Visi įrašai (criticismoflife)

Išsigimusi genocido kalba formuoja paleistuves, amoralias moteris

Toks neregėtas masinis paleistuvavimas, kuris vyksta prie Baltijos jūros, dar niekur nėra fiksuotas. Jaunos paleistuvės, užaugintos pažeistose amoraliuose šeimose, neturėdamos jokio pasirinkimo, tampa ‘lietuviu’ padėvėtomis kasdieninėmis prekėmis, kurias ‘genetinio genocido’ pažeisti asmenys (‘lietuviai’) stengiasi kuo smarkiau išnešioti.

Jaunos merginos, pačios nesuprasdamos kas su jomis vyksta, tampa alkoholinio apsvaigimo aukomis ir virsta sugulovėmis pasenusių vyrų, kuriems jau virš 50 metų, bet sugebėjusių uždirbti užsienio emigracijos vergo stovykloje reikiamą sumą, pakanamą pririšimui prie savęs viltį praradusias jaunas, gyvenančias žiauriai pilkoje kasdienybėje, amoralias būtybes.

Apart to, ankstyva ‘lietuvių’ paleistuvystė virto neišvengiamybe ir kitoms merginoms, kiek dar padorioms, nes paleistuvių kultas (mada) arba kurwiškumas, įtraukiančių visas potencialias aukas, gyvenančias tarp ‘genocidinio lietuviškumo’.

Juk ne šiaip sau normalūs vyrai, ‘ne lietuviai’, kalbantys šeimose ir mąstantys kita kalba, suvokia kaip pavojinga susidėti su paleistuvėmis lietuvėmis, nešančiomis ne tik amoralumą tiesiai į šeimą, bet ir visą puokštę įvairių ligų, psichologinių traumų, jomis įtakojant normalius vyrus.

Būtent tas ir yra priežastimis trumpalaikio gyvenamo amžiaus šioje teritorijoje, kurioje dominuoja amoralios paleistuvės, laidojančios vyrus vidutniškai 60 metų. Ir vėliau rengiančios balius ant vyrų kapų. Šių amoralių moterų poreikis kapams – jų priežiūrai – atsirado su ‘lietuviška kalba’ ir tapo iškreipta tradicija – rūpintis negyvėliais, o jiems esant gyvais – siurti gyvenimo jėgas iš jų.

Reklama

Tai ne tik genocidinė kalba, bet ir savižudiškas kodas bei poreikis smurtaut prieš artimą

Tai ne tik genocidinė kalba, bet ir savižudiškas kodas bei poreikis smurtaut prieš artimą

Apie genocidinę ‘lietuvišką kalbą’ iš dalies aprašyta, bet svarbu paliesti ir kitą niuansą – tai natūralų savižudišką poreikį ‘lietuvio’ bei nesustabdomą norą vykdyti įvairaus pobūdžio smurtą prieš artimą giminaitį, kaimybą ar nepažįstamą žmogų, kad ir iš kitos tautos.

Tie šokiruojantys savižudžių statistiniai skaičiai (vien ‘lietuviai’ žudosi 8-12 žmnių per parą – metuose apie 2500) negalėjo patys “iš oro“ pasirinkti būtent Baltijos Rusų gyventą teritoriją, susikoncentruoti prie Baltijos jūros. Toje vietoje kur kadaise buvo graži gamta – ypač miškai, saugoma lenkų, rusų arba vokiečių tautų.

Bet savižudžių didžiulė grupė kalba išskirtinai ‘lietuviškai’, planuoja savo mirties kelius šia ypatinga kalba. Jos dėka sudeliojamos mintys, įvertinamos esamos aplinkybės ir prieinama visados vienintelo galutini kelio – tai yra pasitraukti iš gyvenimo.

Smurtas. Ar galėjo kas numanyti, jog pradinėse klasėse mokyklose arba darželiuose, vaikai, kurie turėtų būti paprastai naivi, geraširdžiai, pagarbiu žvilgsniu besiklausantys auklėtojų, atras savyje sadistinius lietuvius – tuos palikuonys, kurie žudė mažamečius žydų vaikus, moteris ir senelius. Ir nesąmoningai nukreips savo atrastą potenciją į artimo klasioko smurtą, į bejėgią mergaitę, į tą, kuris kažkiek silpnesnis klasėje ir nepajėgus apsiginti šiam gyvuliškam lietuviškam instinktui ?

Deja, ‘lietuvis’ – tai formuojamas monstras. Nesvarbu kur jis bebūtų, jis neša savyje ‘lietuvišką kultūrą’, jos siaubingą atributiką.  Ir pastoviai laukia tinkamo momento savęs išsikrovimui prieš bet kokį gyvą subjektą – kuriuo gali būti vaikai arba gyvūnai.

 

Ar daugelis pastebi, su kokiu mielu noru ‘lietuviai’ pasinaudoja Europos iškrypėlių suteiktų įrankiu atiminėti vaikus iš socialiai silpnesnių šeimų ir jais prekiauti, daryti verslą. Kiek gi čia slypi tos nerealizuotos, miegančios jėgos genocido ginkle – ‘lietuviškume’, kai kiekvienas lietuvis gali skųsti kitą ir kelti taurelę už sukeltą psicholginį, emocinį, finansinį ir dvasinį skausmą vaikams ir tėvams. Visa tai yra smurtas.

 

lietuvių kalba, kultūra, tradicijos – yra genocido ginklas prieš Baltijos rusus

Tavęs nestebina kaip greitai išnyksta prie Baltijos gyvenantys baltijos rusai, kurie šiandien kalba, mąsto ‘lietuviškai’, laikosi ‘lietuviškų papročių’. Visai neseniai jų buvo virš 4 milijono, bet dabar prie kriminalinės organizuotos gaujos klastojamos statistikos sunku įvardinti tikrą skaičių. 1,5 arba 2 milijonai likusių ‘lietuviškai kalbančių’ subjektų.

Nors šis tekstas ir rašomas gonocidiniu ginklu – tai yra išgalvotu ‘lietuvišku raštu’, kuris buvo sukurtas naujųjų atvykėlių (žydų) prie Baltijos 15 amžiuje. Bet ‘lietuvšikas genocidinis ginklas’ nepajėgus užkrėsti to, kas viduje nesijaučia ir negali būti to ginklo auka, tai yra -‘lietuviu’.

Normalus Baltijos Rusas niekados nesivadins ‘lietuviu’, o priskirs save prie atskiros teritorinės dalies, kaip aną daro Žemaičiai. Puikiai išsaugoję savo šneką , neleidę per šimtus metų ‘lietuviškam iškrypimui’ patekti į jų vertybinę sistemą.

Stebina? Bet būtent viskas, kas prasideda ‘lietuviškai’ ir yra esminė priežastis ilgalaikio išsigimimo egzistavimo, neapsiribojant jokia teritorija, virstant globaliniu reiškiniu. Kai toli išvykę ‘lietuviai’ apkrėčia savo išsigimusiu elgesiu, mąstymu svetimas visuomenes, kuriom sunku suvokt tokį nuopuolį atvykusiųjų asmenybėse.

‘Lietuvių kalba’ – kaip genocido ginklas puikiai suveikė atskirais istorijos etapais, ir visais jais buvo siekiama užvaldyti Baltijos Rusų gyvenamus kraštus. Tai ir pirmieji bandymai atitolinti Baltijos Rusus nuo Maskvos centro 14-15 amžiuje, vėliau panaudojimas atitrūkimui nuo Lenkijos įtakos, ir kartotinis pasipriešinimas 18-19 amžiuje Rusijos Imperijai , kurioje žydams buvo galioja gana platus draudimai.

Žydams sukurus ir visaip puoselėjus ‘lietuvių kalbą’, ‘lietuvių kultūrą’, pavyko ilgainius užvaldyti visus miestus prie Baltijos jūros, paverčiant tenykščius gyventojus (Baltijos Rusus) naujais ‘lietuviais’. Dėka šio genocidinio ginklo užaugo unikalaus savižudiško būdo tauta – ‘lietuviai’.

Savižudžiai pagal kultūrą, mąstyseną. Būtent savižudžių lietuvių tauta, linkusi nesipriešinti Aukštesniam ponui (tai yra žydams atvykėliams) arba bet kuriai trečiai šaliai, žengiančiai per teritoriją ( dabar tai turbūt ‘amerikiečiai’), ir yra pati savyje genocido nešėja ir pati sau pasmerkta galutiniam išnykimui, išmirimui ir kitom bėdoms.

Klausiat patys savęs iš kur tiek daug amoralybės kiekviename ‘lietuvyje’ ? Ir patys sau turit atsakyti, jog iki tol, kol neišnyks paskutinis ‘lietuvis’, tol kažkur anam ar kitam pasaulio krašte žmonės stebėsis nepaaiškinamu elgesiu to ‘lietuvio’, laužančio tvarkos taisykles, negalinčio būti padoriu, pritampančiu prie visuomenės normų.

‘Lietuvių kalba’ – tai vėžinio auglio branduolys, įsiurbiantis į save paskutines jaunas kartas ir naikinantis jas. Ir tik išsivadavę jauni žmonės, pradėję kalbėti naujom kalbom – anglų, rusų, prancūzų – išeina į pasveikimo kelią. Į tą kelią, kuris suteikią naują kultūrą, tikrą ir apčiopiamą, visiškai skirtingą nuo ‘lietuviškos genocidinės kultūros’.

Išsigimėliai labusai vėl užblokavo Maybach420, kame priežastys ?

Išsigimėliai labusai vėl užblokavo Maybach420, kame priežastys ?

Tie, kas žino, suvokia, jog esminė priežastis slypi tame, jog kiek protingesnių labusų (daugumos gimusių miestuose, genose maišyti su žydais) kraujuje teka svetimkūniai, kurie neduoda ramybės ir pastoviai iššaukia kokius nors iškrypimus, amoralius veiksmus nukreiptus prieš žydus ar tuos, kurie turi didesnį dominavimą žydiškų genų (išoriniai bruožai žymiai aiškesni – pvz Maybach420).

Yra baisiai nesmagu turėti žydišką genetiką, bet būti nė kiek nepanašiu į žydus, pasižyminčius aiškiais semitiniais bruožais – tamsiais plaukais, akimis, sakališka nosim, užaštrintomis ausų pagalvėlėmis, žemu ūgiu ar kitkuo.

Šitas kompleksas , kuris dominuoja išsigimėlių labusų terpėje, taip pat vyrauja ir tamsiaodžių grupėje, kurių tarpe  yra pakankamai daug liaudies gimusios nuo santykiavimo su žydais. Ir būnant tamsios odos, ypač sunku prisitatyti žydu, nors yra daromos didžiausios pastangos.

Tad, Maybach420 populiarumas yra jo paties budelis, kuo daugiau išsigimėlių labusų (masiškai rusofobų) pamato jo fizionomiją, bei gaunamą išorinį dėmesį, ateinantį iš sekėjų – tuo didesne neapykanta išsigimėliai labusai pasireiškia. Rezultate pakartotinas BANAS 30 dienų su tikėtinu pratęsimu tolimesniai izoliacijai.

Kokie gi išsigimėliai labusai prie to prisideda ? Tie, kurie nenori prarasti savosios auditorijos, kuria jau senokai manipuliuoja ir sugeba jai įteigti išsigimėlišką pasaulėžiūrą. Tai landsberginiai, tapinoidai, užkalniniai ir kitokie pusžydžiai lietuviai – kurių protėvius kadaise ant šieno kupetos atkrušė įkaušęs žydelis, palikdamas genetinį paveldą jų giminėje.

Maybach420 gi savo kraujuje turi stiprų dominuojanį žydišką paveldą – kas duoda suprast, jog jo giminėje žydiškoje linija buvo keletą kartų vyraujanti. Bet aukštas Maybach420 ūgis dar išduoda, jog genuose būta aukštaūgių baltijos rusų protėvių.

Visi tie iškrypimai – skrepliai, nepagarba aplinkiniams bei savo motinai – tai siaubingas žydiškas paveldas, kuris pavertė jį registruotu šizofreniku, kartais patenkančiu į psichiatrinę ligoninę, rasti medikamentų, kuriais įmanoma nuslopinti žydišką įmaišį.

Ar įmanoma padėti Maybach420 ? Įmanoma. Maybach420 skirtingai nuo kitų užkrėstų žydų genais tapatina save su Rusija, laiko save Rusu, pasąmonė stumia jį link pasveikimo – kas įrodo, jog dar ne viskas prarasta. Ir ne šiaip dabar nuolatos galiniame fone puikiuojasi Rusijos Federacijos vėliava.

Kodėl mentai yra ant tiek išsigimėliai, jog nebegina piliečių ? ( sindromas: vyniotinis )

Kodėl mentai yra ant tiek išsigimėliai, jog nebegina piliečių ? ( sindromas: vyniotinis )

Normalioje šalyje, kur gyventojai rūpinasi savo šeima bei socialine aplinka, kurioje gyvena, atsiranda poreikis apsaugoti save nuo vidaus ir išorinių pavojų. Tam sukuriamas pirminis saugumo barjeras, padedantis išlaikyti tvarką ir ramų funkcionalumą bendruomenės. Šis barjeras ilgainiui įgavo pavadinimą ‘policija’, kurios pagrindinis tikslas yra apsaugoti bendruomenės narius nuo bet kokių išorinių ar vidinių pavojų.

Bet ne visose šalyse natūraliai atsirado šis saugumo barjeras, nes įvairios šalys apskritai niekados neegzistavo arba turėjo labai menką patyrimą funkcionuoti kaip bendruomenė. Šių šalių tarpe ir yra dabartinės Pribaltikos šalys, neturinčios jokio istorinio socialinio palikimo apart gyvenimo vergiškomis sąlygomis šimtmečiai.

Daugumai tai tampa aiškiai suprantama, jog tokios patirties šalys ir negalėjo įgyti to bendruomeninio poreikio suformuoti barjerui, galinčiam ginti piliečius. Todėl po Tarybinės Sąjungos griūties, dalis tarybinės milicijos pareigūnų buvo įdarbinti kaip sarginiai šunys sauguoti naujai besiformuojantį naujadarą.

Tokia pradžia ir tapo tuo fundamentaliu pamatu ant kuriuo išaugo tolimesnės kartos ‘tikrų mentų’, suvokiančių, jog pagrindinė mentų užduotis – apsaugoti valdančiuosius nuo agresyviais nusiteikusių ar tiesiog nepatenkintų piliečių, kurie gali kelti viešą pavojų dabartiniams teritorijos valdytojams.

Išsigimimo lygis arba kreivas požiūris į gyventojus su metais žymiai padidėjo, nes  pirmąjį dešimtmetį dar galima buvo imituoti ‘darbą ir pareigą’. Galima buvo paprastai susidoroti su verslininkais, kurie trukdė naujiesiems turčiams ir paskelbti tuos verslininkus organizuotomis gaujomis. Įrodyti teisybę buvo sudėtinga, neegzitavo tais laikais nei interneto, nei video registratorių, nei žiniasklaidos ar patikimų žurnalistų, galinčių išviešinti tiesą.

zalias

Bet laikai bėgo, keitėsi metodai išlaikyti arba paslėpti išsigimėliškumą mentų pasinaudojant televizijos laidų pagalba, kai buvo filmuojami siužetai, kuriuose mentai parodomi iš teigiamos pusės.

Prabėgo dar keli metai, visuomeninėjė erdvėje atsirado socialinės viešos grupės, galiausiai gyventojai uždirbę pinigų emigracijoje susitaupė video kameroms bei išmaniems telefonams ir prasidėjo masinis filmavimas realybės. Ir būtent tai virto kliūtimi išsigimusiems mentams pristatyti save nekaltais avinėliais, ginančiais visuomenę.

Dabar jau pilnas youtube video siužetų, padarytų paprastų eilinių piliečių, kuriuose nufilmuotas žiaurus nepažabotas mentų smurtas be jokios rimtos priežasties prieš įvairaus amžiaus piliečius. Ir šie vaizdai sukrėčia, sukelia atitinakamą frustraciją, kai sudėtinga patikėti, jog piliečiams nėra ne tik užtikrintas saugumas, bet kiekvienas jujų yra potenciali mentų auka.

Dabartiniai mentai gali prievartauti, pardavinėti narkotikus, kurti tinklus narkotinių medžiagų platinimui, užsiimti reketų, smurtauti bei kankinti, dalyvauti nekilnojamo ir kilnojamo turto grobstyme pasinaudojant jiems prieinančiomis vidaus rate duomenų bazėmis ir esančiomis represinėmis priemonėmis, kylančiomis iš valdžiagyvių (teritorijos valdytojų) sukurtų įstatymų.

Maybach420 gavo 30 dienų baną nuo heiterinių labusų ir gėjų

Laurynas Dekanidzė arba gerai visiems žinomas kaip Maybach420 tapo dar vienu taikiniu siautėjančiai (rūjuojančios) homoseksualų ir rusofobinių labusų gaujai. Šis taikinys, pasižymintis unikaliu humoro jausmu, gebėjimu režisuoti gyvas transliacijas (‘live, laivus’) su didžiausia auditorija žiūrovų, negalėjo likt nepaliestas ir neapdirbtas.

Todėl buvo skubiai mestos didžiausios pajėgos iškrypėlių susidoroti su jaunimo terpėje populiaria asmenybe. Šios gaujos komandinis darbas greitai pasiekė savo rezultatus, gaujos susidedančios iš įvairių apsigimusių tolerantų, kurios vedantysis tvirtas šūkis kovai su normaliais vyrais  – “Kas netolerastas , tas ne žmogus!“. Ir 24/7 bombardavimas skundais bei kitokiais pranešimais Facebook administacijos žydrąjį padalinį davė rezultatą. Žydrieji homoseksualai pradėjo šalinti įvairius Maybach420 įrašus ir neapsiribodami tuo, nušalino ŠANCHAJAUS VIERCHĄ nuo galimybių bendrauti su ištikimais followeriais (siekėjais).

Šiame paniekos veiksme prieš Maybach420 pasižymėjo ir homoseksualistų bei rusofobinių labusų klounas pseudonimu ‘Vaiduoklių vierchas’. Kuris ir tapo aktyviausiu nariu gaujoje, iškeldamas kovos vėliavą prieš netolerantus bei inicijavo patį puolimą prieš Maybach420.

Sprendžiant iš to, jog prieš Maybach420 nusiteikė ženklūs skaičius tolerastų, vienu paprastu 30 dienų banu jie nepasitenkins. Ką įrodo šios gaujos aktyvi veikla įvairiose grupėse, platinant homoseksualią propagandą, kol ŠANCHAJAUS VIERCHAS yra izoliuotas virtualiame kalėjime. Ši gauja turi dar pakankamai dienų, jog galėtų paskleisti iškrypėliško tūrinio informaciją ir užzombinti Maybach420 potencialius followerius (siekėjus).

Stebim kuo viskas pasibaigs ..