Žymos archyvas: neo-nacizmas

Mihujeil Sukashvili – paskutinis globalių liberastų pasispardymas Ukrainoje

Trumpą laiką reikėjo imituoti, jog Mihujeil Sukashvilis yra palaikomas Rusijos Federacijos ir sąmoningai yra brukomas per Lenkijos sieną į Ukrainos erdvę. Tokį mitą sukūrė iš tikrųjų Rusijos Federacijos gynėjai, siekdami neprileisti liberoidinio veikėjo į kažkiek stabilizuotai mirštančią Ukrainą, kuri netrukdė dėl savo spartaus regreso trukdyti Krymo bei Donbass regionų stiprinimui.

Nereikia pamiršti, jog Rusijos Federacija iki šiol siunčia ‘humanitarinius konvojus’ Donbass’o gyventojams ir tuo pačiu palaiko verslo ryšius su pačia Parošenkos įmonių grupe. Kremliaus oligarchai rado bendrą kalbą su Parošenko ir, leisdama jam plėšikauti vidaus šalyje, mainais gavo laiko investicijų programų paleidimui ir tampresnių ryšių užmezgimui su vietiniais verslo partneriais Donbass’e.

Imituojant Mihujelį Sukashvilį Rusijos agentu, buvo išmušta dar viena figūra Vakarų liberastinių globalistų žaidimo lentoje, Liaudis Ukrainoje atsidūrė dvejonėse ir vangiai palaikė misijaus Mihujelio atbulį žygį į Šventąjį kraštą.

Atitinkamai Mihujeliui neliko kito, kaip tik susidėti su Vakarų / Centrinės Ukrainos oligarchais ir maža dalimi radikalių nacionalistų (nepakankamai fašistuojantys – jie neįsisiūlė į Parošenkos glėbį, nes turi savų ambicijų; todėl per visus Mihujelio mitingus neįvyksta riaušių, susišaudymų ir kt.), kurie liko be lovio, atėjus Parošenkai prie valdžios. Šios oligarchų grupės lyderiu laikoma Julija Tymošenko, kuri palankiai vertinama globalių liberastų rate. Toks susidėjimas verčia Mihujelį pamiršti, jog egzistuoja oligarchinė Tymšenko ir jos draugai, o pagrindinis oligarchatas – tautos priešas – tai Parošenka ir Co.

Šį grupuotė Julijos Tymošenko, parūpino apsaugą, pirminius finansus ir sąlyginį ‘stogą’ veiklai teritorijoje svetimos šalies ex-prezidentui. Ir būtent Julijos Tymošenko organizuojamas dabartinis spektaklis , primestas mūštai figūrai – Mihujeliui. Spektaklis, kuriam pritarimas gautas iš liberatinis stovyklos – tai JAV Demokratų partinio elito, siekiančio nuversti klaidingą pasirinkimą – Parošenko.

Taip, Parošenko netapo tuo, kuo tikėjosi JAV liberastai – o prabėgo nemažas skaičius metų. Neefektyvus guobšaus oligarcho darbas tapo akivaizdus  bei pavojingas tuo, jog Parošenko savo apsaugai pasisamdė kraštutinius fašistuojančius radikalus ( tokius kaip Dmitro Jarosh), kurie kaip ir bet kokie dabartiniai neo-naciai supranta, jog pirmiausia atsiktratoma antkaklio, norint laisvai veikti – tai yra liberastų globikų. O kur tau ir sutapimas su neo-nacistinio polinkioTrampo atėjimas – Respublikono žmogaus į JAV sprendimų svarstyklių mechanizmą.

Tik įsivaizduokite, kaip neo-nacistinė gauja gali produktyviai daugintis prie ‘savo’ oligarcho, kuris neribotai leidžia naudotis finansiniais resursais ir tuo pačiu muilina Vakarų interesantams akis apie demokratines reformas šalyje.

Akivaizdu, jog ukrainietiški neo-naciai nepajėgūs veikti prieš Rusijos Federaciją, bet puikiai gali perimti liberastų parazitavimo funkciją sau – tiesiog palaikant visuomenėje aukštą rusofobijos lygmenį, nesibaigiantį konfliktą Donbass’e ir naudojantis visomis privilegijimos žiniasklaidoje, pavaldžioje Prezidento aparatui.

