Kategorijos archyvas: Pavojus Europos ir Rytų tautoms

Mihujeil Sukashvili – paskutinis globalių liberastų pasispardymas Ukrainoje

Trumpą laiką reikėjo imituoti, jog Mihujeil Sukashvilis yra palaikomas Rusijos Federacijos ir sąmoningai yra brukomas per Lenkijos sieną į Ukrainos erdvę. Tokį mitą sukūrė iš tikrųjų Rusijos Federacijos gynėjai, siekdami neprileisti liberoidinio veikėjo į kažkiek stabilizuotai mirštančią Ukrainą, kuri netrukdė dėl savo spartaus regreso trukdyti Krymo bei Donbass regionų stiprinimui.

Nereikia pamiršti, jog Rusijos Federacija iki šiol siunčia ‘humanitarinius konvojus’ Donbass’o gyventojams ir tuo pačiu palaiko verslo ryšius su pačia Parošenkos įmonių grupe. Kremliaus oligarchai rado bendrą kalbą su Parošenko ir, leisdama jam plėšikauti vidaus šalyje, mainais gavo laiko investicijų programų paleidimui ir tampresnių ryšių užmezgimui su vietiniais verslo partneriais Donbass’e.

Imituojant Mihujelį Sukashvilį Rusijos agentu, buvo išmušta dar viena figūra Vakarų liberastinių globalistų žaidimo lentoje, Liaudis Ukrainoje atsidūrė dvejonėse ir vangiai palaikė misijaus Mihujelio atbulį žygį į Šventąjį kraštą.

Atitinkamai Mihujeliui neliko kito, kaip tik susidėti su Vakarų / Centrinės Ukrainos oligarchais ir maža dalimi radikalių nacionalistų (nepakankamai fašistuojantys – jie neįsisiūlė į Parošenkos glėbį, nes turi savų ambicijų; todėl per visus Mihujelio mitingus neįvyksta riaušių, susišaudymų ir kt.), kurie liko be lovio, atėjus Parošenkai prie valdžios. Šios oligarchų grupės lyderiu laikoma Julija Tymošenko, kuri palankiai vertinama globalių liberastų rate. Toks susidėjimas verčia Mihujelį pamiršti, jog egzistuoja oligarchinė Tymšenko ir jos draugai, o pagrindinis oligarchatas – tautos priešas – tai Parošenka ir Co.

Šį grupuotė Julijos Tymošenko, parūpino apsaugą, pirminius finansus ir sąlyginį ‘stogą’ veiklai teritorijoje svetimos šalies ex-prezidentui. Ir būtent Julijos Tymošenko organizuojamas dabartinis spektaklis , primestas mūštai figūrai – Mihujeliui. Spektaklis, kuriam pritarimas gautas iš liberatinis stovyklos – tai JAV Demokratų partinio elito, siekiančio nuversti klaidingą pasirinkimą – Parošenko.

Taip, Parošenko netapo tuo, kuo tikėjosi JAV liberastai – o prabėgo nemažas skaičius metų. Neefektyvus guobšaus oligarcho darbas tapo akivaizdus  bei pavojingas tuo, jog Parošenko savo apsaugai pasisamdė kraštutinius fašistuojančius radikalus ( tokius kaip Dmitro Jarosh), kurie kaip ir bet kokie dabartiniai neo-naciai supranta, jog pirmiausia atsiktratoma antkaklio, norint laisvai veikti – tai yra liberastų globikų. O kur tau ir sutapimas su neo-nacistinio polinkioTrampo atėjimas – Respublikono žmogaus į JAV sprendimų svarstyklių mechanizmą.

Tik įsivaizduokite, kaip neo-nacistinė gauja gali produktyviai daugintis prie ‘savo’ oligarcho, kuris neribotai leidžia naudotis finansiniais resursais ir tuo pačiu muilina Vakarų interesantams akis apie demokratines reformas šalyje.

Akivaizdu, jog ukrainietiški neo-naciai nepajėgūs veikti prieš Rusijos Federaciją, bet puikiai gali perimti liberastų parazitavimo funkciją sau – tiesiog palaikant visuomenėje aukštą rusofobijos lygmenį, nesibaigiantį konfliktą Donbass’e ir naudojantis visomis privilegijimos žiniasklaidoje, pavaldžioje Prezidento aparatui.

Juk ir Janukovičiaus režimas buvo liberastų iš JAV verčiamas dėl tos paties priežasties, jog oligarchais pernelyg artimai kontaktavo su Rusija.

Galiausiai liberastai nebeturi daugiau į ką remtis – tad likę atstumtieji nacionalistais (nors ir Vakarų Ukrainos grynieji banderiniai, bet sumištėję) ir nepatenkinti ‘ne prie lovio’ oligarchai, stambūs verslininkai ir kitokia silpnesne šušara.

