Kategorijos archyvas: Ateitis jaunimui

Beveik 10 metų – sunaikinti išsigimusį rusofobinį gaidyną

Joks globalus procesas neprateka labai greitai, jam reikalingas laikas, kuris yra pats brangiausias žmogiškasis resursas, griežtai apribotas gamtos ir prarandantis ribas esant žmogiškam valingumui siekiant produktyviai išnaudoti suteiktą galimybę. Tuo ir yra unikali realybė, jog esančios taisyklės tiek kintamos, kiek pareikalauja užbrėžtasis tikslas. Dažnai girdima analogija su tuo, jog rezultatui pasiekti nesiskaitoma su išteklių panaudojimu.

Taigi labusinis gaidynas – 2008 metai, tai melo ir pirmosios prievartaus prieš tariamą ‘demokrtatinę visuomenę’ užuomazgos data, kuri atskleidė pirmuosius neo-fašizmo genetinius daigus rusofobinių labusyno. Kai visuomenėje pradėjo dominuoti nuo 1991 metų auginti amoralūs išsigimėliai rusofobai, užsidėję europietiškas kaukes ir visaip stengiantis išpaišyti jas populiaromis vaivorykštinėmis spalvomis – pirmieji radikalūs nacionalistiniai bruzdėjimai, siekiant visaip išprovokuoti nacio A.Smetonos lietuvius prisiminti savo pasididžiavimą kapojant vaikams galvas, prievartaujant ir užmušant moteris miškinių banditų ir tuometinės užgimusios aristokratijos vaikų rankomis.

Tokie internacionalinio atgimstančios neo-nacizmo signalai tapo perduodami per esančius liberastus, kuriais naudojasi tamsiosios pogrindžios jėgos, bandančios mobilizuoti besisukančio istorijos rato energiją ir uždegti potencialius Velnio  (Tamsios jėgos) sąjungininkus – tuos, kurie visai neseniai kartu su A.Hitlerio naciais vykdė smurtą II pasaulinio karo metu ( latviai, estai, lietuviai, banderos-ukrainiečiai, japonai, rumunai, dalis lenkų, čekai).

2008 metai – tai 10 metų atgal , tiek reikia žingsniuoti atbulon, norint suvokti dabartinio Trampo atėjimą, nacistinio Izraelio aktualumą, liberastų naikinimą kaip atidirbusios tarpinės grandinės ir , Baltijos rusams aiškiau, tai Karbauskio atsiradimą dabartiniame rusofobiniame gaidyne.

Tie dešimties metų senumo signalai suteikė laiko galimybę išmušti veiklos programą Baltijos rusų regione, Pribaltikoje, neo-naciams įgyti kovos kadrų, taip reikalingų agresijai prieš Rusiją. Išmušti tą idealoginį pamatą, kuriuo būtų galimą užkrėsti augantį jaunimą, nusivylusiu liberastiniu išsigimimu ir ieškančio į ką atsiremti. O juk kaip norėjosi neo-naciams, skleidžiant masinę nieko neparemtą rusofobiją per bukapročius išsigimėlius liberastus, pasinaudoti tuo vakuumu, ta žmogiškąja trauka aukštesniu pažinimu, savęs supratimu.


Geriausias dabartins požymys, teikiantis vilties, jog genetinė istorija išsivalys ir jos vieta užims per internetinę sklaidą ( RT, ruTUBE, ruKultūra ir kt.) Baltijos ruso dvasia, tai emigravusių lietuvių noras pakeisti savo identitetą (tapatumą). Vienų, kiek radikalesnių – tai visiškai ištrinimas ‘lietuviškumo’ kaip barbarizmo, susijusio su viskuo kas neigiama. O kitų – tai atsidavimas broliams Rusams, per domėjimąsi Rusijos gyvenimu, žavėjimusi Rusijos politine, karine bei kitokia įtakos jėga, o svarbiausia – nuolatiniu muzikos klausimu, kalbėjimu ir tapatinimu savyje su Baltijos Rusu.

Visa tai ir paaiškina, kaip stipriai klydo neo-naciai, suteikę liberastiniams išsigimėliams erdvės veikti ir saugiai parazituoti.

Rusofobinio gaidyno pamatas yra visiškai sugriautas. Tas pamatas ant kuriuo būtų galima kelti nacizmo vėliavas ir ieškoti bendraminčius, tapo pačių nacių pakasynomis – rusofobija dėka liberastinio kūrybiškumo mutavo į  ‘vatnikizmą’, kas apsaugojo rusakalbę populiaciją, prieš kurią buvo orientuotas pradinis smūgis.

Netgi tie, kurie aiškiai ėjo pirmaisiais sąrašuose, tapo Raudono projekto interesantais. Tokio posūkio nesitikėta, bet rezultatas stebėtinas.

Taigi, matėt kaip taksą skandino ir vertė kvėpuoti grynu deguonimi ? Ir kvėpuoti pradėjo. Viskas įmanoma šiame pasaulyje.

CCCP 2.0

Šiandien tik Jaunas neo-Komunistas – yra išskirtinė asmenybė, o visa kita – socialiniai gyvuliai (kol kas)

Tik turintis drąsos ir valios , nebijantis rizikuoti ir žinantis, jog Lietuvoje vykdomas totalus siekimas visų socialistų einančių komunizmo keliu, gali keisti visuomenę, grąžinant socialinius gyvulius į žmogišką raidos kelią. Ir šie jaunieji neo-komunistai turės sąmoningai rizikuoti savo artimais, draugais ar vaikais. Rizikuoti, bet ne aukoti !

Todėl tik sugebantis suvokti, jog ne artimieji svarbiausia gyvenime, kai tenka prisitaikyti prie aplinkos, o KOVA su savimi, išeinanti galiausiai ir į artimuosius, leidžiant jiems pasijusti laimingais ir pilnaverčiais žmonėmis.

O ašaros, riedamos dėl šeimų, artimų – tai silpnumas, kuriuo ir naudojasi dabartinė buržujinė sistema, paverčiant Jaunimą socialiniais gyvuliais, kurie nepajėgūs kovoti dėl savo artimųjų ir pasmerkia save, bei artimus pražūčiai – dvasiškai, morališkai, psichologiškai, intelektualiai.

Šaunuoliai, jog dirbate ir mokinatės kovoti su kriminaline lietuviška pseudo-valdžia

Toji energija, kuri perduota lietuviakalbei auditorijai turėjo sugeneruoti dar didesnius impulsus, kurie persirita per Jaunimo mąstymą, atveriant kritinio suvokimo gebėjimus ir tuo pačiu pastumiant atskirus jaunuolius analitiniam darbui.

Internete jau pakankamai daug jaunesnio amžiaus žmonių, suvokiančių, jog vienintelis kelias – tai Lietuvos teritorijos patekimas į Rusijos Federacijos žinią, likviduojant vietinę lietuviakalbę neo-buržuaziją. Visi tie Jūsų veiksmai kovoje prieš neo-buržujų pseudo-valdžią yra pastebimi – kas bus įvertinta ateityje.

Tačiau, vis dar pasitaiko atvejų, jog Jaunimas . dėl žinių stokos (kas suprantama, Jaunas žmogus nėra pajėgus aprėpti tiek informacijos, jog galėtų objektyviai matyti pasaulio įvykius; o ką kalbėti Lietuvos mastu, kur taip pat lengva suklysti) papuola į neo-nacistų akiratį.

Taip, egzistuoja neo-nacizmas (smetonininkai) Lietuvoje, kurie pasinaudoja visuomenės nepasitenkinimu ir stengiasi “sugaudyti pradedantį mąstantį Jaunimą“.

Kuo galėsių, tuo padėsiu, padedant Jums išvengianti šių neo-nacistų pinklių.

Kol kas, šiai dienai, pagrindinis neo-nacizmo šalininkas – tai Rolandas Paulauskas, sąjudietis ir valstybės pensijos gavėjas, turintis ypač įdomius ryšius su spec.tarnybų personalu.

Būkite atsargūs.

Pagarbiai, blogeris Kantas

paminklams J.V.Stalinui, kaip ir V.I.Leninui, jau parinktos vietos Vilniuje

2017, labai norėtųsi, jog taptų Lietuvos tautos ir Kraštų atgimimo laikotarpiu, kai kiekvienas kraštas : Žemaitijos, Kauno, Vilniaus galėtų švęsti savo laisvę spręsti vidaus reikalus ir išdidžiai atverti naujų paminklų procesą garbingiems istorijos ir socializmo kūrėjams, kovojusiems prieš buržuazines santvarkas už žmonių geroves.

Stalinui vieta

Raudonas projektas

Nuo JAUNIMO slepiamas RAUDONAS PROJEKTAS.

Augantis jaunimas – RAUDONO PROJEKTO (CCCP 2.0) viltis. Esami vyresnio amžiaus žmonės išdavė CCCP 1.0 , ir iki šiol neparodo noro gerbti savo galingos istorijos, kurioje jie buvo laikomi Žmonėmis ir jų anūkai bei vaikai turėjo šiais laikais būti pavyzdžiais visoms Pasaulio tautoms.

Deja, silpna visuomenė, mėgstanti menkaverčius daiktus ir nuolatos parsiduodanti. Iš tokio nieko nereikia tikėtis ir įtraukti ją į kokią organizaciją – taip pat. Jie nesikeičia, jie pasirinko vegetacijos kelią – tylų padvėsimą.

Tačiau JAUNIMAS, kuris mato esamą betvarkę šalyje, suvokiantis, jog pseudo-valdžia bei jų sąjungininkai versle (tokie kaip MAXIMA – VP grupė ir kt) teturi tik vieną realią perspektyvą – juos visus būtina VALYTI – Jaunimas po truputį juda link to tikslo.

Visuomenės struktūra informaciniame sraute

Visuomenė sudaryta , atrodo, iš labai skirtingų individų, bet taip nėra, kad ir kaip žmonės bandytų stengtis pabrėžti savo individualumą.