Juk ir Janukovičiaus režimas buvo liberastų iš JAV verčiamas dėl tos paties priežasties, jog oligarchais pernelyg artimai kontaktavo su Rusija.

Galiausiai liberastai nebeturi daugiau į ką remtis – tad likę atstumtieji nacionalistais (nors ir Vakarų Ukrainos grynieji banderiniai, bet sumištėję) ir nepatenkinti ‘ne prie lovio’ oligarchai, stambūs verslininkai ir kitokia silpnesne šušara.

Porošenka nebuvo kvailas, todėl pasirėmė tikrais neo-naciais ir jį nustumti nuo užimamos pozicijos be kovos veiksmų tiesiog neįmanoma. Įsivaizduokite išalkusią buožę, kuri kiša subinėn kiekvieną centą nors jau ir netelpa – tai Parošenko.

Mihujelis gi – žaidimo auka, kuriai dar sekasi aktyviai veikti Ukrainoje dėl biurokratinės sistemos nestabilumo, kai biurokratija – kad ir to pačio Saugumo Departamento nariai – nežino kokie sunkumais ateis rytoj ir iš kieno kišenės pradės toliau ėsti Porošenkos ir jo neo-nacistų kompanija.

Todėl policija, teisėjai, saugumiečiai veikia pasyviai ir Sukashvilio kelionė vis nesibaigia. O liaudis tiesiog tapo įkaitais oligarchinių vidaus pjautynių, kurioms dar nemažą laiko tarpsnį teks išbūti eilinio ukrainiečio aktualijomis.

Kaip pasibaigs Mihujeliui Sukašviliui ? Labai blogai

Reklama

Kodėl mes kažkiek palaikom grynų neo-nacistinių jėgų atėjimą

Kodėl mes kažkiek palaikome grynų neo-nacistinių jėgų atėjimą

Kad ir ką bedarytume, bet tikrasis priešas su kuriuo galima buvo kovoti, buvo tikrieji vakarietiški nacistai, užauginti stambaus imperalistinio pasaulio, giliai pasinerę į savo juodą metafiziką ir negailestingai kovoję dėl savo pasaulėžiūros įdiegimo visame pasaulyje.

Tai buvo priešai verti pagarbos kaip principingi, mobilizuoti, klastingi, technologiškai pasikaustę, sugebantys žaisti globalioje aikštėje ir turintys pretenziją į viziją – pasaulio matymą, link kuriuo reikėjo pereiti per jiems vieniems suvokiamą sadistinį kelią, kuriuo šaknys pasisavintos iš giliosios praeities.


Paprasčiausia, Nacizmo šalininkai kaip ir mes nekenčiame liberastinių išsigimėlių, kurie po II pasaulinio Karo ‘pasisavino pergalę’ ir netgi po 1991 metų nugalėjo ne vien fašizmą, o ir Komunizmą.

Gerai, jeigu jau taip, tai mes darome paslaugą tamsiom jėgoms ateiti į šį pasaulį ir atlikti dar vieną ‘pasaulio sanitarinę misiją’.

Ar mes bijome šių tamsių jėgų? Nė kiek. Kartą nugalėti, jau refanšo prisibijo. Bet kodėl nepanaudoti neo-nacistus mūsų tikslams ?

Užduotis: atverti neo-nacistams kelią ir įkišti jiems burnan liberastus. 

D.Trumpas mums padės !

Surask atvaizdą, kaip ryšį su gryno fašizmo pogrindžiu

Surask atvaizdą, kaip ryšį su gryno fašizmo pogrindžiu

 

NB: Pirmiausia, tam, jog apsiramintumėte ir suprastumėte, jog padėtis kontroliuojama ir ne vien pogrindiniams neo-naciams sekasi manipuliuoti atbukusia, degradavusia ir panaudota liberastine mėsa. Puikiai šia linkme dirba ir nemažas skaičius neo-komunistų, sudarančių pilną ryšių tinką atgimstančio Tamsos pavaldinio.