Porošenka nebuvo kvailas, todėl pasirėmė tikrais neo-naciais ir jį nustumti nuo užimamos pozicijos be kovos veiksmų tiesiog neįmanoma. Įsivaizduokite išalkusią buožę, kuri kiša subinėn kiekvieną centą nors jau ir netelpa – tai Parošenko.

Mihujelis gi – žaidimo auka, kuriai dar sekasi aktyviai veikti Ukrainoje dėl biurokratinės sistemos nestabilumo, kai biurokratija – kad ir to pačio Saugumo Departamento nariai – nežino kokie sunkumais ateis rytoj ir iš kieno kišenės pradės toliau ėsti Porošenkos ir jo neo-nacistų kompanija.

Todėl policija, teisėjai, saugumiečiai veikia pasyviai ir Sukashvilio kelionė vis nesibaigia. O liaudis tiesiog tapo įkaitais oligarchinių vidaus pjautynių, kurioms dar nemažą laiko tarpsnį teks išbūti eilinio ukrainiečio aktualijomis.

Kaip pasibaigs Mihujeliui Sukašviliui ? Labai blogai

Lietuviai – kaip globalūs parazitai, griaunantys viską kas aplinkui

Ar tik nebus dėl Brexito kalti būtent emigravę ‘lietuviai’, kurie jau kaip 27 metus visame pasaulyje yra žinomi Tarybinės Imperijos griovėjai, radikalai ir aršiausi kovotojai už demokratiją bei įvairias laisves.

Ar tik nebus būtent šių genetinių sutvėrimų veikla svetimose kraštuose tiek ydinga įvairiose srityse, jog pirmiausia auka tapo Britanijos Imperija, patyrusi ‘Brexitą’  – ir smarkiai pakenkė Europos Sąjungai?  Lygiai taip pat, kaip buvo įvykę su Tarybine Sąjunga.

589
Juk būtent nereguliuojama laisva, intensyvi migracija iš Baltijos regiono ‘pagerintų naujų savižudiškų maniakų europiečių’, nuo 2004 metų iki 2014 metų sukėlė susiskaldymą Britanijos bendruomenėje – ypač darbingų vietinių žmonių grupėje, neištvėrusių atvykėlių įnorių ir elgesio būdo. O dažnai atvažiuojantys super-elitiniai rusofobai, papildomai pakurstė Angliją prieš Rusiją, panaudojant plačiai dabar taikomą terminą ‘Rusai puola'( kas panašu iš Tarybinių laikų esančiu anti-amerikanizmu )

O genetinis lietuvių paveldas griauti įvairias Imperijas iš vidaus negalėjo šiaip išgaruoti su laiku, nes Sąjūdžio laikų Tėvai gimdė ‘pagerintus vaikus’, kurie dabar pramokę anglų lygiai kaip rusų gali nežabotai parazituoti svetimoje visuomenėje, jai pateikiant save kaip ‘saviškius’.

Realybėje gi, lygiai kaip ir Tarybiniais laikais, šie ‘pagerintieji lietuviai’ ima geriausia iš Britanijos sistemos ir tuo pačiu , nepastebimai, laužo joje esančias tradicijas – darbo kultūroje (vokeliai, išnaudojimai, apgavystės, padirbinėjimai dokumentų), finansų sektoriuje(mokesčių vengimai, korupcinės schemos, papirkinėjimai, klastojimai, vartojimo produktų padirbinėjimas), bendravimo lygmenyje su kitataučiais ir vietiniais.

Atrodo, jog GLOBALŪS PARAZITAI pradeda griauti Britaniją iš vidaus. O juk čia pat ir kitokios rūšies emigrantai, kurie irgi nedaug skirtingi nuo aukščiau aprašytųjų – tai ir atvykę ukrainiečiai bei gudrūs rumunai.

NB: Tarybų Sąjunga ir Vakarai – tai buvo dvi Imperijos, konkuravusios tarpusavyje. Šiandien liko tik Vakarų Imperija, ir kaip Gamtoje nustatyta, parazitams reikia kažkuo misti – ir nenuostabu, jog nuo mirusio medžio (Tarybų Sąjungos) parazitai lengiausiai perbėgo ant sveikojo (Vakarų Civilizacijos).

Facebook tampa žydiariniu neo-nacizmo koncentracijos lageriu (3000 žyderų gauja vs pasaulis)

Paskutiniu metu intensyviai, privačiame populiariausiame pokalbių puslapyje (veidaknygėje) Facebook, vyksta spartus liberastinės neo-nacizmo pakraipos reiškinių plitinimas, kuris pasireiškia naujų taisyklių primetimu subjektams, kurie nėra susiję jokia finansine nauda su žyderine sistema (FACEBOOK), o atvirkščiai generuoja finansinę naudą neofašistinei , CŽV rankose esančiai, organizacijai.
s--995-dsf-58

Vienu metu visame pasaulyje intensyvėja žyderiaško užkrato plitinimas, pavadintas skambiu vardu ‘FAKE NEWS‘. Kas reiškia, jog ž-mordos specialistai, dirbantys už atlygį ar savanoriškumo pagrindais pagal ž-mordų rašytas taisykles, nustato bendravimo rėmus paprastiems vartotojams.

