Žymos archyvas: Rolandas Paulauskas

Kodėl ne daugelis, o informuota mažuma nesupranta lohatronų metodų ?

Jau daugelis metų yra pateikiama konkreti, ganėtinai supaprastinta, medžiaga taip vadinantiems save ‘lietuviams’ (realiai, Baltijos Rusams), jog gebėtų eiti savarankišku keliu ir išsivalytų savyje tūnančias nuo vaikystės įskiepytas landsberginio sifilio bacilas.

Bet bėgantys metas neatneša laukiamo staigaus progreso ir kartojasi beveik tos pačios klaidos, kai potencialūs Baltijos Rusai tampa landsberginio sifilitinio voratinklio aukomis. Galbūt tas voratinklis jau nebeefektyvus, nepajėgus išlaikyti savo gijų pančiose naujas jaunas, nebijančias emigracijos, veržialias aukas. Bet puikiai atliekantis savo funkciją su tais , kurie pririšti prie posąmoninio ‘lietuviškumo’ ir save tapatina su landsberginio palikuonis sukurta matrica – nepriklausoma lietuva.

Būtent tie, kurie nesugeba išsiveržti iš šios matricos, vėl ir vėl, iš naivumo, įžengia jon, manydami būti priimtais arba sulaukti kardinalių pokyčių joje.

Aišku, to masto LOHATRONAI, kuriuos buvo rengė nuo 2009 metų ir anksčiau , jau nebefunkcionuoja. Didelė dalis laisvų Baltijos Rusų išmoka įtariai žiūrėti į įvairius ‘opozicinius’, ‘protesto’ judėjimus. Pirmiausia rinkdama informaciją internete, skaitydama įvairias suvestines ir tik po to tiesdami ranką genetiniams rusofobams.

NB: praeities lohatronų dalyvius ir schemas rasti galima čia

Kas per organizacija “sauksmas.lt“, ir kur nukreipta jos narių veikla (infografika)

sauksmas_ltJeigu atgimsta visuose Europos šalyse fašizmo organizacijos, tai logiška , jog nacizmui prijaučiančios grupės kaip tik šiuo metu ir išlenda ir pogrindžio jausdamos artėjančią globalių skerdynių puotą, kurioje galėtų sudalyvauti ir išlošti kokios nors naudos.

NB: Užduosite klausimą, kaip jie jaučia ? GENETIŠKAI, juose užkoduotas nacizmas , besaikis vergų išnaudojimas ir subinlaižiavimas šeimininkams, kurie dovanoja jiems teisę vergvaldžiauti.

Lietuviškų fašistų (nacių) prognozuojama nauda – tai būtų lietuviškos nacistinės šalies atkūrimas (A.Smetonos variantas), esant Europos Sąjungos KARUI su Rusijos Federacija bei tikintis, jog po šio KARO, vietiniams nacionaliniams buržujams pavyks iš laimėtojo – kuriuo , greičiausiai bus toji naujoji nacistinė Europa su JAV – išprašyti sau gabaliuko torto , tai yra “lietuviškų vergų“ iš kurių toliau sektųsi sėkmingai siurbti kraują.

Ne vien Ukrainoje atgimė NACIZMAS, jo yra ir Lietuvoje – kuris faktiškai sukoncentruotas dabartinėje kariuomenėje ir valdomas per II spec.tarnybų departamentą prie Krašto Apsaugos Ministrerijos (KAM).

jakavonis

Todėl šiandien lietuviai – jaunas ar senas – turi suvokti, jog bet kokios, patriotinio turinio pilna, informacijos plėtra, kuri ateina netgi iš “nesisteminės žiniasklaidos“ (o realiai tokia imituojama) – tai kruopščiai parengta provokacija, kurios metodai buvo išdirbti dar Sąjūdžio laikais ( kai buvo išsiubuojama visuomenė ir dirbtinai griaunama klestinti Tarybinė Lietuva )

Lietuviai , Latviai,  Estai (Pribaltai)- tai Rusų, Ukrainiečių, Baltarusių broliškos tautos ir turi RUOŠTIS KARUI DRAUGE , SĄJUNGOJE su Rusijos Federacijos žmonėmis. Nelikti nuošalyje ! Nebūti išdavikais, kuriais nori lietuvius vėl paversti tos pačios SĄJŪDINĖS IŠGAMOS, siekiančios atsukti nugarą Rusijos Federacijos nelaimei kovoje su globaliais fašistais kaip tą darė jų protėviai – miškiniai banditai.

geras

“sauksmas.lt“ – sąjūdinis antilietuviškas lohatronas, kaip diskredituojama MOTINOS sąvoka Vakarams

Jau vėl ir vėl kartojama, jog esami žaidimai yra daug sudėtingesni negu vien skaitymas teksto ar žiūrėjimas kokių nors laidų. Norint suprasti kas vyksta aplink mus, turite labai atidžiai kartais koncentruotis ir ieškoti tikrųjų priežasčių.

Bet kuris “Sąjūdietis“ yra kenksmingas bendruomenei vien savo egzistavimu, nes jų pasaulėžiūra yra iškreipta ir orientuota tik į save – į sau naudos ieškojimą, lipant kitiems per galvas, aukojant kitus.

Šįkart galite matyti, kaip panaudojama (jau minėtas asmuo) žaidime “lietuviška motina“, kuri nuoširdžiai norėtų tapti vaikų gynėja ir sugrąžinti atimtus mažamečius iš Juvinalinės Justicijos normų besilaikančių tarnybų užsienyje (Vakaruose).

Yra sąmoningas organizuojama operacija, kurios užduotas rezultatas bus neigiamas, nors eiliniams žmonėms jis nekelia jokių įtarimų ir atrodo pozityvus. Deja, manipuliacinės technologijos NIEKADOS nebuvo žinomos eiliniams žmonėms, kaip ir slepiamos iki šiol ( pvz, sausio 13, 1991 metų snaiperių technologija mitinguose, įkaitinant liaudį ir sarkalinės aukos ).

“Šauksmas.lt“ organizatorių parenkama (įtraukiama, motyvuojama) labai negeros biografijos motina, kurią įtikina, jog ji labiausiai tinkama vaikų gelbėjimo misijoms, nes liaudis ja pasitiki.

mildos_isnaudojimas

Moteris ignoruoja logiką ir besivadovaudama emocijomis pradeda dalyvauti žaidime, kuriuo metu įvyksta pirmieji sėkmingi etapai vaikų gynimo klausimais – ji tampa visų Lietuvos vaikų gynėja užsienio šalyse. O vėliau, “netyčia, internetu“ Vakarai sužino, jog Moteris turi gana amoralią biografiją.

Greitai Vakarai pakelia šiuos faktus į viešumą ir tuo būdu diskreditujamas “lietuviškos Motinos“ vardas. Kas tampa esminiu motyvu užsienio teismams žiūrėti neigiamai į bet kurią “mamą“ iš Lietuvos, bandančią apginti savo vaikus ir įtikinti teismus, jog ji padori ir pajėgi dorovingai auklėti vaikus.

rolandas_paulauskas_vel
Pirminis laukiamas teigiamas rezultatas virsta nepataisoma tragedija visoms lietuvių šeimoms, nes VISOS šeimos patenka į TARNYBŲ akiratį. Nes jau dabar tarnybų darbuotojai turės puikią motyvaciją (faktą) įrodyti, kokios gi tos “motinos“ iš Lietuvos.

Sąjūdinė atmata – Rolandas Paulauskas pradeda į savo tinklą vilioti aukas (lohus)

Interneto vatotojai jau buvo įspėti nė vieną kartą, jog lietuviška saugumiečių organizacija turi tam tikrus kuratorius, kurie nėra tokie buki, kaip galėtų atrodyti iš pirmo žvilgsnio.

Tarp lietuviškų kuratorių yra žmonės, kurie baigė Tarybinio Saugumo mokyklą, kurioje buvo mokama, kaip valdyti socialines nuotaikas masėse – kaip jas suaktyvinti, kaip susilpninti. Vienas iš efektyviausių metodų visada išlikdavo mąstančių žmonių, kurie nepatenkinti sistema, koncentravimas į vieną branduolį, užimti branduolio vadovybę, parinkus kokį emocingesnį subjektą (šiuo metu, nagrinėjant R.P atvejį, naudojami branduolio formavimui viešai žinomesni asmenimis – pvz , Milda Bartašiūnaitė), ir per kontroliuojamą vadovybę nukreipti visų šių aktyvių mąstančių žmonių energiją į kanalizaciją.

rolandas paulauskas

Šiam darbui atlikti dažniausiai parinkdavo žurnalistus, kurie mokėdavo dirbti su visuomene ir žinojo kaip įtakingiau , jausmingiau ir užvedančiai pateikti informaciją skaitytojams. Vienas jų yra dabartinė sąjūdinė atmata – Rolandas Paulauskas, kuris puikiai įvaldęs manipuliacinę technologiją ir tinkamas eiti pagrindinio vedlio funkcijas, siekiant surasti visus anti-sistemiškai nusiteikusius asmenis Lietuvoje ir užsienyje.

Aišku, šis darbas yra rizikingas (atpažinimo rizika) – bet tik tuo atveju, jeigu žmonės susipažinę su manupuliacijų metodikomis. Tačiau realybė sako, jog nei mokyklose, nei universitetuose nėra dėstomi tokie dalykai, o tik paviršutiniškai nagrinėjami teisėsaugos ir žurnalistinės krypties (detalus manipuliavimas suteikimas tik Saugumo ir Karinės žvalgyvos darbuotojams) studentų gretose – todėl tos atpažinimo rizikos dydis gana mažas ir kanalizatoriai gali lengvai primesti savo taisykles apdirbamai aplinkai. Ir būtent iš teisės ar žurnalistų studėntų tarpo išrenkami gabiausi studentai, kurie vėliau likusį gyvenimą yra lydimi ir aprūpinami finansiniu gerbūviu iš sistemos ( pvz, žinomesnės pavardės: Jakilaitis, Miliūtė, Čyvas, Janūtienė)

Štai čia pateikiamos kelios schemos, pagal kurias skaitytojai privalo patys suprasti (o ne būti vedami šio teksto) kaip veikia manipuliavimo technologijos ir kuo viskas baigiasi galutiniame rezultate.

pilnas_rolandas_paulauskas

Sistema nuolatos dirba, generuoja naujus saugiklius, kurie apsaugo jos funkcionalumą. Ir būtent visokie “visuomenininkai“ atlieka esmines visuomenės nuotaikų (emocijų) stabiliazavimo užduotis. Tokių “visuomenininkų“ sąrašas nebūna trumpas, jis pasižymi įvairove – nuo eilinių darbininkų, iki aktorių ar mokslo vyrų,moterų profesorių. Ir sudėtinga kartais surasti juos visus saistančius ryšius – nes jų parinkimą koordinuoja “KURATORIAI“, kurie intelektualiai daug pažangesni negu ant stalo lakstančios parinktos peškos-figūros.

Dabartinis aukų gaudymas – tai yra bendro žaidimo sudėtinė dalis. Būtent šį mėnesį ir prasidėjo įvairių antivalstybinių “sąrašų“ sudarymai ir puolimai prieš kitokios nuomonės turėtojus. Ko vien vertas puolimas prieš Ispanijos pilietį Vytauto Didžiojo universitete, kur dėstytoją ispaną pokalbiui kvietėsi VSD (Valstybė Saugumo darbuotojai) ir reketavo uždaryti Facebook paskyrą , bei nustoti skleisti savo idėjas.

Priešistorė: Kažkur 1991-1997 metais Lietuvoje buvo vedamos per radijo stotis daugelis politinių laidų, kurių metu laidų vedėjai kviesdavo klausytojus skambinti jiems į laidą – ir vertė, arba prašė, ar tiesiog provokavo klausytojus per skambučius išsakyti pačias drąsiausias mintis ( tai buvo sunkus laikotarpis – ekonominės krizės, bankų , įmonių griūtys, žmogžudystės, įvairios spekuliacijos dėl kurių kentėjo liaudis). Tuo metu, kol skambėntesnysis skleidė savo “nuomonę“ per eterį, saugumo tarnybos jau sekė jo numerį ir įtraukdavo į duomenų bazę kaip “pavojingą asmenį, galintį pakenkti nacionaliniam saugumui“. Tai buvo toks pats “VORATINKLIS SUGAUDYTI LOHUS(aukas)“ – kol nebuvo interneto ..