Kategorijos archyvas: JDJ

Pamenu, esu rašęs kažkur tarp įrašų , jog JDJ (jungtinis demokratinis judėjimas) tai "Pensionatas".. dabar jau nebe partinis

Pamenu, esu rašęs kažkur tarp įrašų , jog JDJ (jungtinis demokratinis judėjimas) tai “Pensionatas“.. dabar jau nebe partinis

Keisti tie žmonės, nesiklausantys patarimų iš šalies ir aklai einantys vedami kažkokių tai išgalvotų netikroviškų idėjų. Ir visame tame kaltė siauro gyvenimo bagažas – visiškai nesuvokiant savo vietos ir galimybių realybėje bei savo veiksmais žlugdant kitus. Arba , tiksliau sakant, parodant silpnas vietas augančios šiuolaikiškos lietuviškos visuomenės.

Žlugo tas “Pensionatas“, nes negali pensininkai pradėti naujo gyvenimo – tas neįmanoma. Jų gyvenimai jau pragyventi ir jų iniciatyva – tai bereikalingas energijos švaistymas , ką puikiai pademonstravo Lietuvoje įvykę mitingai.

Apgailėtina valstybė.. apgailėtina visuomenė.. kurioje pensininkai kovoja dėl išlikimo… tai siaubinga vieta..  galima sakyti, jo prakeikta..

Komentaras skirtas JDJ į kažkieno atsakymą

Komentaras skirtas JDJ į kažkieno atsakymą

laiške buvo atsakymas: apie konkurenciją judėjime, kai klausiau vienos moters, lyg buvusios konservatorės, iniciatyvas“:

Konkurencija demokratiniame judėjime

JDJ steigimasis neapsieina be įtampos. Kai kurie visuomenininkai yra nepatenkinti inicijuojamų skyrių sudėtimi ir nori steigti savo alternatyvius skyrius.

Komentaras: Negali atskiros grupės konkuruoti nuo pat pradžios, reiškias nėra teisingo supratimo dabartinio judėjimo tikslų arba yra kažkur paslėptas tikslas, kuriuo spekuliuojama.

Kiti teigia, kad iš viso negali būti steigiami JDJ skyriai, nes pagal JDJ įstatus skyrius steigia ir jų pirmininkus skiria JDJ valdyba.

( Komentaras: Čia labai teisinga )

JDJ steigiamajame susirinkime Kaune šios asociacijos pirmininku išrinktas teisininkas Kęstutis Čilinskas pataria demokratinio judėjimo iniciatoriams nekelti teisinių problemų ten, kur jų nėra.

(Komentaras: Ne teisinės problemos čia, mano manymu)

Pasak K.Čilinsko, tiek Konstitucija, tiek tarptautiniai teisės aktai garantuoja, kad žmonės gali burtis į formalius ar neformalius judėjimus. Pavyzdžiui, K.Čilinskas yra Piliečių santalkos signataras ir šis judėjimas veikia, renkasi sau Tarybą, nors yra neformalus, niekieno neįregistruotas. JDJ asociacija irgi gimė iš neformalios sueigos. Tik šiomis dienomis buvo įregistruoti asociacijos įstatai, kurie yra paskelbti portale www.demokratija.eu .

Komentaras: Įstatai – kiek supratau, beveik standartinė kopija viešom organizacijos kurti su tam tikrais pridėjimais. Bet tai normalu, pagal visas tesines normas.

Todėl, pasak K.Čilinsko, piliečiai ir nevyriausybinės organizacijos turi teisę burtis į sueigas, steigti JDJ skyrius, rinktis pirmininką ir/ar koordinacinę tarybą kaip jiems patinka – pagal teritoriją ar pagal interesų sritis. Pasak K.Čiinsko, jei piliečiams nepatinka vieno kurio skyriaus vadovybė, tai jie gali kurti kito skyriaus iniciatyvinę grupę.

(Komentaras: Taip negalima)

Svarbu, kad siekiama JDJ įstatuose paskelbtų tikslų(kurti teisinę demokratinę valstybę, dalyvauti per JDJ šalies valdyme). Visada žmonės turėjo skirtingą nuomonę apie būdus, kaip tuos tikslus realizuoti. Bet nebūtina dėl skirtumų vienas kitą pulti. (Komentaras: puolimas yra normalu, ir būtinas, jeigu norima apginti savo interesus, kitaip nebus jokios demokratijos – tai konkurencija išsivystanti į dialogą) JDJ todėl ir vadinasi Jungtiniu demokratiniu judėjimu, nes siekia apjungti demokratiškai visus „judančius“ link minėtų tikslų.

JDJ skyriai, filialai ar atstovybės gali būti steigiami ir užsienyje. Šie padaliniai iš karto nebus formalūs, t.y., neįgis civilinių teisių ir pareigų, kaip juridinio asmens skyriai, ko jų įstatuose nustatyta tvarka nepatvirtins JDJ valdyba. Bet šie padaliniai galės puikiausiai vykdyti pilietinę veiklą ir organizuoti JDJ visuotinį susirinkimą, kurio rezultatas bus JDJ valdybos išrinkimas. Tuomet valdyba savo sprendimu ir formalizuos įsteigtuosius skyrius ir jų išrinktus vadovus (Komentaras: tai jau emigrantų reikalas, gana ilgai išsirutuliuojantis ir nekotroliuojamas).

K.Čilinsko teigimu, jei būtų daroma atvirkščiai – pirma iš “centro” (valdybos) priimamas sprendimas steigti skyrių ir skirti jo pirmininką, tai JDJ būtų ne demokratinis judėjimas, o jo fikcija( Komentaras: tai kad dabar susikuria skyriai ir jie prijungiami prie JDJ, taip jau normalu ?).

Tarp JDJ skyrių steigėjų užvirė diskusija, ar JDJ nariais ir skyrių pirmininkais gali būti politinių partijų nariai. Kai kur reikalaujama, kad steigėjai atsisakytų narystės partijose. K.Čilinskas nurodo, nei Asociacijų įstatymas, nei JDJ įstatai nedraudžia partijų nariams būti Asociacijos JDJ nariais.

Tačiau Kauno steigiamajame JDJ susirinkime buvo priimtas sprendimas, kad yra būtinos dvi sąlygos: pirma, tarp steigėjų negali būti politikų – Seimo, Vyriausybės, savivaldybių narių ir politinių partijų vadovų, antra, steigėjai turi pripažinti JDJ įstatus ir Kaune paskelbtus tikslus, kurie gali būti išreikšti šūkiu “Oligarchijai, korupcijai ir LEO sandoriui – ne, demokratijai, sąžiningam verslui ir Tautos interesų gynimui – taip!”.

……..mano atsakymas…….

Tikslas neesminis, dėl to niekas nepasikeis (jau dabar spekuliacijos prasidėjo). Tokius darinius galima kurti įvairiai – kas ir daroma nuolatos, tad labai kvailai išeina. Na panaikins artimiausiu metu ta Leo Lt – kas iš to ? Tada šitas judėjimas netenka prasmės egzistuoti, nes dingsta esminis tikslas (žmonės klysta, bet reikia taisyti savo klaidas ir kitų į jas neįvelti). Kiek suprantu, visiškai nėra paruoštas sekantis žingsnis. Kas bus kai dings Leo LT ? Nežinia. Koks varikliukas turės įsisukti, kad tie patys žmonės eitų į priekį – kurti demokratinę valstybę ? Vat , todėl keliama problema dėl partinių kandidatų judėjime sugriaus visą judėjimą. Juk šiuo metu po šita skraiste į judėjimą orientuotus žmones pritrauks įvairių partijų agitatoriai – ir tai akivaizu. Žmonės nori geresnio gyvenimo, nori gerbūvio savo sa vaikams bei gražios senatvės.