Šis žyderinis sifilis turėjo anksčiau ar vėliau prasiveržti ir plįsti po viso pasaulio kompiuterius, nes genetinis parazitizmo polinkis, sukurtas pačios GAMTOS, negalėjo išnykti ir paskutiniom dienom tapo pastebimas daugeliui. Kurių tarpe yra ir telegraph.co.uk.
z-00-er589-99

Savotiškas FACEBOOK’inis gestapas, nekenčiantis naujai išrinkto D.Trump (JAV prezidento), sukilo prieš kitaminčius vartotojus, nutaręs atkeršyt už liberastinio iškrypimo pralaimėjimą. Tam pasirinkta Vakaruose populiariausia ir JAV teroristinių spec.tarnybų valdoma aplinka, kurioje per ilgus metus, renkant didžiulius informacinius duomenis, pavyko išryškint klasikines konservatyvias jėgas, trukdančias išsigimimo -globalizmo formoje – plitimui į įvairias socialines grupes, įvairiuose pasaulio vietose.

Visi oligarchai turi būti išnaikinti

Nėra kito kelio, nes pagrindinis destrukcijos elementas visose post-tarybinėse šalyse tai oligarchatas, kuris nebaudžiamai griauna bet kokias bendruomenes, vykdo įvairias užsakomąsias žmogžudystes, destabilizuoja įvairius pilietinius judėjimus.

Ir be išnaikinimo šių parazito jokia visuomenė negali atsikvėpti, nes jie stipriai užspaudę kvėpavimo takus bendruomenėms, stengdamasi įnešti tik savo iškreiptas taisykles į žmonių aplinką. Ir tai daro tik su vienu tikslu – didesniu pelnu ir žmonių išnaudojimu dėl savo gerovės, nesiskaitant su tuo, jog anksčiau ar vėliau išnaudojami žmonės miršta , kenčia jų vaikai ar užpuola kitokios negandos.

išnaikinti oligarchata

Homoseksualai ir landsbergis ( arba žydiaros ir iškrypimas eina greta ). Ukrainos atvejis

Ne paslaptis, jog labiausiai iškrypusi valstybė pasaulyje – tai Izraelis, kuriame kas pusmetį ir dažniau gatvėmis žygiuoja iškrypėliai, netradiciškos orientacijos subjektai (homoseksualai, zoofilai , mazohistai ir kiti). Toks dėsningumas atsirado ne šiaip sau būtent Izraelyje, kuris nuolatos propaguoja visame pasaulyje įvairų iškrypusį intymų gyvenimą, stengdamasis darkyti žmogišką prigimtį kaip tik įmanoma.

Toks drąsus netradicinių vertybių rodymas lemtas finansiniu galingumu, kurį garantuoja JAV gyventojai, kurie gyvena kolonijose (valstijose) ir finansuoja Izraelio valstybę.

Turėdami neribojamą piniginį resursą, Izraelis gali sau leisti plėtoti iškrypimus bet kokia forma. Materialus gyvenimas yra sutvarkytas, todėl dabar tenkinami visi gyvuliniai interesai.

Lietuvoje, įžymusis žydiara landsbergis nuo seno neslėpia savo ryšių su homoseksualiom asmenybėmis, nes tokia yra žydiarų lemtis – politikoje labai daug visokių iškrypėlių žydiariškos kilmės ir jų neišvengti.

landsbergis

portnikov landsbergis
Šioje nuotraukoje matote realų faktą, kuriuo neįmanoma nuslėpti. Vitalij Portnikov (randamas Facebook – http://www.facebook.com/portnikov ) . Tai gana žinoma asmenybė, neseniai dalyvavusi Maidano 2.0 versijoje, kai vienas oligarchų sluoksnis vertė kitą, besidangstant “europinėmis vertybėmis“.

portnikov

Vertėtų prisiminti, kokias vertybes propaguoja ir lietuviakalbės žydiaros ( dovydas pancerovas – tai nėra joks kacapas, kuri keikia Rusijos Federaciją – tai grynas žydas), kurių pakankamai lietuviškoje informacinėje erdvėje. Tai nėra jokia paslaptis, bet žydiaros tiesiog dar nėra tiek stipriai įsitvirtinusios, jog galėtų žygiuoti Lietuvos gatvėmis kartu su iškrypėliais , kaip tai daro Izraelyje.

