Neegzistuojanti valstybė

Neegzistuojanti valstybė – Lietuva

Iš tikrųjų nėra tokios valstybės kaip antai skambus pavadinimas Lietuva. Jos egzistavimas realiai apimtas be galo dideliais mitais ir remiasi tik laikotarpiu, kuriame valstybė egzistavo greta Lenkijos valstybės kaip atskiras vienetas.

Tačiau tais laikais, dėka esančių Europinių karų Vakaruose bei ilgo laiko viešpatavimo totorių-mongolų Rytuose, Baltijos regionas buvo užmirštas kraštas. Kuriame sąlyginai draugiškai sugyveno lenkai (nesvarbu kaip jie buvo vadinami tais laikais) su lietuviais ( taip pat nesvarbu, nes daugelis lietuvių žino, jog pirmoji lietuvių kalbos knyga išleista tik šešiolikto amžiaus viduryje).

Tad, objektyviausia, kas nepaneigiama – Lietuvos valstybė neegzistavo, tai tebuvo satelitinė partnerė taikos sutartyje su Lenkijos valstybe (pastarąją išskirsiu kaip tikrąja valstybe, kuri kovojo ir II pasauliniam kare, gindama savo šalį).

Kodėl iškraipyta istorija. Lietuvių kalbos faktas

Taip, daugelis istorikų stengiasi įkalt į jaunos kartos galvas tokias žinias, kurios grįstos vien mitologiniais apsakymais. Tiesa, Lietuvių kalba – tai šioks toks faktas, kuris sutelkė įvairių tarmių buvimą satelitiniame vienete. Ir lenkų tautos dėka tai virto tam tikru mokslu, kuris buvo vystomas – stengiantis išsaugoti ir ištobulinti mažo satelitinio regiono kalbėseną vienoje šnekamojoje kalboje. Sulenkinimas vyko lygiagrečiai, bet dėka mokslo – prieita paprastesnio būdo, kada žemaičiai, aukštaičiai pradeda kalbėti tarpusavyje aiškesne kalba. Taip ir lenkams buvo paprasčiau bendradarbiauti, perduoti nurodymus ir veikti su nuolatiniais kaimynais, kurie gana intensyviai lenkinizavosi Vilniaus krašte.

Kodėl iškraipyta istorija. Lietuvių tauta

Sudėtinga įtikinti skaitytoją, jeigu jam nuo pat mažens stengiamasi įrodyti, jog jis priklauso tam tikram pasauliniu mastu vertinamam vienetui (valstybei).  Bet vyraujantys procesai pasaulyje privertė ir nedidelius laukinius subjektus susikooperuoti vardan išgyvenimo. Tai buvo būtina, nes nuolatiniai karai galėjo paprasčiausiai išnaikinti šio krašto gyventojus (gentis).

Kaip daugeliui žinoma, bandoma falsifikuoti Lietuvos vardo minėjimą pritraukiant prie datos – tūkstančių metų, bet iš tikrųjų turėtumėte įvertinti pirmosios knygos atsiradimo istoriją. Nes iki to laiko nebuvo jokių rašytinių dokumentų lietuvių kalba ar kažkuo į ją panašią, o krašte tuo laikotarpiu dominavo slavams būdinga šnekta.

Tai vienas esminis istorijos specialistų iškraipymas. Daugelis jų remiasi tik Rusijos imperijos šaltiniais. O Rusijos istorikai taip pat įžymūs pasakų kūrime ir faktų išgalvojime – kas natūralu, norint nuslėpt nesėkmių laikus; bet tai yra visų pasaulio žmonių yda – kūryba kiekvienam būdinga.

Jeigu nagrinėsite tas datas, kuriomis operuoja istoriją tyrinėjantys, nustebsite atradę, jog daug aiškių nesutapimų. O pats tariamos Lietuvos respublikos egzistavimas tebuvo laikotarpis nuo 1918 iki 1940 metų, ir tai tik dėka naujų kolonijinių šeimininkų – vokiečių. Na ir šiuolaikinė LTSR reali istorija, kuri susiformavo dėka Tarybų sąjungos, kurioje buvo vertinamos kiekvienos tautos ir jų kalbos ( tai analogija su “lietuvių kalbos mokslu“ būnant Lenkijos satelite-regionu).

Vadovaujantis logika , žvilgtelėti reikėtų į pirmosios knygos 1547 metų įvykį ir toliau sekančią Liublino unijos data po dvidešimties metų – kas įtvirtino amžiams Lenkijos viršenybę šiose teritorijose.

Taigi, Lietuvių tauta – tai buvo paprasti žmonės, kurie taikiai gyveno savo žemėse ir jais spekuliavo tų metų vietiniai stipriai sukarinti žemgrobiai, vėliau vadinami bajorais, feodalais. Kurie atsirado iš gausių ir stiprių šeimų , išsikovoję daugelį teritorijų paprastai karo metodais ir pavergę silpnesnes bendruomenes. Tam tikru momentu atremdavo priešų antpuolius , kartais sąjungoje su kitais kaimynais.

Žmonės gyveno gana paprastą gyvenimą – augalininkystė, žuvininkystė ir žemdirbystė. Didelių pirkimų ar prekybos mainų nebuvo, tarnavo vietiniams žemgrobiams, gynė jų teritorijas ir savo poreikiams patenkinti. Žemės nebuvo tiek derlingos lyginant su vėliau išvystytu žemės ūkiu, tačiau esantys miškai garantavo šiltas žiemas ir tai leisdavo vystytis gyvulininkystei.

Pasakos, kurias stengiasi sekti istorikai, apie prekybos kelius ar prekybą su svetimšaliais – buvo ir toliau sėkmingai išgalvojamos. Tai tiesiogiai buvo pasisavinta iš Vakarų istorinio paveldo manipuliatorių,  tyrinėjant Azijos ir Tolimųjų Rytų regionus.

Įrodymui , šis kraštas niekada neturėjo savų keliautojų, kurie savarankiškai tyrinėtų Naujas Žemes (kas ir nusako ypatingą bukumą tautos, pririštos prie žemės) ir būtų palikę daugiatomius veikalus ateities kartoms – tuo labiau užsiėmė lenkų atstovai.

Tad, kas buvo lietuvių tauta – tampa akivaizdu. Žemę mylintys taikūs ir bailingi , dievobaimingi, žmonės.

Išgalvoti karai ir falsifikuojami įvykiai

Kaip lengva kalbėti apie tuos įvykius, kurių nebuvo. Kaip lengva gražinti tai, kas neegzistavo ir kaip lengva likti nuolatos teisingam tuo besiremiant diskusijose su kitais.

Kada nors, kai prabėgs pakankamai laiko, žmonių tarpe atsiras intelektualesnių subjektų, kuriuos šokiruos užsienio šaltinių nebuvimas vietinei istorijai pagrįsti. Ir kiekvienas mūšis – tai graži pasaka, su netikrai vardais, bet dėka Tarybiniam žlugimui, atsiradusiam dideliam sąjūdniam istorijos kraipymo aparatui ( viena pirmoji istorijos knygų buvo rašyta sąjūdisto V.Petkevičiaus), kuriame faktai dubliavosi ir negalėjo būti ginčo objektu – padėjo kiekvienam  sąjūdžio nariui prisidėti prie savo tautos naujos istorijos kūrimo.

Kas labiausiai viską sufalsifikavo

Taip, Sovietų sąjungos griovimo laikais dirbę pseudo-komunistai lietuviai – tai falsifikavimo laikotarpis 1987-1990metai, kada nuolatos dėl informacinių priemonių stokos dėl vykstančios ‘perestroikos’ ir menko žmonių išsilavinimo lygio, buvo meluojama bet kurioje srityje.

Šiuo laikotarpiu ir pasinaudojo naujos Lietuvos istorijos specialistai (sąjūdiečių banditų draugai), kurie iki šiol mulkina paprastą visuomenę.

Faktai, žmonių pasisakymai: a) Apie neegzistuojančią valstybę (V.Kukulas), delfi populiarus straipsnis;

13 minčių apie „Neegzistuojanti valstybė“

  1. tai gana įdomus periodas, kuris stipriai iškreiptas.. jame tikrai kaip tokios valstybės nebuvo. egzistavo tam tikros lokalinės grupės su kariniais daliniais reketuojančiais vietinius aplinkinius gyventojus, nuolatos tarpusavyje ir svetur bekariaujančios. dėka įvairių sąjungų tarp tų grupių (nebuvo eskaluojamos problemos – lenkų lietuvių sąjungos , bei su kitais).

   laikotarpis gana barbariškas, kai dėka lenkų artimo bendravimo su vokiečiais įgavo civilizuotumą tas laikotarpis, o galutinai kultūra susiformavo sąjungoje su lenkais ir vėliau esant imperijos sudėtyje

   reik žiūrėti iš vakarų pusės vertinimo, o ne vietinių istorikų vis iškreipiančių įvykius

 1. Labai sutinku su paskutine pastraipa. Tiesa, juk niekas nezino apîe Vytauta kaip apie Dydiji! Pvz palyginus su Prancuzijos karaliumi Liudviku.
  O kas per istorija apie lietuvos totorius ir karaimus, kurie emigravo i Lietuva, kad Vytautas kviete juos ir t.t. Kas tai per tautos, o gal dar viena reketuojanti grupe is toli?

  1. tai laikais galbūt tiesiog delegacija svetimų tautų, kurios nuo dabartinės Turkijos vietovės nukeliavo sausuma aplink jūrą, bekariaudami su svetimšaliais (tada atsirado ir proga žygiams link Juodosios jūros, nes pastarieji atvykėliai turėjo žinias kokia situacija)… vertint sunku, kaip ten kas kur ką darė – žinant (kas liko iš palikimo), jog tai vienkartiniai įvykiai

   tais laikais labai siaura žmonių grupė buvo išsilavinusi, ypač besidominantys istorija

   sudėtingas tas laikotarpis, nes Rusijos istorikai taip pat iškreipia kaip savo ruožtu Kazachstano, Tatarstano istorijos specialistai (įvairios interpretacijos)

   nesigilinu, ne mano tai duona ( o dėl reketo – manau, jog taip; šovė toks palyginimas – netgi dabartiniu metu “mafijozinės“ struktūros veikia senovės principais). tokie klausimai neturi aiškių atsakymų; asmeniškai renkuosi logiškiausią variantą

   kažkur esu pateikęs istorinį Vakarų specialistų žemėlapį-besikeičiančią nuotrauką, ten valstybių sienų kaita (orientaciniai)..

 2. Nu taip cia irgi tokia prolenkiska propoganda … keletas faktu Mažvydo katekizmas pasirodė praėjus lygiai 100 metų nuo spaudos išradimo (1547 m.). Apie tą patį laiką pasirodė ir pirmosios knygos mūsų kaimynų kalbomis. Latvių kalba pirmoji knyga buvo išleista 1585 m. Vilniuje, antroji – 1586 m. Karaliaučiuje, taigi beveik keturiais dešimtmečiais vėliau po Mažvydo katekizmo. Tiesa, yra duomenų, kad latviška knyga buvo išleista dar prieš 1525 m., bet jos neišliko nė vieno egzemplioriaus. Pirmoji estiška knyga pasirodė Vitenberge (Vokietija) 1535 m., tik 12 metų prieš mūsiškę, bet šios knygos iki šiol surasta vos 11 nepilnų lapų. Pirmoji lenkiška knyga buvo išspausdinta 1513 ar 1514 m. Krokuvoje, maždaug trimis dešimtmečiais anksčiau už Mažvydo katekizmą. Bet ir jos yra išlikę tik 8 lapai.

  Tai apie ka cia sneka eina jus cia snekat nusisnekat per visus galus paeme rusai viso pasaulio istorija iskreipe TAIP nu jus duodad lyg be rusu daugiau nebuvo jokiu tautu nieko tik rusai ir lenkai,nei skandinavu nei vokieciu,nei prancuzu pas juos istorijoi lyg irgi yra minima lietuva kaip tauta,zodziu nera zodziu

  1. Jeigu suvoki kas yra logika, kaip rašomos knygos ? Iš kur resursai ? Ar įsivaizduoji?

   Sovietmečiu buvo perrašoma viso SSSR regiono istorija. Griuvus sistema , prasidėjo kūryba.

   Knygos Lietuvoje buvo daug seniau, bet apie tai niekas niekur nerašo. O relegingu pagrindu “pakiša“ Katekizmą. Kas natūraliai bet kuriam save gerbiančiam žmogui atrodys įtartina ir suprantama kodėl taip daroma. Pats teisingai pastebėjai kaimynų vienodą laikotarpį – tad mąstyk.

   Nenoriu ginčytis, tu perskaitei mano poziciją. Kažkur galiu klysti, kažkur – ne. Svarbiausia objektyvumas, o ne žinios iš istorijos vadovėlio.

   Kritinis mąstymas – svarbiausia. O jeigu darysi COPY-PASTE kitą kartą, išnagrinėk informaciją, nes man tik duodi papildomus faktus pagrįsti savo teisingumą.

 3. Ka cia nagrinejate ar ,,nusipaistote“ (atsiprasau,gal smarkiai neisizeidet),bet jusu nuomoniu negalima imti,kaip uz Lietuvos istorijos pagrinda. Patys irgi esate ,,Sovietiniai produktai“jei bent ne jus,tai jusu tevai tikrai)…O norint rimtai kalbeti apie istorija….reikia daug daug knygeliu perskaityti ir ne tik Lietuvos tautu kalbomis, bet ir kitomis…O mano nuomone tokia-jus kalbate tik apie ta teritorija,kuri buvo pavadinta ,,Lietuva“- kitaip tariant,…Aukstaitija,bet uzmirsote apie Zemaitija…o ten,nors ir panausus,taciau visai kitokie procesai vyko,tik vietoje to,kad Aukstaiciai veiktu kartu su Zemaiciais…jie paprasciausiai juos apgaudavo ir daznai isduodavo (gal tame ir yra dabartines Lietuvos bedos,kai valdzia pastoviai eilinius piliecius apgaudineja? Kad ir Vytauto atidavimas zemaiciu kryziuociams…Gaila,kad ,kaip vienas is jusu rase, lietuviai neturejo nei vieno keliautojo…butu kur Kinijon pakeliave, Sun Czy ,,KAro mena“ isnagrineje,sugryze Lietuvon ir ji praktikoje panaudoje…Tai ar verta dabar diskutuoti apie Lenkijos ,,Nauda“ Lietuvai?

 4. Ponas kantas tai toks istorikas,kad net gali paneigti ne tik lietuvių istorikų teiginius(su būtinu taip vadintis išsilavinimu),bet ir viso pasaulio istoriją išbraukdamas Lietuvą iš nepriklausomų valstybių tarpo.Nu čia toks absurdas 😀 Bet iš tikrųjų kokių dar yra pas mus žmonių…Pvz:ar moki rusų kalba?Laikas išmokti?Ir tie visi kiti prorusiški baneriai.Manau galėjai protingiau paslėpti,kad esi vienas iš tų kuriems didesnė alga ir daugiau maisto šaldytuve svarbiau už žodžio laisvę ir tėvynę.Konservatoriai fašistai,socialdemokratai komunistai…:D Tai gal dar liberalai naciai? 😀 Bet šitas nužudė…Sovietų Sąjungoje laisvė,gerovė…Pasakyk 20 milijonų žmonių kurie mirė nuo bado Ukrainoje Holodomoro metu.Ar apie tai skaitei rusų istorijos vadovėliuose?O pala,kaip paaiškintum masinius tremiamus Sovietų Sajungoje?Arba net šita…Jei Lietuvoje buvo taip gera gyventi sovietmečiu,tai kodėl minios lietuvių 1990 taip norėjo nepriklausomybės?

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

sausio 13 1991

%d bloggers like this: