Kategorijos archyvas: Nauja(sena) Lietuva

Kaip atpažinti kada teroristinius sprogimus atlieka spec.tarnybos ?

Terorizmo aktai pagal spec.tarnybų scenarijus

Terorizmas, kaip eilinė poveikio priemonė , yra visapusiškai išdirbtas ir turi vadovėlinius metodinius instruktažus, kurie aprašo kokiu metu, kokiu mastu ir kokiais tikslais viešinami masinėje žiniasklaidoje – formuojant visuomeninę emociją būseną (nukreipiant ją prieš kitą tikėjimą, prieš kokią regiono išrinktą valdžią ar stengiantis surišti su tarptautiniais vykdytojais – 2001 09 11 NewYorko dangoraižių griovimas nukreiptas į kovą prieš islamizmą)

Faktiškai visi, 99.99% vykdytų ir vykdomų terorisitinių aktų yra daroma vidaus spec.tarnybų užsakymais, siekiant vidinių bet ir vėliau išorinių tikslų. Pastarieji gi užsakymai turi konkrečių interesantų, dažniausiai ilgus dešimtmečius tuos pačius, kuriems reikalingi teroro aktai kontroliuoti visuomenės valią.

NB: Lietuva. Terorizmas lietuviškoje erdvėje tapo susidorojimo įrankiu su konkurentais, siekiančiai pasisavinti Tarybinį turtą. Šis terorizmas perauga į kriminalinių (laukinių žemo išsilavinimo gatvės banditų) gaujų kūrimą, kurias vėliau užsiųsdavo ant ‘biznierių’, nenorinčių paklusti naujai buržuazinei vergų eksploatavimo sistemai.

Pagrindinis lietuviško terorizmo puoselėtojas tapo žydas v.landsbergis, pradėjęs nuo smulkaus teroro akto, R.Kalantos susideginimo Kaune. Šis terorizmas buvo specifinis, kuris paskantino psichiškai nesveikus asmenis degintis visoje Tarybų Sąjungoje.


Nebūtų tikslu sakyti, jog užduoties grandinė prasideda kuriame nors kabinete, formuluojama dokumentuose, vėliau tvirtinama ir skirstomi finansai bei rezervai – kadrai ir pingai, o tada ir atliekamas teroristinis aktas.

Ne. Terorizmu užsiima į atsargą išėję saugumiečiai bei aukštesnio karinio laipsnio karininkai dirbę sukarintame saugume (nemaišyti su civiliniu). Būtent šie civilinės rūšies bei sukarintos atlieka pagrindinį vaidmenį kaip profesionalūs organizatoriai, galintys garantuoti teroristinio akto įvykdymą ir tuo pačiu rezultatyvumą.

Šių asmenų akiratyje veikia didžiulis funkcionalus agentų tinklas, kuriame nepriklausomai sugeba veikti žiniasklaidos atstovai (pavyzdžiui LRT televizija ir radijas), policijos, medicinos ( atskiros ligoninės turi dirbančius medikus, kurie falsifikuoja pažymas lygiai kaip ir smulkesni iš jų padirbinėjo ligonio sergamumo lapelius) bei laidojimo biurai (gebantys paslėpti kūnus, sumaišyti juos, siekiant atsikratyti pėdsakų). Tai gana platus tinklas, atsirandantis per ilgus metus tarpusavio sustyguoto darbo, sukuriantis pasitikėjimą ir galintis duoti garantijas užsakovams (panašiai kaip privati kompanija).

Terorizmo scenarijus

Neegzistuoja racionaliame pasaulyje, kur veikia žmonių interesai ir visi veiksmai priklausomi nuo pradinių priežasčių, atsitiktinumo. Nebūna, jog į sprogimus koncerto salėse papuola nevykėliai teroristai ir jiems nesuveiktų sprogimo užstaisai. Viskas kruopščiai yra planuojama spec.tarnybų profesionalų nuo pat pirmųjų akimirkų, gavus užduotį. Ir tik retais atvėjais, atsitikus klaidai, užtaisai sprogsta ne toje vietoje arba dėl žmogiškos savitvardos netekimo (psichinės būsenos nepakankamumo).

Taigi, nėra atsitiktinumų. Yra visados konkreti potekstė (sumanymas), kuri ir įgyvendinama Teorizmo scenarijuje. Čia visados , dėl terorizmo aktų užsakovų pastovumo, yra panašios datos, panašios psichinės/religinės būklės subjektai, panašūs sprogdinimo mechanizmai (kurių detalės niekados neprieinamos visuomenės analizei) bei parenkamos panašios vietovės. Dažnu atveju, jeigu sumanymas neturi ateities, terorizmo vykdytojai neišgyvena arba būna nukankinti kalėjimuose, siekiant išvengti bereikalingų apklausų.

