Kategorijos archyvas: Konservatoriai su Rusija

Gretai ta D.Grybauskaitė, kuri nusiuntė KUBILOIDĄ laižyti Rusijos premjerui subinaitės

Gretai ta D.Grybauskaitė, kuri nusiuntė KUBILOIDĄ laižyti Rusijos premjerui subinaitės

Nesistebiu, jog KUBILOIDAS yra skuduras, iš kuriuo šaiposi visa Lietuva, kiekvienas paprastas žmogelis ir netgi vaikai. Tai žmogus, kuris neturi jokios savigarbos ir gyvenimo principus – tai tiesiog augintinis fašisto V.Landsbergio, radęs prieglobstį pas dabartinę prezidentę Dalią Grybauskaitę.

Tai tikras KUBILOIDAS, net nesinori rašyti blogų žodžių, bet tai iš tikrųjų “laborantas“ , galintis tik užsidaryti laboratorijoje. Apgailėtina…

Kaip skuduras. O dar turi žmoną, kuri turėtų būti ne ką geresnė už KUBILOIDĄ. Velniava… ir toks žmogus – tai Lietuvos premjeras?

NB: Man nepatinka Rusijoje esanti teisėsaugos sistema, kuri tiek korumpuota, jog dar ilgai nebus ten laisvės. O šiaip, policinė Lietuva tapo panašia į Rusiją – todėl ir prasideda bendradarbiavimas iš nevilties, einant ne tuo taku į ateitį.

Juk Prancūzija, Italija, Vokietija, Lenkija ir kitos šalys visai šalia.. O skuduras deleguotas prezidentės į Rusiją, kad pagerinti MAXIMAI importo sąlygas per Rusijos teritoriją į Lietuvą ir Europą(nežinau kokį biznį jie ten planuoja – tikriausiai kažkokių gaminių gamybą, išnaudojant beviltiškus vergus Lietuvoje) . Apgailėtina…

V.Putin aplinka turbūt ilgai žvengs.. Gaila, kad V.Putin mokytas ir patyręs, puikiai suvaldantis savo emocijas ir gebantis tinkamai išreikšti mintis, neleisdamas žurnalistams(arba visuomenei) spekuliuoti savimi. Pagarba.

Kodėl Lietuvos Fašistai(konservatoriai) vis stengiasi sugriauti santykius su Rusijos Federacija

Kodėl Lietuvos Fašistai(konservatoriai) vis stengiasi sugriauti santykius su Rusijos Federacija, Baltarusija, Lenkija ir kitais

Kiek žinau iš gyvenimo patirties, jog jeigu padarai kažkuriam negeram asmeniui gerą – anas būtinai atsilygins kokiu nors blogiu. Tas pats galioja ir dabartiniams fašistiniams judėjimams finansuojamiems konservatorių organizacijos (jaunieji konservatoriai, tremtinių įvairios grupės ir kt).

Tiesiog jau jie veikia iš įpročio ir baimės, jog atims iš šių dykaduonių paskutinius pelnymosi šaltinius – valstybės mokesčių mokėtojų pinigus, skirstomus per SODRA ar biudžetą.

NB: Juk dirbantys pensininkai nepastebėjo, jog pensijas sumažino tik jiems. O nieko nepadarė su tais, kurie gauna papildomai tremtinių ir nukentėjusiųjų statusą turinčiais.

Tiesiog fašistinis(konservatorinis) požiūris į gyvenimą pas daug ką išlikęs – nedirbti ir gauti pajamas, stengiantis ką nors pavogti ar nesąžiningai atimti. Tai didelė dalis dirbančiųjų žemės ūkio sektoriuje (vagiamos ES lėšos), švietimo įstaigose (kuriose nedirbant norima gerai gyventi, degraduojant mokinius, kurie ateityje negalės konkuruoti ir atimti darbo vietas), įvairios viešosios organizacijos vis laukiančios labdaros –  visi tai dabartiniai “dykaduoniai“, prijaučiantis fašistinei partijai (konservatorių).

NB: Ateityje fašistinė partija (konservatoriai) ne tik užsimanys reikalauti duoklės ar ten kompensacijos iš Rusijos Federacijos, bet pradės reikalauti papildomų pinigų iš Europos Sąjungos (taip pažemindami Lietuvos piliečius dirbančius užsienyje), vėliau pareikalaus ir iš Baltarusijos su Lenkija, taip paryškindami savo nusikalstamą dykaduoniavimo fašizmo principą.