Taigi, apačioje pateikiama vieno žydiaros viešas pareiškimas, kuris retransliuojamas per visus kitus, siekiant galutinai paveikti lietuvio genetiką ir priversti palūžti velniškai amoralybei.

pancerovas

Bet tinklas neapsiriboja vien šitomis žydiaromis, kurias matote – jų gana daug ir iš išvaizdos nenustatyti jų genetinio tipo, kol patys neišsiduoda – taip parodydami kuriai genčiai save priskiria. Žemiau pateikiama Arūno Brazausko, žurnalo “VEIDAS“ redaktoriaus retransliacija tų pačių homoseksualų minčių, siekiant ardyti Rytų mentalitetą.

arunas brazauskas

lietuviakalbės žydiaros stengiasi sunaikinti Lietuvos tautos moralę

Jaunimas pavojuje, nes nesupranta ar normali skleidžiama informacija per lakraščius, portalus ir televiziją su radijo, ar tai turėtų būti ignoruojama.

Esminė sionistų paradigma:

Kaip žyduomenė naikina lietuvių tautą - Principinė schema (gal turi klausimų?)

Deja, sunku Jaunimui atfiltruoti naudingą sau informaciją, nes beveik visuose radijo , tv stotyse dirba tamsiaplaukiai, turintys žydiariško kraujo, asmenys, kurie visaip kenkia Lietuvos tautos moralei – kurie drauge naikina šeimos sampratą, pagarbą tarp draugų ir vyresniems, atjautą.

Šis žydiariškas kontingentas pasiruošęs iki galo sunaikinti Lietuvos tautą – tai jų gyvenimo prasmė. Lietuviams gi reikia kooperuotis ir suduoti smūgį atgal šitam žydiariškam sifiliui, paplitusiam po lietuvos nepriklausomybės atkūrimo pačių žydiarų rankomis.

klio

1400727_1399779873590268_1597803816_o

1378515_1401326203435635_749051855_n

1403731_1410001002568155_511283748_o

1402916_1408171956084393_1383789653_o

str01

Man atrodo, jog Lietuva atsigautų, jeigu joje neliktų žydų

Man atrodo, jog Lietuva atsigautų, jeigu joje neliktų žydų

Kito kelio , atrodo, nėra ir galimai tai vienintelis kelias išsivaduoti nuo to purvo, kuriuo tiek daug visur. Žyduomenė ir jų dalyvavimas visuomeniniam gyvenime yra kenksmingas visom prasmėms – tą supranta kiekvienas mąstantis žmogus.

Nuo neatmenamų laikų visos žmonių bendruomenės pasaulyje bandė atsikratyti nuo žyduomenės, nes suprasdavo jų pavojų bendruomenės gyvavimui. Tai yra istorija ir iš jos reikia mokytis, mokėti suvokti kas stovi už visų tų nelaimių atsirandačių Lietuvoje.

Galbūt kas nors bandys prieštarauti, bet , deja, žyduomenė sugeba pasitelkti žmonių neigiamą pusę svarbiausiu momentu – paperkant ir nuteikiant juos prieš savo pačią tautą. Ir sukelti prieštaravimus tolerancijos ar antisemitizmo pagrindu.

NB: Lietuviams ir kitoms tautoms teks rinktis – arba žyduomenė deportuojama į Izraelį be jokios kompensacijos arba sprendimas paliekamas spontaniškumui.

Kas yra toji TV3 Lietuvoje ? (tikroji)

Kas yra toji TV3 Lietuvoje ? (tikroji)

Šiaip buvo kiek kitokių minčių ir sumanymų rengiant šį įrašą, bet eigoje planai pasikeitė pakoregavus akcentus, kuriuos vertėtų žinoti žmonėms ir sudaryti objektyvų vaizdą apie TV3 transliuotoją. Gana įdomūs jie(akcentai), nes paėmus vieną siūlo galą, galima pakankamai ilgokai klaidžioti tuose labirintuose ieškant išėjimo. Tačiau, perskaitę, suprasite kur einama su dabartinės žiniasklaidos dominavimo būtinumu.

NB: Šiaip, norėjau išnagrinėti “dundukyno direktoriaus“ (Artūro Račo) ir aptarto žydo-pizdabolo ryšius ir viešą atrakciją, kurią jie surengė dundukams (plačiau čia). Atrakcija: kai vienas žurnalistas susitarė su kitu parodyti lietuviams kas iš tikrųjų įtakoja nuomonės formavimą, kovodami prieš moterį (R.Janutienę). Tiesiog, atsimetė tas nagrinėjimas, nes radau daug įdomesnių grandžių informacinio spekuliatyvumo grandinėje.

Vertetų užmesti akį į šiuos įrašus galutiniam suvokimui arba nuomonės suformavimui: