Kategorijos archyvas: Esminės klaidos visuomenės(LTU)

Įvykiai Ukrainoje: kodėl Sukašvilis nebepalaikomos liberalinės žydaujos ?

Įvykiai Ukrainoje: kodėl Sukašvilis nebepalaikomos liberalinės žydaujos ?

Esminis dalykas, kuris visada motyvuoja socialinius parazitus aktyviai reikštis tarp Žmonių – tai būti finansiškai paremtais savo parazitinėje veikloje. Ir kuo didesni resursai skiriami, tuo didesnė parazitų ardomoji veiklą bet kurios šalies socialinėje aplinkoje.

Su B.Obamos pasitraukimu, H.Clintos pralamėjimu per rinkimus – liberastiniai iškrypėliai visame pasaulyje neteko finansavimo, prarado ilgamečius tarpinius ryšius per JAV ambasadas tarnautojus ir įvairūs nevyriausybinius fondus.

Lėšų stoka bei kadrų kaita, atėjus neo-nacistinių jėgų laidininkui – D.Trump, tapo dideliu nusivylimu liberastinių iškrypėlių pasąmonėje. Kas sugriovė juos vienijančią rožinę  globalinio pasaulio svajonę, kurioje viešpataujantys išsigimėliai, galės įverginti didžiules mases savo parazitavimui garantuoti (įvertinkit vien išsigimėlių landsbergių parazitinį egzistavimą, kuriam reikia didžiulių resursų).

Tokia griūtis negalėjo pradėti šalutinio proceso, kaip vidinių (artimos aplinkos) eksesų (nukrypimų nuo normos) – sukelti tarpusavio nepasitikėjimą. Bet SVARBIAUSIA, liberastinio parazito sąmonė suveikė pagal jiems priimtą funkcionavimo modelį.

Liberastiniai išsigimėliai pradėjo nekęsti vienų kitų (ne vien nepasitikėti), nes parazitinis egzistavimas remiasi į ribotą monetarinį resursą. Ir čia įvyko fundamentaulus lūžis, iššaukęs parazitų suvokimą apie grėsmę jų išlikimui sociumuose.

Apriboti finansinių lėšų, parazitai pradėjo ėsti vieni kitus – eidami natūralios darvinistinės socialinės atrankos keliu ( ar reikia išnagrinėti B.Nemcovo užsakytą mirtį, supratus Rusijoje esanties liberastams, jog anas ‘pravalgo resursą’;  arba liberastinių asmenų, partijų naikinimą Pribaltikoje).

Taigi, trumpai apžvelgus situaciją mirštančio liberalizmo ir jame esančias natūralis trintis, ar gali toksai gruzinas Sukašvilis tikėtis stiprios paramos iš šalies ? Ne.

Tokie liberastai kaip Sukašviliai ir jų senoji aplinka dabar puikiai tarnauja kelti agresijos lygmenį visuose visuomenėse. Kelti Tamsios Jėgos (neo-fašizmo) laipsnį bei svarbą, kreipti mases į sukarintas struktūras.

Kuo gi tai baigsis? Liberastų genocidu.

Kodėl būtent jų? Taip sutvertas šis pasaulio istorijos vystymosi ciklas.

Kraštai vietoj “lietuvos“ kaip nepriklausomo vergų gaidyno

Išskaidžius “lietuvą“ į Kraštus ( Žemaitijos, Vilniaus, Klaipėdos, Dzūkų, Panevėžio..) padidės tautinių institutų kokybiški rodikliai ir bus išvengta įtakos iš trečijų asmenų

Akivaizdu, jog Kraštai garantuos Krašto Elitų atsiradimą, kas privers juos visus rūpintis savo kraštiečiai, o ne vien Vilniaus Elitariniu Klubu (VEK), kuriame dominuoja pagrinde vilniečiai, besirūpinantys savo gerove labiausiai, ir su šleikštuliu prisiminantys, jog egzistuoja ir kiti lietuviškieji rajonai.

Tuo pačiu, Kraštų Elitas atsiribos nuo prievolės mokėti duokles į VEK biudžetą ir taip finansuoti jau senai skolose paskendusią iškrypėlių valdomą sostinę.

Atsiras kiekvienam Kraštui reali galimybė formuoti savo karines pajėgas, kurioje dominuotų ne okupantams prisiekiantys karininkai, o ginantys garbę ir orumą, bei žemes kraštiečių. Atskiru atveju, šie kariniai dariniai visada galėtų sudaryti sutartis su lygiaverčiais partneriai, kuriuos vyrauja analogiškos žmogiškos vertybės – tai būtų Baltarusija, Latvija, Lenkija, Rusijos Federacija ir kiti Rytų regionai.

krastu dalys

O kokios perspektyvos atsivertų Kraštų Inteligentijai, besirūpinančiai išimtinai savo Krašto kultūra, švietimu, mokslu, menu. Kai ši Krašto Inteligentija savarankiškai ugdyti naujoje kartoje meilę žemei, gamtai, protėvių tradicijoms ir kalbai.

Bet svarbiausia. Kraštai bus pajėgūs GALIAUSIAI atsiriboti nuo kenksmingo žydiariško elemento, kuris neša korupciją, iškrypusią moralę, purvasklaidą vietoj žiniasklaidos ir kitas sionistines nešvankybes.

Galiausiai būtų įdiegti aukšto lygio filtravimo mechanizmai , apribojantys patekimui svetimšalių į bendruomenių valdymo tarybas, į finansines Krašto institucijas.

Juk Žemaitijos Krašto Bankas (ŽKB) arba Klaipėdos Krašto Bankas (KKB) – daug vertingesni būtų savajai bendruomenei ir neturėtų kėslų masiškai ir kenksmingai spekuliuoti, esant po Krašto Taryba priežiūra ir neturint motyvacijos kenkti savo nariams – savo kraštiečiams.

Kiek policinėje šalyje atliekama tyrimų dėl komentarų

Tyrimų nėra tiek daug, kaip norėtųsi, nes Lietuvos tauta visiškai persigandusi kaip paprasti “baranai“ ir tegali drąsiai kalbėti tik virtuvės rėmuose.

Tokia jau toji kasdienybė, vietiniai skundikai puikiai išmoka naudotis fašistinės policijos funkcijomis – įskųsti kitąminčius ir susidoroti su jais represinių organų dėka.

originalas pdf

komentaru_tyrimai

komentarai tyrimai

Kodėl gi LESBO išgelbėjo narkokurjerį-mentą ? Kodėl gelbėjo tą, kuris stos į kovą prieš visuomenę ginant korumpuotą valdžią

Kodėl gi LESBO išgelbėjo narkokurjerį-mentą ? Kodėl gelbėjo tą, kuris stos į kovą prieš visuomenę ginant korumpuotą valdžią

Niekur nemačiau analitinių straipsnių dėl šio įvykio, o tik eilinius idiotiškus pasisvaičiojimus. O juk problema labai didelė, kai viešai yra ginamas nusikaltęs teisėsaugos pareigūnas, apkaltintas narkotikų gabenimu į svetimą valstybę. Juk tai labai rimta..


Bet esmė visai kitkame, nes sistemos žmogus išgelbėtas ir dabar pasiruošęs vykdyti bet kokiu nurodymus iš viršaus – netgi žaloti per artėjančius mitingus pensijinio amžiaus žmones, ateisiančius išreikšti savo nepasitenimą dėl nusikalstamos valdžios. O tai bus – bus negailestingas išvaikymas bet kokios, netgi minimalios, demonstracijos.

NB: Tad , skaitytojai, gyvenate velniai žino kokioje santvarkoje, kurią įmanoma tik apibūdinti kaip “vergų ir vergvaldžių“ santykiavimas.

Šis nuotykis aiškiai parodė kas per LESBO vadovauja valstybei ir koks jos požiūris į ją. Žmogus – niekas, biurokratas – viskas.

Kodėl LESBO mulkina neišsilavinusią liaudį ? Keisti žmonės

Kodėl LESBO mulkina neišsilavinusią liaudį ? Keisti žmonės

Nežinau kodėl žmonės dar iki šios dienos nesinaudoja savo smegenynėmis, o toliau vartoja alkoholinius gėrimus ir sparčiai degraduoja. O tuo naudojasi ir PEDOFILŲ KLANAS ir MAXIMOS LESBO, pasinaudodami nesupratinga liaudimi.

Kodėl ir kaip naudojasi MAXIMOS LESBO ? Atvirai išdėstysiu, nes gi kitur niekas nerašys, mat dauguma žiniasklaidos priemonių ir šiaip žmonių Lietuvoje, galinčių įtakoti kažką – yra “pod kalpokom“ (po kepure). Ir ne tik neskelbia, bet ir nedrįsta to daryti, o renkasi girtavimo kelią – degradavimo kryptį (apie kurią ne sykį esu rašęs).