Bet šįkart įsivazduokite, jog stovite ties veidrodžiu ieškodami jame tuos bruožus, per kuriuos neo-nacistų tinklas ieško sau kandidatus į gretas.

Ir pradėkite akcentuoti ne tuos atrankos bruožus, kuriais kaidaise vadovavosi iki technologinio šuolio Hitleriniai filtraciniai organai, o imkite tiesiog elementarius asmeninius emocinius prioritetus.

a) Jums patinka GAMTA ? Gražūs miškai, ežerai, neužterštas vanduo upėse, mariose, saugios vandenų pakrantės, laukiniai gyvūnai. Jūs negalite pernešti skausmo dėl žmonių veiklos daromo poveikio GAMTAI.

b) Jums nepatinka sparti urbanizacija, kuri tuština kaimus, atitraukia žmones nuo tracidinio prisirišimo prie žemės apdirbimo darbų. Jums tampa aktualu, jog žmonių koncetracija miestuose nėra taisyklingas kelias Žmonijos raidoje.

c) Jums nejučia pradeda vaidentis, jog žmonių yra perteklius ir jų dauginimąsi reikia kokiu tai keliu sustabdyti – kas išgelbės pasaulį nuo žūties, kurią neša šie parazituojantys gyviai (virusai).

d) Jums jau nebesuprantamas technologinis lygmuo, kuriame pradėjo gyventi naujos kartos, praradusios suvokiamą apie vertybių egzistavimą, atsidavus pilnam hedonizmui (poreikių tenkinimui). Jums norisi grįžti prie protėvių, prie tų paprastesnių suprasti ir atlikti apeigų ir ‘tikėjimų’, kuriais slinko tūkstančiai metų neraštingo, apriboto praktinio patyrimo žmogaus gyvenimas.

e) Bet galbūt Jūs esate pažengęs, žinote apie globalinį sionistų sąmokslą, siekiant užmesti kilpa visai Žmonijai ir atiduoti pilną kontrolę išskirtinei žydyjai, vienintelei Dievo (tiksliau Velnio) apšviestai kuriuo keliu vesti paklydelius veršius. Ir Jūs nenorite šios lemties, rinkdamiesi įvairias tautines grupuotes, kurios propaguoja ‘neutralumą’, ‘savitumą’, įvairių principų schemas-sąrašus.

f) Bet veidrodyje galime rasti ir tuos, kurie užčiaupė ir atvira neo-nacistinę gyją, einančią informacinėje erdvėje kaip “Trečiasis kelias“, vedantis iš šiuolaikinio chaoso į atgimimą.

g) Kažkam, pabodę įvairūs priespaudos režimai, tapo artima anarchistinė savireguliacijos teorija, gebanti natūraliu atrankos keliu suderinti sudėtingus socialinius santykius tarp žmonių ir įnešti taip geidžiamą Taiką į mases.

i) Tretiems tiesiog nebesvarbu kas tame veidorodyje. Bet būtent šie abejingieji ir yra geriausia kadrai pradinei manipuliacijos bangai surengti. Juose yra lengviausia pasieti tas pasaulėžiūrines sėklas, duosiančias daigus. Juk taip paprasta įdėti į tuščią puodą, kaip ir lengva iš jo tai išimti – nesutinkant jokio pasipriešinimo.

Aišku, sunku patikėti, jog kokia miela moteris, taip mylinti gyvūnus gali pasitarnauti neo-fašizmo įsitvirtinimui toje Korporacijoje, kuri valdys atitinkamą teritoriją. Tačiau tikrovė tokia, jog bet kur idealoginė sistema kovoja dėl kiekvieno potencialaus kadro pradinėje stadijoje, siekiant legalizacijos.

Pavyzdžių nebus pateikta, siekiant nesutaikti medžiagos konkurentams. Sklaidos Matrica suveiks arba nesuveiks Jūsų smegenyse.

Šaunuoliai, jog dirbate ir mokinatės kovoti su kriminaline lietuviška pseudo-valdžia

Toji energija, kuri perduota lietuviakalbei auditorijai turėjo sugeneruoti dar didesnius impulsus, kurie persirita per Jaunimo mąstymą, atveriant kritinio suvokimo gebėjimus ir tuo pačiu pastumiant atskirus jaunuolius analitiniam darbui.

Internete jau pakankamai daug jaunesnio amžiaus žmonių, suvokiančių, jog vienintelis kelias – tai Lietuvos teritorijos patekimas į Rusijos Federacijos žinią, likviduojant vietinę lietuviakalbę neo-buržuaziją. Visi tie Jūsų veiksmai kovoje prieš neo-buržujų pseudo-valdžią yra pastebimi – kas bus įvertinta ateityje.

Tačiau, vis dar pasitaiko atvejų, jog Jaunimas . dėl žinių stokos (kas suprantama, Jaunas žmogus nėra pajėgus aprėpti tiek informacijos, jog galėtų objektyviai matyti pasaulio įvykius; o ką kalbėti Lietuvos mastu, kur taip pat lengva suklysti) papuola į neo-nacistų akiratį.

Taip, egzistuoja neo-nacizmas (smetonininkai) Lietuvoje, kurie pasinaudoja visuomenės nepasitenkinimu ir stengiasi “sugaudyti pradedantį mąstantį Jaunimą“.

Kuo galėsių, tuo padėsiu, padedant Jums išvengianti šių neo-nacistų pinklių.

Kol kas, šiai dienai, pagrindinis neo-nacizmo šalininkas – tai Rolandas Paulauskas, sąjudietis ir valstybės pensijos gavėjas, turintis ypač įdomius ryšius su spec.tarnybų personalu.

Būkite atsargūs.

Pagarbiai, blogeris Kantas

neo-Fašizmas nėra toks paprastas dalykas kaip Jūs galvojate (plitimas)

Galima buvo apgailingai nusiraminti, manant, jog Tarybų Sąjunga 1945 metais galutinai sunaikino fašizmo sifilį ir jau niekados šis parazitas nebeatgims ir nebekels pavojaus Slavų tautoms.

3

tautininkai
tautininku fasiai

lietuvos rytas misniai banditai

Deja, fašizmo branduolys nebuvo sunaikintas, o jo teoretikai saugiai spėjo pasislpėti Vakaruose, daugelis jų išvyko į Šiaurės ir Pietų Amerikas, kur galėjo ramiai investuoti turimas lėšas į įvairias kompanijas ir “perplanuoti“ savo taktinius manevrus, prieš kerštaujant Slavų tautoms.

Gi tuo metu, kol naciai gavo prieglobstį įvairiose pasaulio kraštuose, klestėjo Tarybų Sąjunga ( CCCP 1.0 ), kovojanti šaltajį karą prieš JAV globalius imperalistus.

Bet pats fašistinis sifilis niekur nepradingo, tiesiog buvo paslėptas skrynioje tam tikrai diena jį paleisti į laisvę.

♦ Lietuvai teko patirti pirmą užkrėtimą šiuo nacistiniu sifiliu, “atgavus“ Nepriklausomybę, kai iš už Atlanto į Lietuvą pradėjo grįžti gana finansiškai stiprūs įvairūs buržujai.

♦ Viena tokių “grįžėjų“ atvirai neslėpė savo tarnybos vokiečių SS dalinyje jaunystėje , kas ir buvo pagrindiniu motyvu bėgant į JAV. Tai Lietuvos ex-prezidentas Valdas Adamkus.

Lietuvoje prasidėjo pogrindinis neo-fašizmo atgimimas kažkur nuo Sąjūdžio laiku. Sąjūdis – ir buvo pirminė neo-fašizmo organizacija.

Toliau tik faktai skaitytojams, stengiatis atrasti tarp Jūsų mąstančius ir analizuojančias personalijas , o ne su tikslu maitinti Jus kaip socialinius gyvulius “iškramtyta informacija“.

neo-nacių “pogrindžio“ Organizacijos:

a) “Karštas komentaras“;

24711

b) “Pūkas“ – radijo ir TV stotys;

Untitled-3
b7

http://http://www.pukas.lt/

c) Sarmatai – http://sarmatai.lt

priesakai

d) Milvydas Juškauskas

naciai

359

swertNeo-nacių susirinkimai:

2477