Jūs gerbiamas žmogus, todėl ir pasitiki Jumis žmonės ir klausosi patarimų. Iš teisinės pusės esate išsilavinęs stipriai, bet gyvenime vien tuo neapsiginkluoti sprendžiant įvairias problemas. O JDJ gana rimtas dalykas – ne vien užsiimti kažkokio monstro išvaikymu(čia gi saujelė gudručių operuoja bei spekuliuoja visuomenės turtu). Tas JDJ tikrai didelė galimybė suburti visuomenę skaidriam jos turtų valdymui per renkamą valdžią ir įteisinti atsakomybę už tai (kas, manau, Jums pukiai suprantama kaip padaryti).

Norėčiau, jeigu dar nėra velu, kad demokratinis judėjimas leistų per tam tikrą laikotarpį apsispręsti nariams dėl politinės priklausomybės tom ar anom partijom. Leisti savarankiškai , kokių kelių mėnesių laikotarpyje palikti arba ne savo partijas. Nes , supraskite paparastą logiką, kurios šiuo metu nesilaikote:

Partijos sukurtos tam, kad atstovautų jos narių interesus ir atneštų nariams tą rytdieną kokios jie pageidauja. Taigi ir demokratijos paieškos prasideda partijose. Tikėjimas į partijos vadovus, aklas pasitikėjimas , paklusnumas , pasižadėjimai nekenkti partijos veiklai ir kitaip (negalima to pamiršti).

Juk jeigu įmonė siekia pelno ir skriaudžia darbuotojus, ar įmonės vadovybės nario dalyvavimas profsąjungoje atneš naudos ? Jokių būdu, tai tebus tik informacijos nutekinimas ir savalaikis atoveiksmis vadovybės darbuotojų reikalavimams. Negalima elektriko versti dirbti pagalbinio darbininko darbo arba atvirkščiai – net jeigu tai daroma savarankiškai. Tiesiog toks pavyzdys mintyse… Painoka viskas.

Asmeniškai norėčiau demokratinės santvarkos Lietuvoje, rinkos sąlygų, kada darbo jėga juda nepriklausomai nuo darbdavių – elgiasi ir sprendžia pati kur ir už kiek dirbti. O darbdaviui paliekama teisė pagal rinkos sąlygas reguliuoti atlyginimą, krūvius ir t.t. Tiesiog mačiau Didžiosios britanijos modelį ir esu priblokštas jo efektyvumu. Savireguliacija – pati veiksmingiausia greitam progresui sistema.

Bet šiaip, kodėl vis palaikot mintį, jog JDJ įstatuose leidžiama ir partiniams nariams dalyvauti judėjime?

Ar nepagalvojot, jog pavykus suburti JDJ, pritraukus jaunimą (tas įmanoma, jeigu daroma sąžiningai ir paprasta kalba išaiškinama jaunimui) atsiras stiprus visuomeninis judėjimas, kuris formuos tolimesnę visos Lietuvos ateitį. Man pavyzdžiui labai aišku, jog konservatorių ir socialdemokratų partijos – tikrai dideli klanai ir jokia korupcija neišsinaikins dar artimiausius dvidešimt metų. Daug kas nesulauks to laikotarpio. Nesu prieš nė vieną partiją, bet prieš galimybes spekuliuoti valdžios suteiktomis teisėmis – esu prieš sistemą.

Nežinau, bet vis vien turi buti vienas centras (visiškai nepolitizuotas), kuris koordinuotų visas organizacijas, norinčias prisijungti prie JDJ. Ir , galbūt, ateityje JDJ – būtų visateisis viešas partneris prie derybų stalo vyriausybei priimant sprendimus ar Seimui priimant įstatymus – kaip konsultacijų centras, kaip galimų referendumų iniciatorius(elektroninis nepriklausomas).

Jeigu JDJ turės tiek narių , jog būtų nesudėtinga referendumus rengti..tai kokią berinktų valdžią – pastaroji gerbs tautos žmones ir pačią JDJ organizaciją.

Toks mano požiūris, darbo čia daug reik įdėti, vien suvažiavimais mažai ką pasiekti.

rašytas 2009 03 31 (talpinu 2010 02 04, nes radau išsaugotą savam kompiuteryje)