Taigi, kodėl LESBO atstovauja MAXIMOS berniukams pidariukams – nes Lietuvos valstybė ne tik pasiskolino iš JAV reikiamą sumą pinigų, bet dar yra didžiulis potencialas tolimesnėms paskoloms gauti. O pinigus MAXIMOS piderastai labai mėgsta, nes “pirk parduok runkeliui“ – labai aukšto lygio verslas.

Tad, visos likusios ateities paskolos nusės tiesiogiai MAXIMOS piderastų kišenėse (būtent tam jie neseniai perkėlė savo kontorą į užsienio šalį – nepamenu kurią). Nes didžiausia apyvarta eina per prekybos centrus, ko neturėtų būti mažoje valstybėje – tam yra smulkūs verslininkai, kurie privalo patenkinti esamą poreikį rinkoje (deja, Lietuvoje veikia piderastelių dešimtukas – Vilniaus prekybos grupė).

NB: Ne visi tokie buki, kaip galvoja ši LESBO… Keisti žmonės, bet puikiai suprantu, jog Jūs tiesiog mažai ką žinote ir tiek.. Bet dabar žinosite esmę.. ir suprasite tolimesnę eigą

Kodėl Lietuvos teritorija reikalinga be joje gyvenančių stiprių asmenų ? (paslaptinga tiesa)

Kodėl Lietuvos teritorija reikalinga be joje gyvenančių stiprių asmenų ? (paslaptinga tiesa)

NB: Ar žinote, jog jeigu bus sunaikintas Izraelis, vienintelė sekanti valstybė žydams įsikurti yra Lietuva ? Nes kaimynai taikūs, graži Baltijos jūros pakrantė, žydas R.Šarkinas (Lietuvos Banko prezidentas) ir žydas V.Landsberg turi daug megztųjų ištikimų beretininkų, pasiruošusių parsiduoti naujiems atvykeliams.

Oligarchinės (o gal tų kurie dangsto Pedofilų klaną) sistemos derestruktūrizavimas: Mda, pasirodo yra ant Lietuvos vienas mandras "tipažas" – Bronislovas Lubys. Nekontroliuojamas "tipažas". Paskaitykite, šeši laiškai

Mda, pasirodo yra ant Lietuvos vienas mandras “tipažas“ – Bronislovas Lubys. Nekontroliuojamas “tipažas“. Paskaitykite

Lietuva maža valstybė, todėl nereikia ypatingai daug laiko skirti ieškant kam užeina noras “vadovauti paradui“, ypatingai esant valdžioje tokiems kaip Kubiloidas-Diebiloidas ir jo “fašistinei šaikai“.

Įvadas būtų toks prieš skaitymą (atsisiųsti  Originalus dokumentas MS WORD ):

Istorija tęsėsi tuo, kad kai aš jau supratau, kad į „Lietuvos geležinkelius“ nenueisiu, aš pamėginau nueiti į „Achemos“ grupę į Logistikos departamentą, tai yra jau pagal transporto sritį. Teko man susitikti su Bronislovu Lubiu, jis patikrino mano kompetenciją, mano autobiografiją, mes su juo pašnekėjome, jis pasakė, kad nebus problemų, kad aš tinku jam kaip specialistas į tas pareigas. Tik paprašė dviejų savaičių, kad nori patikrinti, jie turi vidaus procedūras. Sakė, iš esmės jokių problemų nebus. Aš tada pakankamai ramiai pradėjau laukti išvadų ir netyčia po dviejų savaičių, kai negavau jokio žadėto skambučio, pradėjau domėtis, kur problema, man buvo pasakyta, kad BronislovasLubys kalbėjo su vienu iš departamento vadovų, kurie mane neigiamai charakterizavo ir pasiūlė nepriimti į tą darbą

Žemiau talpinu B.Lubio (koncernas “Achema“, nusavinta gamykla “Azotas“ ) laiškus – penkis ar šešis, rašytus įvairiom “svarbiom personoms“. Nesitikėjau, jog “šešėlinė vyriausybė“ – tai Achemos koncernas.

J. E. Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkuip. Arūnui Valinskui 2009 04 28 Nr.

DĖL AKCIZŲ TARIFŲ

Gerbiamas Ministre Pirmininke,

Per šių metų pirmą ketvirtį į valstybės biudžetą pagrindinių mokesčių surinkta 690 mln. litų (15 proc.) mažiau negu buvo planuota. Daugiausia įtakos nepakankamam biudžeto surinkimui turėjo nesurinkti vartojimo mokesčiai – pridėtinės vertės mokestis ir akcizai.

