Kategorijos archyvas: EMIGRUOK – SKUBĖK

Kuo daugiau emigruos, tuo daugiau taps laisvais ir nepriklausomais žmonėmis

gerai, jog žmonės nebijo ir rizikuoja, kas išslaivina juos nuo senų stereotipų ir leidžia žengti šį drąsų žingsnį.

jau greitai bus gėda neemigruoti iš to durnyno su tokia santvarka su dykaduoniais biurokratais.

iš tikrųjų, reikia palikti tuos dykaduonius, kurie gyvena iš Europos Sąjungos pinigų (vogdami juos), vienus – tegu degraduoja

šiaip, džiugu, jog tai tapo masiniu reiškiniu; nesvarbu kur gyventi, svarbiausia būti savimi ir nelenkti sprando dėl kito naudos

Paleido URODŲ šeimynėlės kyšininką prokurorą – Eriką Vaitekūną (paėmusi 30 000) ..

Paleido URODŲ šeimynėlės kyšininką prokurorą – Eriką Vaitekūną (paėmusi 30 000) ..

Išvadas turėti pasidaryti patys…

Kokių žmonių aplinkoje gyvenate.. turite susimąstyti… Kokiais auga Jūsų vaikai toje aplinkoje – taip pat turite susimąstyti…

Ir apskritai, nėra ką komentuoti..

Totaliai degradavusi visuomenė..

Emigracija reikalinga ir būtina: emigravęs jaunimas išgelbės skurde gyvenančius tėvynainius

Emigracija reikalinga ir būtina: emigravęs jaunimas išgelbės skurde gyvenančius tėvynainius

Nėra kitos išeities, nes netgi dabartinė ministrė pradėjo dainuoti senai sukurtą Lietuvos valstybei dainelę – apie beprasmišką rytojų ir kokias nors teigiamas perspektyvas.

NB: Valstybė kaip tokia nefunkcionuoja – ji pilnai degradavusi neužgimusi (čia maždaug kaip alkoholikų šeimoje natūraliai gimsta nesveiki vaikai). Todėl biurokratai dykaduoniai visiškai nereikalingi Lietuvoje. Kaip ir nereikalingos jokios partijos Lietuvoje.

Galiausiai ministrė ryžtasi viešai prabilti apie privalomą pagalbą iš TVF (Tarptautinio valiutos fondo), nors prieš tai šaipėsi iš užsienio ekspertų ir aiškino, jog pajėgūs pasiskolinti svetur – ką ir padarė, gavę apie šešis milijardus dolerių iš JAV (Jungtinių amerikos valstijų), tariamai finansų rinkose.

O ką tai reiškia… niekas nenori prognozuoti, todėl kraunasi lagaminus iš išvažiuoja iš Lietuvos.

Išvykimas jaunimo garantuos stabilesnį Vakarų ūkį, kas galės vėliau įtakoti ir mažą, niekam nereikalingą, Lietuvą. Kurioje likęs senyvas stipriai kentės nuo vietinės mafijos, dėl komunalinių mokesčių ir kitokių privalomų duoklių.

Ir tik emigravęs jaunimas bus pajėgūs materialiai finansuoti ir gaivinti Lietuvos rinką, “nesąmoningai perpumpuodamas kapitalą į Lietuvą“. Nekalbant apie švietėjišką jaunimo veiklą – prisitaikant laisvoje visuomenėje ir išmokstant pagarbos kitiems bei įgyjant žinių bagažą (technologijos, standartai, verslo modeliai, visuomeninės struktūros suvokimas ir kt). Kas vėliau bus lengvai pritaikoma Tėvynėje.

Tokia jau ta realija ir nieko nepakeisti. Delsimas pražudys daugelį, ypatingai tuos, kurie neįsiklauso į patarimus iš šalies.

Paradoksalu: Bet netgi pedofilijos byloje Venckams taikomas tas pats dėsnis.

Sunkiausia bus emigravusiems vėliausiai

Sunkiausia bus emigravusiems vėliausiai

Daugelyje šalių (Graikija, Ispanija, Portugalija, Latvija, Estija), kurios , kaip Lietuva, išvogė Europos Sąjungos paramą bei susigundė Amerikos kreditais, dabar sudėtinga situacija. Vien oficialus nedarbas viršija 20 %, o faktiškai balansuoja ties 35 %.

Ypatingai situacija matoma, vertinant tam tikrų valstybių valiutų kitimo tendenciją. Kas nusako, jog prasiskolinusios valstybės daugiau nebeatsigaus per ateinančius dvidešimt metų ir virs jaunųjų VERGŲ rezervatais, papildyti stipriausias šalis: UK ir JAV.

Paskutiniai emigravę į UK atsidurs sudėtingoje situacijoje, nes jiems teks konkuruoti daug didesnėje rinkoje, kuri kasdien užpildoma tūkstančiais atskrendančių rumunų ir kitų valstybių emigrantais.