Vokiečių fašistai taip pat norėjo užkariauti ir pavergti daug tautų, kad patiems nedirbti – o naudotis vergų darbo vaisiais. Tokiu būdu Lietuvoje atsirado apsigimėlių-fašistų (konservatorių partija). O jos pagrindinis veikėjas buvo – Lansbergis(apsigyvenęs Briuselyje, toliau nuo galimo teisėsaugos persekiojimo už valstybės kenkimui per kurstymą). Taigi, nemaišykite pasaulio mastu egzistuojančios terminologijos su Lietuvoje esančia – nes tai skirtingi dalykai.

Lietuvių tautinis fašistas – v.ladsbergis

Lietuvių tautinis fašistas – v.landsbergis

Nereikia stipriai gilintis į daugelį informacinių šaltinių, kad suprasti šio žmogaus fašistinę prigimtį – naikinti lietuvių tautą visomis įmanomomis priemonėmis. Tai darant tiesiogiai Lietuvoje, būnant užsienyje (Europoje – Parlamente, arba Amerikoje – amerikos lietuvių baliuose).

Jo paties pavardės atsiradimas yra vokiškas(žydiškas), todėl jo asmeniniai interesai yra kenti Rytų kaimynams visomis aplinkybėmis. Tuo būdu aukojant Lietuvos valstybes žmones, jų ateitį ir dabartį. Tai yra tendencija, nes jis buvo remiamas Vakarų bei Amerikos interesų grupių per Nepriklausomybės atgavimą, per suvežimą tariamų aukų iš morgų prie Televizijos bokšto bei Medininkų žudynės , kurias organizavo jo rėmėjai.

Užtenka panagrinėti spaudą dešimties metų laikotarpyje ir viskas taps gana akivaizdu, jog tai gryna tiesa. Nors istorijos vadovėliuose bandoma ją iškreipti ir įteigti jaunimui visai kitokias žinias. Lygiagrečiai buvo sukurta konservatorių(fašistų) partija, kuri pritraukia patriotiškai nusiteikusius prie savęs ir stengiasi paveikti jų sąmonę įvairiais lozungais bei kitomis agitacinėmis priemonėmis. Jų , fašistinei partija, priklauso ir A.Kubilius, kuris tiesiogiai vykdė ir vykdo tolimesnį naikinimą Lietuvos (apie tai turbūt nėra prasmės rašyti).

Fašistas už pinigus kursto nesantaiką prieš Rytų kaimynus

Šis fašistas v.landsbergis ir jo palikuonys – yra dabarties ir ateities fašistinės pasaulėžiūros  liekanos, kuriuos laikui bėgant pradings iš akiračio. Bet verta neklaidinti Lietuvių tautos visuomenės ir kalbėti tiesą, kad daugelis turėtų šiokios tokios informacijos.

Paskutiniu metu Lietuvoje gyvenantys dažnai aptinka šio fašisto pasisakymų tai prieš Lenkiją, Baltarusiją ar Rusiją. Juose jis tiesiogiai sieja neapykanta šioms tautoms ir bando spekuliuoti žmogaus atsidavimu savo gimtajai žemei.

Pats fašistas yra nepageidaujamas tuose valstybėse kaip antivisuomenininkas, bet į jį niekas nekreipia dėmesio. Priešingai vyksta Lietuvoje, kur už pinigus nuperkamoji žiniasklaida stengiasi iš peties atidirbti.

Daugiau ir nėra ką paminėti, juk ką galima prisiminti apie fašistuojančią prostitutę, kuri dirba už pinigus? Nieko.

Konservatorių lyderis ir V.Putinas

Konservatorių lyderis A.Kubilius žino savo vietą

kubilasVat, benaršant internete euronews.net svetainėje aptikau video medžiagą be komentarų. Tad mane nustebino, kaip grakščiai A.Kubilius žygiuoja besišypsiantis už Rusijos Federacijos vadovo nugaros. Lyg kairioji ranka Rusijos prezidento.

Tai jau taip, konservatoriai žino iš ko dar pinigėlių bus galima išprašyti – tai atsarginis variantas – Rusija.

Na tokia jau ta valdžia, visada atsiranda toje vietoje, kur pridera. Matyt niekaip negali sovietiniai dykaduoniai politikai, kuriuos maitino savo laiku Maskva, iki šiol atsikratyti tų pavadėlių.

Taigi, linkiu A.Kubiliui kuo greičiau įteisint kairios rankos pareigas ir vystyti dar glaudesnius santykius su Rusijos Federacija.

O kas iš to išeis – matysime ateityje.

Skaityti toliau Konservatorių lyderis ir V.Putinas