Šių Terorizmo scenarijų negalima aptikti, nes jie yra slepiami spec.tarnybų profesionalų, puikiai supažindintų su šiuolaikiniais stebėjimo įrenginiais ir galimybėmis atsekti užsakovus. O tuo pačiu ir veikiančių su jais išvien esamais saugumiečiais sistemoje, kurie prižiūri, jog netyčia jauniems specialistams nešautų galvon minties kapstyti giliau ir taip sudėtingoje faktų mišrainėje.

Reklama

“Lietuviai“ – tai nykstanti vergų nacija, negerbianti nei kitų, nei savęs

Esama siaubinga emigracija parodė, jog “lietuviai“ tėra nykstanti vergų nacija, kuri nesugeba gerbti jokių kaimynų , nei savęs. Ir tokiai nacijai negalima patikėti gyventi Pribaltikos teritorijoje, nes galutiniame rezultate ši “nacija“ pavers gražiausius Pribaltikos plotus savartynais ir įvairių chemikalų sandėliavimo vietomis, šalia kiaulydžių smarvės. “Lietuviai“ pasiruošę parduoti viską, kad tik “europinė dešra“ kabėtų virš durų ir ja galima būtų grožėtis.

nereikia

25 metai gyvenimo “išsvajotoje laisvėje“ – tai nenuginčijamas faktas, jog “lietuviai“ yra ne tik savižudžių tauta, bet ir tuo pačiu jai patikėtos žemės, infrastruktūros naikintojai (žemės pardavimas svetimtaučiams). Kiek yra sunaikinta Lietuvoje miškų, siekiant pasipelnyti , parduodant Tarybinias laikais augintą mišką, iš jų medkirčiams, miškų savininkams, jų vaikams ir kitiems išlaikytiniems, visiškai nesirūpinant gamta, o tik savo asmenine gerove.

“Lietuviams“ nesvarbi rytojaus diena, kaip ir nesvarbios žmogiškos moralinės vertybės – kas pasireikšia totaliniame polinkiu tarp moterų į paleistuvystę, o vyrų – moterų mušimas, girtavimas, narkotizacija ir vaikų nepriežiūra.

O šaltas, egoistinis požiūris ir nuomonės neturėjimas dėl įvykių buvusioje Ukrainoje – tai įrodymas “lietuviškos genetikos“ paskudstvos (parsidavėliškumo). Visa, dauguma, “lietuvių“ pritaria vykstančioms žmogžudystėms kaimynų šalyje, pritaria vaikų ir moterų mirtims ir visiškai neužjaučia jų. Neogranizuojami jokie mitingai ar piketai, siekiant nors kiek nuslopinti savo kriminalinės fašizuotos pseudo-valdžios isterijas.

Bet svarbiausia, visų įvykių fone, “lietuviai“ vėl tesirūpina kiekvienas savo subine, ruošdamasis artėjančiam KARUI ir svarstydamas kaip geriau išlaižys subinę “išvaduotojams“ ( ar tai būtų RF kariniai daliniai, ar NATO), bet jokiu būdu nerizikuos savo sveikata kovoje prieš vietinę kriminalinę buržujinę pseudo-valdžią – prieš tą nacionalistinę fašistinę gaują, kuri skatina “lietuviško padugnizmo“ plitimą ir visapusišką raidą tarp jaunimo ( ypač verta pažymėti paskutiniu metu skatinamą “skundimą“ ).

Kas toji “lietuva“ ir tauta

Visada, kai kritikuojama Lietuva, šnekama apie LIETUVOS KRIMINALINĘ PSEUDO-VALDŽIĄ (neo-buržujai), jos APTARNAUJANČIĄ KLASĘ (kurioje daug ŽYDAUJOS).

Lietuvos liaudis , atmetus fašistuojančius subjektus (buržujų skalikus), išlieka skaidri kaip ir bet kuri kita apgauta, apmulkinta informacinių technologijų tauta.

Mūsų užduotis “iš BARANŲ“ padaryti ŽMONES, tokiais, kurie būtų verti žmogiškumo, o ne gyvuliško elgesio jų atžvilgiu.

Deja, šiuo metu ypač daug SOCIALINIŲ GYVULIŲ, kurie išduoda žmogiškas vertybes ir pasirenka gyvulišką egzistavimą tuose Buržujų garduose (Maximos prekybos centruose, pvz) ir nesiekti evoliucijos kelio – kelio į nežinią, kur Žmogus artėja link Visatos paslapčių, kurdamas socialinį teisingumą ir racionalų resursų naudojimą Žemėje ir kooperuodamasis žygiams į Žvaigždes.

Todėl, jeigu kas nors prieštarauja KRITIKAI – tai arba ŽYDAUJA, arba fašistuojantys nevispročiai, kurie težiūri savo interesų (dažniausiai OŽIŲ kategorija) ir nesiruošia prisidėti prie visos bendruomenės gerbūvio.