valstybių visuomenes bei nurodyti joms gyvensenos kryptį. Netikėjau įvairia literatūra apie įvairius “sąmokslus“, “konspiracijos teorijas ir išvedžiojimus“ ar į juokingai skambėjusį terminą – “Komitetas 300“.

Tiesą, faktiškai tos analizės gyvenime ir neprireikia, jeigu asmeninis laikas skirstomas ne vien tik darbui (kuriuo metu tikrai, jeigu dirbi, neužsiimsi šia analitika), bet ir antrai pusei – kas ypatingai atitolina nuo gilesnio pažinimo aplink vykstančių įvykių. Ir dabar neįsvaizduoju, ar būčiau kada nors pradėjęs šį blogą, ieškojęs papildomos informacijos, statistinių duomenų ir kitų žmonių nuomonių, pasisakančių šia tema.

NB: Toji I.Kanto filosofijos esmė ir slypi , jog žmonėse užkoduota nepaprastai daug žinių, ir tik laikas – kurį , deje, patys renkamės – pajėgus atverti tos skrynios dangtį. Kas , berods ir vyksta mūsų tikrovėje. Nors ir žavi mus nauji atradimai moksle, bet tai suvokiame principu – išgirdau ir suvokęs, ieškau kitko (paaiškinimas).

Realiai , gyvenimo vystymosi sistemos žmogus nėra pajėgus koreguoti (kalbant apie likimus) – visi etapai, kuriuos praeiname, tėra nuo mažens užkoduotas judėjimas, kuriuo pažinimui iš anksto nėra paliktos vietos mumyse (nors rodos visam kitkam – trancendentinei žmogiškojo gyvenimo tėkmei užtenka žinių). Ir neverta ieškoti paaiškinimo – nors  dabar šovė galvon mintis apie materijų(teigiama) ir antimaterijų(neigiama) tarpusavio kovą, peršokančią į priverstinę evoliuciją (kaip pvz: imtume karus , jų idealogines priežastis ir materialųjį(šioje vietoje – gyvastis) žmogaus faktorių): technologinę, mokslinę, socialinę.

NB: Pats primityviausias žyduomenės pralaimėjimas – tai WikiLeaks projektas. Kuris pradžiai pritraukė visų dėmesį, bet vėliau paaiškėjo, jog tai tėra tik “žmonių lohinimas“.

Taigi, norėjau pasakyti, jog neverta kreipti dėmesio į esamus pasaulyje informacijos apdorojimo centrus(IAC), kurių tarpinės grandys dažnų atveju koncentruojasi įvairių valstybių Saugumo Departamentuose. Kiek gerai nebūtų parengti analitikos specialistai, kokiomis žiniomis ar priemonėmis aprūpinti – jų rankomis neįmanoma atlikti objektyvios analizės ( tai puikiai iliustruoja, jog kiekvienoje smulkioje ar stambioje įmonėje, esminius sprendimus priima dažniausiai tik vienas žmogus, nepriklausomai nuo įmonės dydžio – įmonės sąvoką galite pakeisti “šeima“, “darželiu“, “mokykla“, “gamykla“, “karine baze“, “ligonine“ ar “partija“ bei “Vyriausybe“).

Todėl, šiame informaciniame kare dominuos tik pavieniai subjektai, sugebantys atsispirti antimoraliniams faktoriams ir nebijantys alternatyvos (galintys leisti sau pasirinkimo laisvę).

Kodėl gi žyduomenė pralaimi šį karą… Natūrali evoliucija, kurios neįmanoma įvertinti kaip ir iki galo pažinti žmogaus egzistavimo prasmės. Kaimai, Miestai – koncentracija – technologijų spartus išvystymas – priverstinis žmonių intelektualinis lavinimas – rezultate formuojasi naujas naujadaras.

Beje, prisiminus sąveiką tarp materijos ir antimaterijos(tiesiog šįkart šioje vietoje tokia terminologija), išlieka didelė tikimybė ,artimoje ateityje, karinio konfliktopanaudojant ginklus sugebančius neutralizuoti elektrotechniką (visus duomenų kaupiklius), nes jam susidaro didelis vakuumas – paklausa.

