Žymos archyvas: kazimieras juraitis

Kodėl ne daugelis, o informuota mažuma nesupranta lohatronų metodų ?

Jau daugelis metų yra pateikiama konkreti, ganėtinai supaprastinta, medžiaga taip vadinantiems save ‘lietuviams’ (realiai, Baltijos Rusams), jog gebėtų eiti savarankišku keliu ir išsivalytų savyje tūnančias nuo vaikystės įskiepytas landsberginio sifilio bacilas.

Bet bėgantys metas neatneša laukiamo staigaus progreso ir kartojasi beveik tos pačios klaidos, kai potencialūs Baltijos Rusai tampa landsberginio sifilitinio voratinklio aukomis. Galbūt tas voratinklis jau nebeefektyvus, nepajėgus išlaikyti savo gijų pančiose naujas jaunas, nebijančias emigracijos, veržialias aukas. Bet puikiai atliekantis savo funkciją su tais , kurie pririšti prie posąmoninio ‘lietuviškumo’ ir save tapatina su landsberginio palikuonis sukurta matrica – nepriklausoma lietuva.

Būtent tie, kurie nesugeba išsiveržti iš šios matricos, vėl ir vėl, iš naivumo, įžengia jon, manydami būti priimtais arba sulaukti kardinalių pokyčių joje.

Aišku, to masto LOHATRONAI, kuriuos buvo rengė nuo 2009 metų ir anksčiau , jau nebefunkcionuoja. Didelė dalis laisvų Baltijos Rusų išmoka įtariai žiūrėti į įvairius ‘opozicinius’, ‘protesto’ judėjimus. Pirmiausia rinkdama informaciją internete, skaitydama įvairias suvestines ir tik po to tiesdami ranką genetiniams rusofobams.

NB: praeities lohatronų dalyvius ir schemas rasti galima čia

Kas per organizacija “sauksmas.lt“, ir kur nukreipta jos narių veikla (infografika)

sauksmas_ltJeigu atgimsta visuose Europos šalyse fašizmo organizacijos, tai logiška , jog nacizmui prijaučiančios grupės kaip tik šiuo metu ir išlenda ir pogrindžio jausdamos artėjančią globalių skerdynių puotą, kurioje galėtų sudalyvauti ir išlošti kokios nors naudos.

NB: Užduosite klausimą, kaip jie jaučia ? GENETIŠKAI, juose užkoduotas nacizmas , besaikis vergų išnaudojimas ir subinlaižiavimas šeimininkams, kurie dovanoja jiems teisę vergvaldžiauti.

Lietuviškų fašistų (nacių) prognozuojama nauda – tai būtų lietuviškos nacistinės šalies atkūrimas (A.Smetonos variantas), esant Europos Sąjungos KARUI su Rusijos Federacija bei tikintis, jog po šio KARO, vietiniams nacionaliniams buržujams pavyks iš laimėtojo – kuriuo , greičiausiai bus toji naujoji nacistinė Europa su JAV – išprašyti sau gabaliuko torto , tai yra “lietuviškų vergų“ iš kurių toliau sektųsi sėkmingai siurbti kraują.

Ne vien Ukrainoje atgimė NACIZMAS, jo yra ir Lietuvoje – kuris faktiškai sukoncentruotas dabartinėje kariuomenėje ir valdomas per II spec.tarnybų departamentą prie Krašto Apsaugos Ministrerijos (KAM).

jakavonis

Todėl šiandien lietuviai – jaunas ar senas – turi suvokti, jog bet kokios, patriotinio turinio pilna, informacijos plėtra, kuri ateina netgi iš “nesisteminės žiniasklaidos“ (o realiai tokia imituojama) – tai kruopščiai parengta provokacija, kurios metodai buvo išdirbti dar Sąjūdžio laikais ( kai buvo išsiubuojama visuomenė ir dirbtinai griaunama klestinti Tarybinė Lietuva )