Patariu emigruoti ,jaunimui kartu su šeimomis iš Lietuvos. Ir kuo skubiau.

Patariu emigruoti  jaunimui ir ne tik,  kartu su šeimomis iš Lietuvos. Ir kuo skubiau.

Paanalizavus kokia nusikalstama verslo sistema Lietuvoje ir kas už jos stovi, kiek žmonių ir kaip jie surišti, kito pasiūlymo neturiu.

Čia dėl Jūsų paties saugumo. Išsigimėlių klanas labai didelis, su nepriklausomais samdomais žudikais (kurių neliečia niekas – policija neužsiima jais). Tame klane veisiasi daug asmenų, mėgstančių tvirkinti mažamečius vaikus. Šie žmonės stipriai reguliuoja teisinę bazę Lietuvoje.

NB: Nėra prasmės ten, Lietuvoje, užsibūti – nes kiekvienos šeimos vaikai ar moterys bus prievartaujamos, o pastarosios vykdys prostitučių funkcijas, bijodamos netekti darbų (netgi už minimumą).

Gryna beprasmybė.  Panašiai kaip Rusijoje santvarka.

Šalis be savigarbos: žlugusi ekonomika, pedofilija, susitartos rungtynės (lrytas-zalgiris)

Šalis be savigarbos: žlugusi ekonomika, pedofilija, susitartos rungtynės (lrytas-zalgiris), dėl pinigų (Lryto kampanijai – tad buvo premijos visai šitai imitacijai)

Esu tokios pačios nuomonės kaip ir V.Romanovas. Nes puikiai suprantu jį. Todėl ir siūlau visam normaliam jaunimui emigruoti iš tos šalies ir pasidaryti žmonėmis civilizuotame pasaulyje, o ne auklėti savo vaikų ir savęs šioje degradavusioje aplinkoje. Kuri tokia išliks dar dvidešimt ir daugiau metų.

NB: Galbūt todėl ir nebežiūriu to krepšinio, nes nebegaliu matyti to beprasmio žaidimo ir negarbingų kvailių “snukių“. Beje, krepšinio čempionatas parodė kokiam lygyje krepšinis Lietuvoje, nekalbant apie kitką.

Na yra kaip yra. Garbės jokiais pinigais nenusipirkt. Liūdna. (išniekintos Drąsio Kedžio dukros gyvenimo nebeatstatyti)

Užsienyje žmonės kovoja dėl savęs ir šeimos , bei bendrauja su svetimais atitinkamai, ir tą kiti mato – nuo to ir pagarba ateina.


Tikrai nuoširdus patarimas, nes kito kelio tiesiog nėra. Žmonės, negerbiantys savęs gyvena tokioje pačioje aplinkoje, kurioje ir vyksta AMORALIAUSI dalykai. Ir vienintelis kelias – palikti visus juos aiškintis tarpusavyje – tegu pjaunasi, neturėdami ir nenorėdami kitos išeities.

NB: Po kuriuo laiko, “tobulėjant augančiam jaunimui tokioje šalyje“, galės konkuruoti Latvija-Estija-Lietuva ir Afrikos žemynas, rengdami Baltijos-Afrikos krepšinio lygą.

NB: Ir šiaip, V.Romanovai, nejaugi nematai, jog Lietuvoje totaliai nusigėrusi didžioji visuomenė , kurios dauguma  vaikų nebetinka sportui.  Nesuprantu. Kad pinigai – tai pinigai, bet suasmeninti neverta, geriau jau vidų atiduotumei emigravusiems lietuviams, tarp kurių tikrai yra daug gabių žmonių bei jų šeimose augančių vaikų.

Anksčiau ar vėliau vis vien Rusijos globon pereis ta Lietuva – ta nematau prasmės ypatingai stengtis dėl to Žalgirio “auditorijos“. Na , pasikeist sudėtinga.

Dar neemigravai ? Paskaityk apie savo ateitį čia.. Ir suprasi

Dar neemigravai ? Paskaityk apie savo ateitį čia.. Ir suprasi

resursas

NB: Nežinau, ką čia ir bepasakyti. Esu kažkur skaičiavęs alternatyvų variantą, bet Jums patiems apsispręsti dėl savo likimo reikės. Niekas be paties žmogaus noro nevyksta šiame gyvenime.

Ech, nereikia pačiam kažko išsigalvoti ir skaičiuoti, kai patys -savo rankomis – biurokratai neriasi kilpą ant kaklo, leisdami gyventojams susipažinti su tokia informacija bei komentuodami ją viešai.