Žmogus, bet kuris, atkartoja ir dažniausiai reaguoja vienodai, kaip tą daręs prieš jį buvęs toje pačioje situacijoje. Galbūt, labai nedidelis žingsnis į šoną, bet daugumoje – veiksmai tie patys.

Taip ir suvokime įvykių, esant vienodai žinių sklaidai. Bet, jeigu trūksta informacijos atmintyje – tai daromos savaime klaidingos išvados, kurių ir tikimasi sulaukti, pateikiant neteisingą arba nepilną informaciją (ypatingai, jeigu pateikiami du “melai“ – dvi apgaulės iš kurių tenka rinktis).

// Informaciją galima pateikti – Internetas tą leidžia, atskleisti įvykių raidą, parodyti veikėjus, jų rezgamus planus net iki tolimos ateities, paliesti smulkias neginčijamas detales. Bet problema išlieka..

Man nepavyksta padaryti taip, jog žmonės pradėtų suprasti objektyviau, turėdami tik , mano galva, reikiamą informaciją. Bet faktų pateikimas jiems susitapatina su “Žinių informacine laida“ – kas automatiškai nesąlygoja juose analizės. TV, ir ne tik, įprotis..

Toliau, pati nauja informacija per sudėtinga paprastai liaudžiai. Gilinimasis į esmines priežastis yra gąsdinantis dalykas, prie kuriuo liaudis nėra pripratus.

Po to, rūpestis dėl materialinės konkrečios gerovės, asmeninės naudos ir vietos ieškojimas. Nenoras nušokti nuo tos kapitalistinės karusėlės, joje esamų rinkos taisyklių.

Anksčiau, Bolševikams buvo paprasčiau įžiebti rytojaus vilties laužą liaudyje – garantuojant jiems žemę, pašalinant Monarchinio Elito ir Aptarnaujančio jį buržuazinį teisinį brutalų piktnaudžiavimą. Tais laikais niekas nemokamu Mokslu, Medicina, Švietimu, garantuotu užimtumu su aiškia perspektyva masių neagitavo, siekiant priversti liaudį domėtis raudonąja filosofija.

Dabar daug sudėtingiau, Rusijos KGB-ynas išdirbęs antivakarietišką manipuliaciją , o Vakarų spec.tarnybos – rusofobijos skleidimo asai, naudojantys žydaują skirtingosė šalyse. Ir tie, ir anie stengiasi išlaikyti mases savo informacinėje erdvėje, tam nesikuklinant naudoti bet kokias priemones.

PVZ: jeigu Teraktas Rusijoje – tai KGBynas stiprina pasitikėjimą mentowskia sistema, o Vakarai – demoralizuoja visuomenę, skleisdami baimę , stengiantis parodyti diktatorišką režimą. O liaudis toliau blaškosi tarp šių dviejų nesutaikomų skalikų.

Liaudis net nepastebi kokia blokada vykdoma prieš CCCP 2.0..

Europos sąjunga turi būti sunaikinta – negali egzistuoti viršesnės valdžios negu esanti atskiroje valstybėje

Europos sąjunga turi būti sunaikinta – negali egzistuoti viršesnės valdžios negu esanti atskiroje valstybėje

Taip, ši taisyklė turi galioti ir Rusijos Federacijai – kurioje negalima spręsti už žmones, nesant jų rinktam ir neturint jų palaikymo. Tad, vėliau ar anksčiau toje teritorijoje prieis šios išvados – aišku, savarankiškam valdymui reikia subręsti ( gyvenam ir mokomės). Lietuvos savarankiškumas, neatsiklausius ir negerbiant jos piliečių , virto vergovine padėtimi Europos Sąjungoje, marionetės pavidale.


Taigi, kiekvienas jaunas , sugebantis naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir mokantis apginti savo požiūrį į gyvenimą – privalo išsiaiškinti kas yra ES, kas jos vadovai ir kaip reguliuojami finansai (ypatingai atsižvelgti į psichozę, kurią skleidžia per europos TV eterius).

Akivaizdus įrodymas – visos Europos sąjungos valstybės krizėje. Ir tik Britanija, Šveicarija ir Vokietija (kuri okupuota NATO amerikos pajėgų – suformuota karinė bazė jos teritorijoje) leidžia sau laviruoti šioje “dirbtinėje“ ekonominėje krizėje.


Sąjungų neturi būti, o realiai galėtų funkcionuoti tik modernios socialinės bendrijos, besilaikančios moralinių pamatinių žmogaus principų. Totali kontrolė (kaip tą norima padaryti ES pagalba) veda į pražūtį , nes žyduomenė nenustos naikinant kitas tautas, kol jaus grėsmę savo egzistavimui. Žyduomenė dirbt nenori ir stengsis ir toliau išsilaikyti dirbančiųjų sąskaita.

NB: Kitas pasiūlymas – yra visų bankų likvidavimas kartu su centrinėmis vertybinių popierių biržomis – visas šitas dykaduoniavimo aparatas neturi vietos technologiniame amžiuje.