Lietuvos alkoholinių gėrimų gamintojai ir stambiausi importuotojai yra antri pagal dydį (po naftos produktų pramonės) mokesčių mokėtojai, vien per 2008 metus į valstybės biudžetą sumokėję apie 1 mlrd. litų mokesčių, įskaitant 696 mln. litų akcizo mokesčio.

Alkoholiniams gėrimams Lietuvoje taikomi akcizo tarifai yra ženkliai didesni negu minimalūs privalomi akcizų tarifai pagal Europos Sąjungos direktyvą, reglamentuojančią akcizų dydį.

Nuo 2008 m. sausio 01 d. akcizo tarifas padidintas dar kartą: etilo alkoholiui – 15 proc., kitiems alkoholiniams gėrimams – nuo 10 iki 20 proc. alkoholiniam gėrimams buvo padidintas 20 proc., o nuo 2009 m. sausio 01 d. dar 15 proc. Keliant alkoholio akcizo tarifą, buvo deklaruojama, kad į valstybės biudžetą bus surinkta ir atitinkamai daugiau akcizo mokesčio, tačiau per 2008 metus valstybė vietoj planuotų papildomų 150 mln. litų tesurinko 27 mln. litų, o per 2009 m. pirmą ketvirtį taip pat nesurinko planuoto akcizų mokesčio.

Valstybės kontrolės departamento pažymoje dėl 2009 m. biudžeto, analizuojant akcizinių prekių realizacijos prognozes 2009 metams, daroma prielaida, kad beveik visų akcizinių prekių realizacijos apimtys mažės, o tai neišvengiamai turės neigiamos įtakos valstybės biudžeto pajamoms.

Taip, per 2009 m. kovo mėn. palyginus su 2008 m. kovo mėn. akcizais apmokestinamų prekių realizavimo apimtys sumažėjo: vyno 40,6%, stipraus alkoholio, perskaičiuoto į 40 laipsnių stiprumo alkoholinį gėrimą – 33,7%, benzino – 7,7%, dyzelino – 29,6%.

Akcizo mokesčio tarifo ženklus padidinimas alkoholiniams gėrimams kaip valstybės biudžeto papildymo priemonė nepasiteisino, bet lėmė neigiamus tiek ekonominius, tiek socialinius rezultatus:

– nesurinkta į biudžetą mokesčių kiek buvo tikėtasi;

– alkoholinius gėrimus gaminančiose įmonėse atleidžiamo darbuotojai;

– sutrumpinta darbo savaitė, kas didina socialinę įtampą;

– šiuo metu alkoholio pramonės sektoriuje atleista per 300 žmonių;

– nedirbantiems žmonėms mokamos bedarbių pašalpos, kas taip pat nedidina biudžeto pajamų.

Muitinės departamento ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis, taip pat didelę neigiamą įtaką alkoholio akcizų surinkimui dar tebeturi alkoholinių gėrimų kontrabanda, kuria dažniausiai verčiasi Lietuvos pasienio rajonų gyventojai, smulkios organizuotos grupuotės ir stambią spirito kontrabandą kontroliuojantys miestų nusikalstami susivienijimai.

Nelegalūs, žymiai pigesni alkoholiniai gėrimai patenka iš Kaliningrado srities, Baltarusijos, Lenkijos. Reikia pripažinti, kad Lietuvoje dalis vartotojų yra linkę pirkti nelegalius pakaitalus, pakantūs kontrabandai ir nelegaliai prekybai kaip reiškiniui.

Jei tendencijos išliks panašios, tai per 2009 metus valstybės biudžeto pajamos iš alkoholio sektoriaus įmonių sumažės apie 280 mln. litų.

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus faktus, prašome spręsti susidariusią situaciją valstybės reguliuojamojoje vienoje didžiausių pagal sumokamus mokesčius sektorių, inicijuojant Akcizų įstatymo pataisas, kurios sumažintų alkoholiniams gėrimams akcizo tarifus iki 2007 metais galiojusio lygio.

PRIDEDAMA: Analizė „Produkto kainos padidėjimas dėl akcizo pakėlimo 2008 m. ir 2009 m.“

Pagarbiai

Prezidentas dr. Bronislovas Lubys

daugiau

Skaityti toliau Oligarchinės (o gal tų kurie dangsto Pedofilų klaną) sistemos derestruktūrizavimas: Mda, pasirodo yra ant Lietuvos vienas mandras "tipažas" – Bronislovas Lubys. Nekontroliuojamas "tipažas". Paskaitykite, šeši laiškai