NB: Patinka toji įvairovė, kur vieni klysta ir pradeda taisytis (cyvas.wordpress.com, sarmatas.lt , komentaras.lt , kitokialietuva.eu ), kiti abejoja ties tam tikromis vietomis, bet randa kelią (douktris.wordpress.com). O kiti su kiekvieną dieną bręsta ir laikui bėgant iš begalės faktų sudarys ypač stiprią pasaulėžiūros sklaidą (docentas.wordpress.com, johnsonas.wordpress.com , valstybe.wordpress.com, netiesa.lt). Norėtųsi daug didesnio blaiviai mąstančių tinklalapių skaičiaus – šiais metais jų turėtų atsirasti. Smagu, jog dėka daugelio žmonių sutaupoma tiek laiko nereikalingoms paieškoms.

Netikėkite tuo, jog dažniausiai išgirsite esą kvailiai ar degradavę žmonės (taip iš tikrųjų nėra – tai labiau panašu į motyvaciją ugdyti save)

Netikėkite tuo, jog dažniausiai išgirsite esą kvailiai ar degradavę žmonės (taip iš tikrųjų nėra – tai labiau panašu į motyvaciją ugdyti save)

Taip, tie pastovūs pasisakymai įvairiose virtualumo ar realybės vietose yra tiesiog motyvacinio pobūdžio. Priversti Jus susivokti ir atsigręžti į prigimtinį Jūsų gyvenimo tikslą – ugdyti unikalią Jūsų asmenybę, turinčią tam tikrus neeilinius sugebėjimus (kūryboje, moksle, mene – ir netgi sporte, reikalaujančiame mąstymo, o ne vien fizinių jėgų).

Jūsū dabartinė karta yra toji ateitis, kuri suformuos daug labiau sudėtingesnį pasaulį, kuriame žmonės nebus varžomi jokių išorinių veiksnių. Kuriame kiekvienas bus vertinamas ne išoriniu grožiu, o sugebėjimu mąstyti, pateikiant nauja forma esamus ar buvusius reiškinius.

Tiesiog Jūs tuo keliu einate to net nesuprasdami šią minutę, bet darote įspūdingą pažangą žmonių evoliucijoje. Nors ir bandoma apriboti šio proceso greitį – įvedant vartotojišką gyvenimo kultūrą, mažinant ekonomikos apsukas(apsunkinant gyvenimo kokybę) – , tačiau tai daryti tampa beprasmiška.

Tad, jeigu jaučiatės “runkeliais“ arba kažkur išgirstate tokius terminus, nekreipkite į tai dėmesio. Praeityje, mokymosi metu, vaikus mušė lazdomis – dabartiniu metu, mes tiesiog tarpusavio perauklėjimui įvedame įžeidžiamuosius terminus.

NB: Svarbiausia išlikti žmonėmis, suvokti, jog smegenys duotos ne tam, jog jas pragerti arba prarūkyti.

Prieš dešimt metų visuomenė negalėjo operuoti dabartiniais technologijų pasiekimais, atėjusiais į kiekvienos dienos buitį:

  • niekas negalėjo pagalvoti, jog žmonės internete pastoviai skaitys ir rašys (lavindami save, plėtodami savo kalbą, gilindamiesi  į save ir kitų problemas);
  • niekas nežinojo, jog žmonių atmintis padės į save siurbti tiek daug informacijos, leidžiančios nepriklausomai nuo daug ko, imtis kūrybos arba praktinės gamybos;
  • niekas nežinojo, jog žmonės pradės sekti viso pasaulio įvykius ir sąmonėje galės aprėpti esamą pasaulio santvarką (nekalbant apie vietinę bendruomenę);
  • niekam nešovė į galvą, jog pažintinės kelionės gali virsti kasdienybe ir jų dėka gimto krašto unikalumas nusvers svetimų valstybių privalumus;

ps: mane stebina kiek Mumyse yra to poreikio pažinti aplinką, nesirenkant pažinimo būdų, bet pastoviai laikantis žmogiško moralumo