Ypatingiems (nesupratusiems) pridedu:

Po 25 metų , daugelis pensininkų (iš dirbančiųjų), turės 900 litų pensiją

Nusikalstama mafija (konservatorių ir socialdemokratų) pradėjo EMIGRANTŲ MEDŽIOKLĘ

Nusikalstama mafija (konservatorių ir socialdemokratų) pradėjo EMIGRANTŲ MEDŽIOKLĘ

Senai to reikėjo tikėtis, nes tik perspektyvūs , sumanūs, fiziškai stiprūs, intelektualūs emigrantai yra ta jėga, kuri išlaikė iki šiol Lietuvos valstybę savo nuolatiniais pinigų pervedimais iš užsienio Lietuvoje likusiems giminaičiams.

Bedirbdami svetur, sugebėdami atostogų metų parvykti į Tėviškę, išlaidaujant ir paliekant uždirbtus pinigus gimtoje šalyje, emigrantai tapo nusikalstamos dykaduonių armijos taikiniu. Tokiu taikiniu, iš kuriuo norisi melžti kuo daugiau pinigų, lygiai kaip tas daroma dabartinėje VERGOVINĖJE Lietuvoje.

Nusikalstama fašistinė partija (konservatoriai), kuriai pritaria komunistų klanas (socialdemokratai), pradėjo MEDŽIOKLĘ.

MEDŽIOKLĖS principas toks – RASTI KUO DAUGIAU KVAILIŲ, KURIUOS GALIMA ĮBAUGINTI LYGIAI TAIP PAT, KAIP IR JŲ LIKUSIUS TĖVUS LIETUVOJE.

Tam pasitelktas PSD (mokestis) – Privalomasis Sveikatos Draudimas. Kaip tariamai “teisėta“ priemonė, kurios pagalba galima emigrantus paversti tokiais pat vergais kaip ir vietinius gyventojus, iš baimės mokančius mokesčius dykaduonių armijai (valdininkijai).


Kodėl taip daroma? Nusikalstama valdžia ir jos didžiulė dykaduonių armija (vaikai, giminės, draugai) privalo kažkuo garantuoti milijardines užsienio paskolas (Šiuo metu, nusikalstama valdžia iššvaistė arti 30 milijardų litų per keletą metų), todėl imtasi pačios stipriausios visuomenės dalies – emigrantų. Kurių įplaukos taps garantija užsienio kreditoriams ir garantuos dykaduoniams dar didesnes paskolas – kurių galbūt užteks iki gyvenimo galo.

Todėl rengiamas didžiulis SPEKTAKLIS – ĮBAUGINK IR APMOKESTINK EMIGRANTĄ. Mat, šie asmenys bet kuriuo atveju sugebės uždirbti pinigų ne tik svetimai valstybei ir sau, bet ir išlaikyti nusikalstamus klanus Lietuvoje (fašistus ir komunistus).

Emigruok, kol dar esi laisvas. Kuo ilgiau žmonės dels, tuo sunkiau bus adaptuotis užsienyje. O gal visai apribos lietuviams darbinimosi galimybes dėl VALSTYBĖS SKOLŲ.

Emigruok, kol dar esi laisvas. Kuo ilgiau žmonės dels, tuo sunkiau bus adaptuotis užsienyje. O gal visai apribos lietuviams darbinimosi galimybes dėl VALSTYBĖS SKOLŲ.

Nėra jau taip paprasta su ta emigracija, lyg viskas iš pypkės, nes visur egzistuoja rinkos dėsniai ir būtinas noras gyventi geriau, siekti šiokių tokių tikslų ir nebūti pririštam virvėmis prie senų įpročių – tiesiog norėti truputį keistis ir atrasti naują.

Dėl laisvės.. Taip, ateinančiais metais bus visais įmanomais būdais kvailinti jaunimą rožinėmis svajonėmis, patriotizmą “skatinančiais“ lozungais išlikti krašto žmonėmis ir niekur neišvykti, o nugyventi kad ir VERGO gyvenimą skurdo šalyje.

Kam Jums delsti? Kam žiūrėti Televiziją, per kurią planuojamos įvairios akcijos,  kurios menkintų svetur gyvenančias tautas. Kas visiškai prieštaraus logikai.

NB: Juk pamąstykite: VISI BĖGA MOKYTIS Į UŽSIENĮ, VISI KELIAUJA ATOSTOGAUTI Į UŽSIENĮ, VISI FILMAI – UŽSIENIETIŠKI , VISA MUZIKA – ANGLIŠKA.

Kvaila abejoti ir delsti kai ekonominė krizė Europoje (ne Anglijoje) gali privesti prie tokių pasekmių, jog Lietuvos gyventojams bus apribotos galimybės įsidarbinti užsienyje !

p.s. Patriotas – tai silpnaprotis asmuo, kuris nesuvokia kas yra kas. Kaip pavyzdys – Patriotas , einantis Gedimino prospektu su svastika…