Lietuviai , Latviai,  Estai (Pribaltai)- tai Rusų, Ukrainiečių, Baltarusių broliškos tautos ir turi RUOŠTIS KARUI DRAUGE , SĄJUNGOJE su Rusijos Federacijos žmonėmis. Nelikti nuošalyje ! Nebūti išdavikais, kuriais nori lietuvius vėl paversti tos pačios SĄJŪDINĖS IŠGAMOS, siekiančios atsukti nugarą Rusijos Federacijos nelaimei kovoje su globaliais fašistais kaip tą darė jų protėviai – miškiniai banditai.

geras

Ir vėl “sąjūdinių“ perlas , atskleidžiantis jų buržuazinę fašistinę prigimtį

Šioje, mus supančioje, tikrovėje labiausiai išsiduoda tie, kurie nesugeba valdyti emocijų ir neapdovanoti kantrybe, nes jie greičiausiai ir, svarbiausia, viešai išsiduoda, kokiais vidiniais motyvais yra vedami per gyvenimą (vertybinė skalė).

Kad ir kaip “sauksmas.lt“ šūkautų apie neigiamą “banderų“ indėlį buvusios Ukrainos dabartinėje situacijoje, bet visada išgirsite, jog “sauksmas.lt“ laikosi pozicijos, jog Vakarinės buvusios Ukrainos gyventojai turi turėti savo teritoriją ir tuo pačiu valstybe – o tai yra savotiškas pritarimas ir jų nacistinei antirusiškai idealogijai, kitaip – dabartiniam fašizmui.

kazimieras_juraitis

Taip, keista, jog tenka “Sauksmas.lt“ vadinti nacistine (fašistine) irštva, juk jie atskleidžia buvusios Ukrainos situaciją. Jie juk “geriečiai-visuomenininkai“ ? Bet ar Jūs žinote, jog bendras visų nacių priešas yra Rusijos Federacija ?

Todėl nesistebėkite, jog “Herojam slava“ lygu “bolševikams“ ( tai yra V.I.Lenino partiečiams, kurie sukūrė CCCP, laimėjo II pasaulinį karą, atidavė Vilnių Lietuvai ir padarė be galo daug gerų darbų – galiausiai transformavus į Komunistų partiją)

Kas šiame pasaulyje “banderas“ drįstų pavadinti “naujais bolševikais“ ?  Kas norėtų sutapatinti “banderas“ su “komunistais“ ?

Ir kodėl tai daroma dabar, kada “banderos“ pralaimi ir tampa nebeveiksminga jėga. Kai “banderos“ virto atvirai sadistiniu legionu.

Taip, tik NACIAI gali nurašyti “banderas“, tik tikrijie FAŠISTAI gali išduoti savo bendrus ir stengtis jų atsikratyti, kai jie tampa nebenaudingi. Ir tik NACIAI visus, kurie netenka jų interesų, vadina “bolševikais, komunistais, sovietikais ir t.t“.

“sauksmas.lt“ – tai ne tik SĄJŪDINIŲ ATMATŲ IRŠTVA, bet ir GRYNOJO lietuviško buržuazinio FAŠIZMO veidrodis su šiuolaikine “žmogiška visuomenininko kauke“, papildomai slepiantis už katalicizmo.

NB: juk būtent šitos lietuviškos sąjūdinės nacistinės atmatos ir spjaudosi nuo Europos Sąjungos, kai ji tapo jiems nebenaudinga … – visur vienodas braižas

Tarybų Sąjungos Komunistų partija arba sutrumpintai TSKP (rus. Коммунистическая партия Советского Союза, rus. КПСС) – komunistinė Rusijos ir TSRSpartija, gavusi valdžią per Spalio revoliuciją. 1912 m. Prahos partinėje konferencijoje nuo Rusijos Socialdemokratų Darbininkų partijos atsiskyrė Lenino vadovaujamabolševikų frakcija ir įkūrė Rusijos Socialdemokratų Darbininkų (bolševikų) partiją. 1918 m. Rusijos socialdemokratų darbininkų partija pakeitė pavadinimą į „Rusijos komunistų partija (bolševikų)“ (rus. Российская коммунистическая партия (большевиков)). 1925 m. pervadinta į Visasąjunginę Komunistų partiją (bolševikų) (rus.Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)). 1952 m. pavadinimas pakeistas į „Tarybų Sąjungos komunistų partija“.